Pas på! Støv og røg giver farlig lungebombe

3. aug 2013, 06:00
Sluger du forurenet luft på jobbet og tobaksrøg i fritiden, så kan risikoen for lungesygdommen KOL mangedobles. Det siger ekspert, der efterlyser mere forskning på området.

Røgen fra en cigaret fordobler risikoen for syge lunger, hvis du i forvejen sluger gnister fra en skærebrænder eller partikler fra en dieselmotor på jobbet.

Så meget kan professor i arbejdsmedicin Torben Sigsgaard sige med sikkerhed ud fra eksisterende viden på området, men der kan være mere dårligt nyt på vej til rygerne.

For blander du tobaksrøg og forurenet luft, risikerer du en såkaldt cocktail-effekt, der er sprængfarlig.

"Vi har indikationer på, at der sker en slags synergi-effekt mellem tobaksrøg og skadelige partikler i luften. Dermed forhøjes risikoen for en lungesygdom med mere end bare de enkelte elementer," forklarer Torben Sigsgaard, der er professor i arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet.

Indikationerne gælder lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, red.). Når det kommer til kræft i lungerne, er cocktail-effekten allerede bevist.

Efterlysning: Ny forskning

For en uge siden beskrev Avisen.dk, hvordan en ansat på Eternitfabrikken i Aalborg for nylig fik godkendt sin lungekræft som en arbejdsskade, selvom manden er ryger.

Dommen har fået Arbejdsskadestyrelsen til at ændre praksis, så rygere med lungesygdommen KOL eller kronisk bronkitis nu kan få genoptaget deres sager.

Professor Torben Sigsgaard understreger, at han ikke kender den aktuelle sag, men han mener, at Arbejdsskadestyrelsen vidensmæssigt står på sikker grund, når styrelsen nu anerkender mandens lungekræft som en arbejdsskade trods hans forbrug af cigaretter.

"Det er helt sikkert rimeligt, at Arbejdsskadestyrelsen godkender arbejdsskaden, selv om manden er ryger. Men det er umuligt at fastslå, hvor meget af mandens lungekræft der skyldes eternitten, og hvor meget der skyldes tobakken," siger han.

Professoren efterlyser mere viden, der kan af- eller bekræfte cocktail-effekten i forhold til lungesygdommen KOL. Han håber også, at flere studier kan hjælpe arbejdsmedicinere med at fastslå, hvor stor en del af fremtidige arbejdsskader der skyldes rygning, og hvor stor en del der skyldes arbejdets art.

"Der skal vi have mere forskning på programmet," siger Torben Sigsgaard.

For få kender risikoen

I Danmarks Lungeforening arbejder projektleder Nina Mourier med at informere om den forhøjede sundhedsrisiko, der er blandt arbejdere, som er udsat for støv, dampe eller gasser på jobbet, og som samtidig inhalerer tobaksrøg.

Hun beskriver risikoen som "en lungebombe".

Foreningen prøver især at nå de faggrupper, der i kraft af deres arbejdsmiljø, er mest udsatte. Det er blandt andre bygningsarbejdere, smede og landmænd, hvis arbejde udvikler støv og anden forurenet luft.

En undersøgelse fra 2011 har vist, at mellem hver fjerde og femte, der arbejder i uren luft, også ryger.

"Selvom folk er i risikogruppen, så er alt for mange uvidende om den sundhedsfare, de befinder sig i. Derfor ser vi desværre også, at folk overser deres symptomer og går for sent til lægen," siger Nina Mourier.

Dansk Metal: Skod den sidste cigaret

I fagforeningen Dansk Metal kender de også til "lungebomben". Her får rygerne klar besked.

"Forurenet arbejdmiljø hører ikke fortiden til. Arbejder man i sådan et miljø, så skal man i den grad sørge for at holde op med at ryge," siger Jan Toft Rasmussen, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk  Metal.

Medlemmer af fagforeningen får besked om "lungebomben" via fagforeningens sundhedsprojekter, der støttes af Forebyggelsesfonden. Her bliver de også tilbudt kurser i rygestop.

Konsulenten er enig i, at der er behov for mere forskning på området.

"Det er en knippelgod idé at undersøge, hvor farlig kombinationen af tobaksrøg og forurenet luft i virkeligheden er. Vi kan jo se, at det koster kassen i helbredsskader - for ikke at tale om de dårlige liv, det medfører," siger Jan Toft Rasmussen.

Så mange får KOL på jobbet

 

65.000 danskere lever for tiden med lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, red.), som de har pådraget sig på arbejdspladsen.

 

Kilde: Lungeforeningen Danmark