Patienter rammes af ITkaos på sygehuse

8. sep 2009
Lægernes spilder for meget tid foran computeren. Det går ud over behandlingen af patienterne, advarer Lægeforeningen og flere ledende overlæger.

Når lægen skal ordinere gamle Else hendes hjertemedicin, tager det 20 minutter, selv om det burde tage fire.

For hvis Else både har fået medicin, fået taget røntgenbillede, blodprøve og skanning, skal lægen logge ind på fem forskellige IT-systemer.

Det tager tid. Et enkelt login kan tage fem minutter. Og på en afdeling med 13 forskellige IT-systemer med over 3600 patienter årligt, ender læger og sygeplejersker med at logge ind op mod 100 gange dagligt.

”Lægerne kan spilde flere timer hver dag. Den tid går fra patienterne. Det stresser, så læger og sygeplejersker i værste fald springer over, hvor gærdet er lavest, hvilket kan betyde fejl i behandlingen,” siger Klaus Klausen, der er læge på Roskilde Sygehus og formand for lægeforeningens IT-netværk, som arbejder for bedre IT-systemer på hospitalerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Problemet er generelt for alle regioner i landet, men størst på de stire sygehus i København, Århus og Odensen, oplyser Klaus Klausen.

Taler ikke sammen

I 2003 besluttede politikerne at befri lægerne for at slæbe rundt med tunge papirjournaler under armene. Hospitalerne skulle have elektroniske patientjournaler. Men hver enkelt amt, nu region, skulle selv bestemme, hvordan IT-systemerne skulle se ud. Det har resulteret i utallige programmer og systemer, som overhovedet ikke kan tale sammen.

Det stresser personalet, fortæller ledende overlæge Jan Kyst Madsen fra hjerteafdelingen på Gentofte Hospital.

”Vi er glade for IT, men vi har op mod 13 forskellige programmer, som hver kræver deres eget login. Vi bruger alt for meget tid på login og ville meget gerne have en løsning, hvor vi kunne logge ind én gang på en arbejdsdag. Som det er nu stresser det personalet,” siger han.

Til fare for patienterne

Læge Peer Eske Jensen har længe arbejdet med IT og Sundhed og er tidligere fomand Lægeforeningens IT-netværk. Han mener, at  IT-farcen er til fare for patienterne. 

”Det siger jo sig selv, at hvis man har langt mindre tid til patienterne på grund af IT-bøvl, så kan der ske fejl i behandlingen. Der skal flere penge og mere politisk opmærksomhed til for at løse problemerne,” siger han.

Hos Danske Regioner, der ejer landets sygehuse, erkender Lisbeth Nielsen, kontorchef for IT og kvalitet, problemet.

”Jeg er enig i, at der er store problemer med IT-systemerne. Men det er komplekst at få systemer, der er enkle at bruge og samtidig kan klare meget avancerede opgaver. Vi arbejder hårdt på at få en løsning i løbet af de næste to år,” siger hun. 

faktaboks

Sygehuslægerne skal håndtere et utal af IT-systemer. Så mange programmer kan en hjertelæge på Gentofte Sygehus komme til at bruge, når han tilser hen patient:

 1. Blodprøver
 2. Journalen
 3. Medicinordinering
 4. Røntgen systemet
 5. Specialrøntgensystemet
 6. Bakterieprøvesvar
 7. Kranspulsåreundersøgelser
 8. ultralydsskanninger
 9. Pacemakerregister
 10. Register over overbrændingsbehandlinger
 11. Hjertesvigtsregister
 12. Rehabiliteringsregister
 13. Grønt system – nationalt register over indlæggelser.