Pedeller drukner i syge og gamle

29. jan 2013, 15:23
Udliciteringer skaber trængsel i pedellernes kafferum. Fagforeninger kræver grænse for, hvor mange ældre, syge og arbejdsløse, der må sendes ud på hver enkelt kommunal arbejdsplads

Kommuner hælder syge, arbejdsløse og ældre i kedeldragter og kalder dem pedeller.

I mange kommuner er kun hver anden pedel ansat på grund af kvalifikationer. Resten er placeret i løntilskud, fleksjob, seniorjob eller andre sociale ordninger, viser opgørelse fra 3F.

Fagforeningen kræver kvoter for de såkaldt 'ekstraordinære ansatte' i kommunerne. De er en direkte trussel mod fagligheden i tekniske service-fag som pedel, vicevært og varmemester.

”Man bruger jo faget som social parkeringsplads. Teknisk service risikerer at blive kendt som noget, alle åbenbart kan finde ud af, og sådan er det ikke. Men det gør det svært at forhandle løn på sigt," siger Ellen K. Lykkegaard.

Løntilskud, fleksjob og seniorjob giver nemlig trængsel i pedellernes kafferum.

I 77 ud af 98 kommuner er mere end hver tredje teknisk service-medarbejder ansat på særlige vilkår. I ti kommuner er det ligefrem mere end halvdelen.

Det viser en opgørelse fra 3Fs Offentlige Gruppe af medarbejdere indenfor teknisk service i kommunerne. 3F og andre fagforeninger frygter, at det snart vil se lige sådan ud på i mange andre fag i kommunerne.

Derfor stiller KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, krav ved de kørende overenskomstforhandlinger om, at der skal være en grænse for, hvor mange ansatte med særlige forhold, der kan proppes ind på een arbejdsplads.

”Det er nu seniorjobberne kommer. De kommer så ind oveni alle de ekstraordinært ansatte, der er i forvejen,” siger Ellen K. Lykkegaard, formand for den offentlige gruppe og KTO-forhandler ved de kommunale overenskomster.

2.700 flere pedeller?

I løbet af det næste halve år kommer der yderligere op til 2.700 mennesker over 55 år. De er faldet ud af dagpengesystemet og har ret til et seniorjob i kommunen.

Så kan der godt blive trængsel i pedellernes kafferum og på rådhuset. Mange kommuner har udliciteret store dele af de ufaglærte opgaver, så der er få steder at sende de ledige hen.

I snit har kommunerne udliciteret 25 procent af de offentlige opgaver. Der er oftest opgaver som rengøring, vedligeholdelse af veje og parker og andre ufaglærte job.

Ellen K. Lykkegård understreger, at hun ikke har noget mod, at de ekstraordinært ansatte. Men hun har noget i mod, at der kommer så mange, at det devaluerer en hel branche.

KL har tidligere udtalt, at de mange kommende seniorjobbere var en alarmerende tendens, som KL frygter vil betyde, at kommunerne skal fyre med den ene hånd og ansætte seniorjobbere med den anden hånd.

Men da overenskomstforhandlingerne er i gang, ønsker KL ikke i øjeblikket af udtale sig om kravet fra lønmodtagerne om sikre en balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Det siger KL til Avisen.dk

Tre års uddannelse

En ejendomsservicetekniker arbejder normalt som vicevært, varmemester, pedel eller lignende.

Uddannelsen varer 3 år og tre måneder. heraf 45 skoleuger og resten praktik i et boligselskab eller en institution.

Det er serviceteknikerens job at få alt det tekniske og praktiske til at fungere i et boligområde, på en skole eller et andet sted med mange mennesker.