Patientforening: Nedlæg regionerne

7. jan 2010
De er et fordyrende og bureaukratisk mellemled, mener Patientforeningen. Danske Regioner afviser.

Bare fordi ét sygehus ved, hvordan arbejdsmiljøet forbedres eller en venteliste nedbringes, er det langt sikkert, at nabosygehuset får at vide hvordan, man gør.

Regionerne, der driver landet sygehuse, kan nemlig ikke finde ud af dele den viden, der kan redde menneskeliv.

Det er budskabet fra patienternes interesseorganisationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Mandag kunne Avisen.dk afsløre, at den i 2009 har været gal med arbejdsmiljøet på 25 danske sygehuse, der har fået sure smileys fra Arbejdstilsynet.

"Det er endnu et klokkeklart bevis på, at ledelsesstrukturen i det danske sygehusvæsen er som fra før Berlinmurens fald: Gammeldags, forstokket og bureaukratisk," siger Villy O. Christensen, der er formand i interesseorganisationen Patientforeningen.

"Derfor: Nedlæg regionerne," opfordrer han.

"I regionerne findes der ikke tilstrækkeligt med sundhedsfaglig kompetence. De tilser eller forbedrer ikke sygehusene, men er blot et fordyrende og bureaukratisk mellemled med tusindvis af medarbejdere. Det har vi ikke råd til i et land med 5,5 mio. indbyggere."

En ond cirkel

En anden patientforening, paraplyorganisationen `Danske Patienter', som har 14 medlemsforeninger med tilsammen 750.000 medlemmer under sig, er også stærkt kritisk.

"Regionerne er ikke uden ansvar for, at sygehusene er inde i en ond cirkel, hvor dårligt samarbejde, ineffektiv organisering og ringe arbejdsmiljø får konsekvenser for patienterne i form af farlige utilsigtede hændelser, at flere genindlæggelser og overbelægning," siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

"Og disse konsekvenser skaber et yderlige pres og har altså en negativ selvforstærkende effekt," fortsætter han.

Han siger, at regionerne langt fra har været dygtige nok til at leve op til sin rolle som et forum for videndeling hospitalerne imellem.

"Videndeling kunne løse mange af problemerne, men her er regionerne langt fra i mål. Langt fra. Det er patienternes sikkerhed, det handler om, men at nedlægge regionerne løser ikke problemet med manglende videndeling," siger han.

Ifølge Villy O. Christensen kender regionerne kun ét svar på udfordringerne i sygehusvæsenet. Og det er ikke videndeling.

"Send flere penge"

"Send flere penge. Send flere penge, send flere penge. Det er deres sikre svar. Jeg vil vove den påstand, at der ikke er brug for flere penge, men for, at man begynder at organisere arbejdet ordentligt – også når det kommer til arbejdsmiljøet, som i sidste ende gør patienterne mere syge, end de var i forvejen."

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), har ikke haft tid til at svare på kritikken, men det har regionsrådsformand og formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman (S).

"Vi er allerede i gang med at indhente det forsømte og har afholdt det første store møde om videndeling og videnspredning. Men det er klart, at vi kan blive bedre og til stadighed skal blive det, når det kommer til at udveksle erfaringer," siger hun.

Et "nå" som svar

Ulla Astman afviser forslaget om at nedlægge regionerne på grund af bureaukrati og uduelighed.

"Det kan jeg kun sige "nå" til. Intet taler for, at der bliver færre ansatte, når en organisation er direkte underlagt staten."

I erkendelse af, at regionerne hidtil ikke har været dygtige nok til at dele viden, har Danske Regioner etableret et team, der skal arbejde for at skabe en kultur, som gør, at de ansatte anerkender og genbruger af andres gode idéer og viden.