Eva Obdrup, forretningsfører i 3F's a-kasse. Foto: 3F

3F: Lønforsikringer skaber A- og B-hold

20. jun 2019
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]
Også blandt de arbejdsløse ses en foruroligende privatisering med lønforsikring og opdeling af danskerne i A- og B-hold.

AT BLIVE ARBEJDSLØS kan blive starten på en social og økonomisk nedtur. Derfor bryster vi os af i Danmark at have et sikkerhedsnet, et solidarisk og fælles forsikringssystem, der både skal hjælpe i beskæftigelse igen og beskytte mod økonomisk katastrofe, når lønindtægten stopper.

Men det sikkerhedsnet er blevet alvorligt gennemhullet – ikke mindst siden finanskrisen, hvor vores dagpengesystem og de arbejdsløse nærmest er blevet lagt for had af borgerlige politikere. I de faglige a-kasser har vi forgæves råbt højt og protesteret imod forringelserne, der er kommet i en lind strøm – dels nogle kraftige af slagsen, dels de små, hyppige, som skærer endnu en luns af trygheden og de arbejdsløses rettigheder.

HULLERNE I SIKKERHEDSNETTET rammer vores kolleger og medlemmer i 3F’s A-kasse hårdt. De har nogle af de korteste opsigelsesvarsler på det danske arbejdsmarked, hvor to dages opsigelse – ikke funktionærernes traditionelle tre måneder – kan være branchenorm. Og mange må acceptere perioder med arbejdsløshed som et vilkår i deres brancher, når f.eks. vejrlig, sæsonudsving eller en nedgang i produktionen sender dem hjem i perioder. Samtidig er vores medlemmer ofte bragt i en unfair konkurrence pga. den omfattende sociale dumping, som giver pres på både beskæftigelsen og løn- og arbejdsvilkår. Øget risiko for kortere og længere ledighedsperioder betyder, at udhulingen af dagpengene – som i mange år ikke er fulgt med pris- og lønudviklingen – rammer vores medlemmer rigtig, rigtig hårdt.

LÆS OGSÅ:  Chefredaktør Nicolai Kampmann: Kollektiv lønsikring er både godt og skidt

Dagpengeforringelserne har ført til, at mange fagforeninger og private forsikringsvirksomheder nu tilbyder supplerende lønforsikring for at afbøde konsekvenserne ved en fyring. De borgerlige gnider sig naturligvis i hænderne – der er tale om rendyrket privatisering af det lovpriste, offentlige sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet. De private tilbud om lønforsikring kommer på markedsmæssige vilkår, eksempelvis krav om længerevarende fuld beskæftigelse, ingen mulighed for lønforsikring til de +60-årige, samt højere præmie, hvis du arbejder i brancher, præget af større risiko for både kortere og længerevarende ledighedsperioder.

Samtidig kan vi ved overenskomstforhandlingerne se, at vores medlemmer – i lyset af det ringere dagpengesystem – er stadigt mere optaget af bedre vilkår og rettigheder i tilfælde af afskedigelsesrunder på virksomhederne. Dermed er også det danske flexicurity-system, som ellers mange steder i udlandet beundres og søges kopieret, sat under pres. Desværre har arbejdsgiverne hidtil kun været optaget af at forsvare og bevare deres nemme adgang og ret til nemt at hyre og fyre, bortset fra den tidl. DI-direktør, Karsten Dybvad, som for godt et år siden advarede imod yderligere forringelser af bl.a. dagpengeniveauet.

JEG HÅBER, at vælgerne netop har sammensat et nyt Folketing, hvor vi får større mulighed for at få ørenlyd for de samfundsmæssige skel, der i de her år graves dybere på det danske arbejdsmarked. Vi er nødt til at få genskabt et trygt dagpengesystem med en fair dækningsgrad.

Vores medlemmer er på ingen måde forsikret mod at komme i arbejde, når de bliver ledige – tværtimod. De – og vi – ønsker en aktiv beskæftigelsespolitik, så de arbejdsløse hurtigst muligt kommer i job igen – eller får den opkvalificering, der i forhold til jobåbningerne i nogle tilfælde kan være nødvendig eller ønskelig. 3FA har også egen jobformidling, hvor vi med stor fornøjelse hjælper enhver virksomhed, der søger medarbejdere inden for de fagområder, vi organiserer.

Men i 3F er vi alvorligt bekymret for den igangværende udvikling imod et A- og B-hold på arbejdsmarkedet. Vi er foruroliget over lønforsikringerne, den stigende privatisering af forsikringsordningerne i tilfælde af arbejdsløshed. Og vi appellerer til, at politikerne igangsætter en genopretning, så vi igen får et solidarisk dagpengesystem, der både skaber tryghed, og effektivt medvirker til at give de arbejdsløse et rygstød på vej mod igen at få en lønindtægt og blive en del af fællesskabet på arbejdspladserne.