Pihl Søn: Derfor fyrede vi på DAngleterre

23. apr 2013, 11:19
Storentreprenør afviser, at det var kritik af farligt arbejdsmiljø, som kostede arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand jobbet under renovering af dAngleterre.

“En procedurefejl.” Sådan betegner entreprenørvirksomheden Pihl & Søn fyringen af to murersvende, som ellers var beskyttet af deres hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand for murerne under renoveringen af det ikoniske københavnerhotel d’Angleterre.

Et forlig mellem fagforeningen 3F og Pihl & Søn har udløst 75.000 kroner til hver af de to murersvende som erstatning for uberettiget fyring.

Selv om pengene er faldet, fastholder Pihl & Søn, at fyringen var led i en generel ‘nedmanding’ på byggepladsen i løbet af efteråret 2012.

“Pihl kan ikke anerkende, at der er tale om en uberettiget fyring. Faktum er, at de pågældende medarbejdere blev opsagt i forbindelse med, at murerarbejdet for den del af byggeriet, vi var i gang med, stod overfor sin færdiggørelse,” siger underdirektør Bo Svendsen.

Forkert vejledning fra Dansk Byggeri

Entreprenøren erkender dog, at fyringen var i strid med reglerne for afskedigelse af tillidsvalgt personale. Fejlen skyldes forkert vejledning fra brancheorganisationen Dansk Byggeri, forklarer Bo Svendsen:

“Fejlen lå i, at på det tidspunkt, Pihl opsagde de pågældende medarbejdere, var der lige netop mere end fem murere ansat på pladsen. Det betyder ifølge de gældende regler, at det skulle have været en af de øvrige murere, der skulle have været opsagt først.”

De mener selv, at de blev fyret, fordi de råbte for højt om dårlig sikkerhed på byggepladsen. Er det rigtigt?

“Det er ikke korrekt. De blev opsagt på grund af manglende arbejde. Pihl har et tæt samarbejde med vores håndværkere omkring sikkerhed, og sikkerhedsrepræsentanterne er vigtige for dette arbejde, da de er med til at sætte standarden overfor deres kolleger, således at vi har en tryg og sikker arbejdsplads,” siger Bo Svendsen.

Nægter målrettet udrensning

3F mener, at fyringsrunden var en målrettet udrensning, idet ni ud af 19 fyrede murere kort efter blev ansat igen, og at seks andre murere blev rykket fra andre Pihl-byggepladser til d’Angleterre.

Pihl & Søn afviser både anklagen og tallene bag.

“Det er ikke korrekt. Da de to nævnte murere blev afskediget, havde vi over en periode nedmandet fra cirka 40 til 4 mand, som var den arbejdsstyrke, der arbejdede på pladsen, indtil næste afsnit blev frigivet,” siger Bo Svendsen.

Ifølge den fyrede arbejdsmiljørepræsentant Christian Nielsen har Pihl & Søn forsøgt at feje kritik af sikkerheden ind under gulvtæppet ved at udelade det i referater fra møder i byggepladsens sikkerhedsudvalg.
Kritikken bakkes op i en klage, som arbejdsmiljørepræsentanter fra fem forskellige faggrupper på d’Angleterre indgav til Pihl & Søn dagen efter fyringen af Christian Nielsen.

Pihl: Ingen skal komme til skade

I et skriftligt svar stiller byggepladsens sikkerhedskoordinator Steen Ottesen, som er ansat af Pihl & Søn, sig helt uforstående over for kritikken.

Bo Svendsen henviser til dette svar, men svarer overordnet:

“Pihl tager sikkerheden for vores ansatte meget seriøst. Der skal være en god og konstruktiv dialog mellem den overordnede sikkerhedsorganisation på pladsen, som sikkerhedsrepræsentanterne er medlem af, og de udførende håndværkere. Vores ambition er klar; Der er ingen, der skal gå på arbejde på vores byggepladser og komme til skade,” siger han.

Mener I overordnet, at sikkerheden har været god nok i forbindelse med d’Angleterre-byggeriet?

“Sikkerheden er først god nok, når der ingen arbejdsulykker er. Men jeg vil understrege, at der er gjort et stort stykke arbejde for at forbedre sikkerheden på byggepladsen,” siger Bo Svendsen.

“Vores egne interne auditører har fulgt sagen tæt, og der har været en åbenhed omkring forbedringsmuligheder og de risici, der er blevet observeret. Med en høj grad af åbenhed om de interne auditeringer, udsætter man sig imidlertid også for kritik, der af udenforstående kan blive mistolket,” siger Bo Svendsen.

Livsfarlig luksus

Den 1. maj genåbner d’Anglettere efter flere års renovering. Storentreprenøren Pihl & Søn har stået i spidsen for byggeriet, som myndigheder og fagforeninger har kritiseret for manglende sikkerhed. Skat har samtidig afsløret omfattende sort arbejde og socialt bedrageri på byggepladsen. I januar 2013 blev en 32-årig stilladsarbejder dræbt under arbejdet. Avisen.dk har kortlagt forløbet for at sætte fokus på farlige arbejdsvilkår i byggebranchen.