Pensionerede præster vikarierer for vin

5. aug 2013
Mens ledige præster forsøger at få en fod indenfor, bruges pensionerede præster som gratis vikarer. Helt skørt, lyder kritikken.

Hvis den lokale præst er syg eller skal have ferie, tager sognets pensionerede præst vikartjansen. Ofte uden anden betaling end to flasker vin.

"Det er skørt, og det burde ikke finde sted, når der er så mange ledige," siger Jesper Yde, sognepræst og tidligere medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse.

En undersøgelse, som Avisen.dk har lavet blandt 539 præster og 38 provster viser, at over halvdelen i større eller mindre grad bruger pensionerede præster - såkaldte emeriti - som vikarer.

Hver fjerde provst har endda ladet en pensioneret præst passe tjansen i perioder på op til tre måneder.

Vraget til fordel for pensionist

Spørger man provsterne, som officielt står for vikardækningen, får de pensionerede præster honorar.

Spørger man derimod præsterne, er billedet mere blandet.

Her svarer fire ud af ti - helt præcist 43 procent - at den pensionerede præst bliver betalt, mens næsten lige så mange - 35 procent - svarer, at det er ulønnet, eller at den pensionerede præst får en flaske rødvin eller en bog som tak.

Alt imens går ledige præster rundt på dagpenge og hungrer efter at få et vikariat eller et fast job. Ifølge Akademikernes A-kasse er teologer for tiden lige så hårdt ramt af arbejdsløshed som de fleste andre faggrupper.

"Efter at have været i løntilskud i en kirke spurgte jeg, om jeg kunne blive brugt som tilkaldevikar de gange, sognets andre præster ikke kunne vikariere. Provsten takkede nej med den begrundelse, at det er billigere at få en pensioneret præst til at tage gudstjenesten for en flaske rødvin," fortæller en ledig præst, der ønsker at være anonym.

Billigere i drift

Ifølge sognepræst Jesper Yde er det en velkendt sag i kirkelige kredse, at pensionerede præster vikarierer for et par flasker rødvin.

"Der findes groteske eksempler på, at en emeritus vikarierede et helt år," siger han.

Selv med honorar er det billigere at hyre en pensioneret præst end en ledig. Honoraret for en pensioneret er ifølge Præsteforeningens anbefalinger mellem 300 og 800 kroner for en gudstjeneste eller begravelse, fordi honoraret suppleres op med pension.

Til sammenligning koster det 2.575 kroner at hyre en ledig præst som vikar til en enkelt gudstjeneste. Det er et af problemerne, mener Jesper Yde.

"Det er billigere for provsten at betale en emeritus honorar end en ledig. Og hvis det er uden honorar, er det jo gratis," siger han.

Samtidig vil de gamle præster ofte meget gerne prædike, og det giver den fastansatte præst bedre muligheder for at få fri.

"Men ved at lukke øjnene og tillade den slags mærkelige aftaler risikerer man at sløre et behov for ordinært ansatte," siger Jesper Yde.

"Bør ikke finde sted"

Tilde Binger, medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse og nuværende kontaktperson for arbejdsløse præster, kender også til fænomenet.

"Det er helt klart et problem. Det er ikke i orden, at de arbejder ulønnet. Det bør ikke finde sted. Præstearbejde er arbejde, og arbejde er sin løn værd," understreger hun.

Tilde Binger tilføjer, at der kan være situationer, hvor der ikke er andre muligheder end at hente en pensioneret præst ind. Men så bør det være for honorar, understreger hun.

Provster: Ingen andre løsninger

Provsterne siger til gengæld, at de kun bruger emeriti som afløsere, når der ingen andre alternativer er. Det fremgår af Avisen.dk's spørgeskemaundersøgelse.

Det kan dog ske, at præster selv laver aftaler med en pensioneret præst uden, at provsten kender til det, lyder det fra nogle af provsterne.

Det er ikke en holdbar løsning, påpeger Peter Sendberg, provst i Gladsaxe og Herlev Provsti.

"Hvis præster føler sig overbebyrdet, bør de gå til provsten i stedet for at forsøge at løse det selv," lyder hans opfordring.

PÅ JOB I KJOLE OG KRAVE

 

Jobbet som præst er et kald og en livsstil. Men præster er også offentligt ansatte med de pligter og rettigheder, der følger med.

 

Avisen.dk stiller i de kommende uger skarpt på præsters arbejdsliv i krydsfeltet mellem stat og religion.

 

Undersøgelsen:

 

Avisen.dk har i en undersøgelse spurgt samtlige danske sognepræster:

 

Er der indimellem pensionerede præster, der prædiker i din kirke? For eksempel den gamle sognepræst.

 

539 præster, der ikke samtidig arbejder som provst, svarede:

 

 • Ja, på dage, hvor jeg også prædiker (som ekstra indslag) - 1 procent
 • Ja, på dage, hvor jeg er syg (som afløser) - 13 procent
 • Ja, på dage, hvor jeg har ferie/fri (som afløser) - 24 procent
 • Ja, på dage, hvor jeg er på efteruddannelse (som afløser) - 5 procent
 • Ja, i kortere perioder under 3 måneder, hvor der har manglet en fast præst - 7 procent
 • Ja, i længere perioder over 3 måneder, hvor der har manglet en fast præst - 3 procent
 • Ja, andet - 15 procent
 • Nej - 47 procent
 • Ved ikke - 3 procent

 

Dem, der nogle gange blev afløst af en emeritus, fik spørgsmålet:

 

Er den pensionerede præst lønnet eller ulønnet/frivillig?

 

 • Lønnet - 43 procent
 • Ulønnet/frivillig - 25 procent
 • Ved ikke - 27 procent
 • Frivillig, men får typisk en erkendtlighed eller gave - 10 procent