20180916-142637-L-1920x1078we
(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sådan vil regeringen styrke politiet

24. aug 2020, 15:25
Regeringen vil med nyt politiforlig blandt andet oprette 20 nærpolitienheder og have flere lokale betjente.

En ny flerårig aftale for politiet skulle allerede have været på plads. Men på grund af store problemer i politiet og i anklagemyndigheden er forhandlingerne blevet udskudt.

Mandag præsenterer regeringen sit udspil til en aftale, og herefter indledes forhandlingerne med Folketingets partier.

Her er et overblik over de 23 punkter, som regeringen foreslår med udspillet til et nyt politiforlig.

* 20 nye nærpolitienheder:

Oprettelse af 20 nye nærpolitienheder placeret geografisk spredt i hele landet, så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

* 150 ekstra lokalbetjente:

110 lokalbetjente kobles til de 20 nye nærpolitienheder. Yderligere 40 lokalbetjente tilføres i 2024, så der på landsplan vil være cirka 550 dedikerede lokalbetjente i 2024.

* Flere politiopgaver skal løses tættere på borgerne:

150 operative politibetjente til at løse flere politiopgaver i kredsene, herunder styrke straffesagsbehandlingen.

* Mere tillid og plads til politifagligheden:

Der skal være mindre detailstyring og mere plads til lokal ledelse og politifagligheden.

* Styrket lokalt handlerum i politikredsene:

Det lokale handlerum i kredsene skal styrkes, hvilket betyder mere synlighed og ansvar for de lokale politidirektører.

* Ny national efterforskningsenhed:

De mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles i en national efterforskningsenhed.

* Ny politiuddannelse til civile efterforskere:

Der oprettes en ny politiuddannelse til civile efterforskere for at styrke politiets efterforskning af den komplekse kriminalitet.

* Flere underretninger om hvidvask skal føre til sager:

Hvidvasksekretariatet får bedre og mere effektive it-værktøjer til at identificere og videreformidle relevante hvidvaskunderretninger.

* Fast track-ordning ved mistænkelige transaktioner:

Der skal være bedre muligheder for at beslaglægge større pengebeløb eller værdier fra kriminalitet ved særligt mistænkelige transaktioner.

* Bedre værn mod it-relateret kriminalitet:

Modernisering af de lovgivningsmæssige rammer, så politiet eksempelvis gives mulighed for at skaffe sig adgang til og overvåge servere, der misbruges af kriminelle.

* Ny digital politipatrulje:

En "digital patruljeenhed" skal sikre politiets synlighed på nettet og understøtte efterforskning af strafbare forhold på nettet.

* Flere hænder til behandling af straffesager i anklagemyndigheden:

Flere ressourcer til anklagemyndigheden skal sikre flere hænder til at behandle de mange straffesager, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Flere hænder til behandling af straffesager i politiet:

Flere dedikerede politibetjente og civile medarbejdere til straffesagsbehandling i politiet, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet:

Politiet og anklagemyndigheden skal have bedre muligheder for efterforskningsmæssig prioritering af it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Hurtigere sagsbehandling i hele straffesagskæden:

Der igangsættes et arbejde, der skal identificere konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden.

* Et rigspoliti med fokus på kerneopgaverne:

Rigspolitiet skal fokusere på de klassiske styrelsesopgaver som øverste politimyndighed. Tilbageværende funktioner og opgaver skal tilføre politikredsene reel merværdi.

* Ressourcer fra Rigspolitiet til det borgernære politiarbejde i politikredsene – i alt 300 betjente:

Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet til politikredsene, så det borgernære politiarbejde i politikredsene kan styrkes med 300 operative politibetjente.

* Et slankere rigspoliti bidrager til at styrke indsatsen mod den svære kriminalitet:

En stor del af politiets efterforskningsmæssige specialkompetencer, der i dag er placeret i Rigspolitiet, udskilles og forenes i den nye enhed.

* Mere sikker drift af politiets it:

Fusion mellem dele af politiets it-organisation og Statens It. Fusionen skal sikre mere moderne og tidssvarende drift af politiets it-systemer.

* 300 ekstra politibetjente i 2022:

Politiet styrkes ved at uddanne 150 ekstra politistuderende årligt i 2021 og 2022. Det vil sige i alt en stigning på 300 ekstra politibetjente i den samlede politistyrke.

* Modernisering af de nordatlantiske politikredse:

Renovering af bygningsmasse og anskaffelse af nyt materiel, så de fysiske rammer for effektiv, tryghedsskabende politibetjening er til stede.

* Ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland:

Der oprettes en dedikeret enhed i Grønlands Politi, som skal sikre en bedre håndtering af de børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb.

* Bedre og mere sikker it-understøttelse:

Der afsættes midler til, at der i flerårsaftaleperioden kan tages helt nødvendige skridt til at modernisere politiets og anklagemyndighedens it.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/