Tæt på verden: Over 200.000.000 arbejdsløse i verden

4. okt 2011
Nye job skal prioriteres mere end nogensinde for at løse global krise. Hvert år kommer 45 millioner unge på arbejdsmarkedet verden over.

Arbejdsløshed i verden skaber enorm bekymring for verdensøkonomiens fremtid. I dag er der næsten lige så mange arbejdsløse som efter den store recession i det 20. århundrede. Antallet af ledige er nu over 200 millioner.

I sidste uge holdt den internationale arbejdsorganisation og de rige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, et møde om netop arbejdsløshed som negativ faktor i verdens udvikling.

Jobkrisen rammer de svageste, langvarig arbejdsløshed bliver mere almindelig og unge kan ikke finde job. De høje herrer ved mødet opfordrede den franske formand for G20, de rige landes klub, til at gøre noget ekstra for jobskabelse.

Enorme antal

Arbejdsløshed og beskyttelse af de socialt mest udsatte bør prioriteres højere, hed det i en kritisk fælles udtalelse fra lederne af de to organisationer. Lav vækst i de rige lande er med til at trække de fattige landes økonomier nedad.

Lederne i de mere velhavende lande bør føre an i jobskabelse, mener de. Der skal skaber 20 millioner jobs i de rige lande for bare at nå op på niveau fra før finanskrisen. Ved udgangen af 2012 vil der mangle 40 millioner job i rige lande.

Udsigterne er lange. Væksten i antal af job skal stige med 1,3 procent om året for i 2015 måske at nå på niveau med 2008. Den form for vækst vil kunne absorbere de nye unge på arbejdsmarkedet. Derfor opfordres alle lane, der har en smule på kistebunden, til for eksempel at starte offentlige arbejder.

[pagebreak]Kendte løsninger

Forhåbningen er, at rige lande med deres ressourcer kan tage toppen af arbejdsløshed, dårligt og farligt lavt betalt arbejde og stoppe den svulmende uformelle sektor.

Et af midlerne er støtte til oprettelse af arbejdspladser. Andre er de kendte som praktikpladser, social støtte, særlig opmærksomhed på unge, så de ikke starter livet som arbejdsløse og uddannelse.

Globalt problem

Ekkoet fra de rige lande runger også i de mindre rige og de fattige. I et forsøg på at danne en fælles holdning til dette vedtog alle lande, der er medlemmer af ILO i 2009, en aftale om jobskabelse. Meningen er at alle tager hensyn til naboen.

Sandheden er, at 45 millioner unge mennesker hver eneste år kommer ud på arbejdsmarkedet, og at der bare for at holde trit med antallet skal skabes 300 millioner nye arbejdspladser inden 2015. Og så er der ikke taget højde for alle de nuværende arbejdsløse.

Den internationale arbejdsorganisation skrev i sin job aftale, at selv i lande med vækst er det nødvendigt at få myndigheder involveret i jobskabelse, fordi markedskræfterne ikke kan klare det uden hjælp.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.