På fersk gerning: Vløver på ulovlig jobjagt

7. jan 2012
Venstres Ungdom vil kun have personer mellem 20 og 30 år til stilling som sekretariatsleder. Det er i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.

Venstres Ungdom diskriminerer ansøgere over 30 år i et nyt jobopslag.

Til stillingen som sekretariatsleder søger partiet personer, der er mellem 20 og 30 år.

Det er nemlig forbudt at skrive i et jobopslag, at man søger personer med en bestemt alder, fastslår flere eksperter med speciale i ansættelsesret overfor Avisen.dk.

"Der er forbud mod, at man annoncerer efter medarbejdere med en bestemt alder," siger lektor ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School Lynn Roseberry.

Hun understreger, at hun ikke kommenterer den konkrete sag.

Ændret på få minutter

Samme vurdering lyder fra flere andre eksperter, Avisen.dk har talt med.

Jobopslaget har siden i mandags været tilgængeligt for studerende på blandt andet Roskilde Universitet, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet og Copenhagen Business School.

Få minutter efter at Avisen.dk kontaktede Venstres Ungdom for at få en kommentar til sagen, ændrede partiet jobopslaget, så der ikke længere er noget krav til ansøgeres alder.Djøf: Et selvmål

Alderskravet vækker forargelse i Djøf, der er fagforening for de højtuddannede.[pagebreak]

"Det er et meget uheldigt jobopslag, for man må ikke diskriminere på grund af alder. Det bør kommende politikere holde sig for gode til" siger Allan Luplau, formand for Djøf Privat.

Han kan godt kan forstå, at Venstres Ungdom søger en kandidat med et 'ungdommeligt sindelag' til stillingen. Men det betyder ikke, at det er i orden at søge en bestemt aldersgruppe, understreger han.

"Arbejdsopgaverne kan man sagtens løse, selvom man ikke er i lige præcis den efterspurgte aldersgruppe,” siger Allan Luplau, der kalder sagen et ”klassisk selvmål”.

Siger ét - og gør noget andet

Venstres Ungdom skriver nemlig i sit eget principprogram for arbejdsmarkedspolitik, at arbejdsmarkedet skal være tilgængeligt for alle.

"Der er ikke nogen, som ikke kan bruges," som det hedder i erklæringen.

Men det giver ikke nogen mening, når man ser på jobopslaget, siger Allan Luplau fra Djøf.

"Man siger ét, men gør det stik modsatte."

Læs her, hvad Venstres Ungdom siger til kritikken:Fakta:

Fra Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet:

Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap. Det må heller ikke angives, at der ikke ønskes en person med de i 1. pkt. nævnte kendetegn.

Kilde: retsinfo.dk