Mathilde Faber Bendtsen (tv) og Sandra Zenia Due Larsen

Sandra og Mathilde er handicappede: "Det er som om, vi ikke er en del af samfundet"

30. jun 2019

Vi arbejder til daglig på Medieskolen Juno, som er et undervisningstilbud til voksne borgere med handicap. Her arbejdes med videoproduktion, webartikler, sociale medier og nyhedsbrev.

Vores interesser er politisk journalistik, handicap-, social-, unge- og ældreområdet, dyrevelfærd, fotokunst og makrofotografi.

FØR DET NETOP OVERSTÅEDE folketingsvalg oplevede vi, hvor slemt det står til for handicappolitikken. Den eksisterer stort set ikke. Det er for dårligt at se de politikere, som stillede op til folketingsvalget, er nødsagede til at gå på nettet for at finde noget om handicappolitik for at kunne tale med om det.

Må vi ikke være her? Er vi uvigtige? Er vi uværdige? Det er en frygtelig følelse at gå rundt med.
Mathilde og Sandra

Det siger en hel del, at de ikke har materiale liggende klar allerede, men må gå på jagt efter informationer på andres hjemmesider for overhovedet at kunne snakke om det. De googler med ét øje og kigger os i øjnene med det andet.

LÆS OGSÅ: Vi er handicappede, og vi vil gerne arbejde

Det er som om, vi ikke er en del af samfundet. Ikke en ønsket del af samfundet. Vi skal ikke have meninger og holdninger hørt. Hvorfor er der ikke plads til det? Plads til os?

Besparelserne betyder, at nettet strammes, og vores hverdag er den, det påvirker. Ingen ser det, for handicapområdet ses ikke. Men vi mærker det!

DET KAN IKKE VÆRE rigtigt, at man skal hen på sit handicapcenter med ondt i maven. De er dér for at passe på én. De er der for at sikre borgeren støtte og hjælp, men det fungerer ikke. Besparelserne betyder, at de er bundet og har svært ved at hjælpe én. Hver gang man skal derhen, er man nervøs. Selvom sagsbehandleren er rigtig sød, så er man altid bange for, hvad der nu skal ske.

Vi er i samme båd som ældre og børn. Områder, der spares på. Man hører ikke om os. Hvorfor ikke?

Det er som om, vi ikke er en del af samfundet. Ikke en ønsket del af samfundet. Vi skal ikke have meninger og holdninger hørt. Hvorfor er der ikke plads til det? Plads til os?
Mathilde og Sandra

Må vi ikke være her? Er vi uvigtige? Er vi uværdige? Det er en frygtelig følelse at gå rundt med. 

LÆS OGSÅ: De fratager handicappede muligheden for ferie, studietur og beskæftigelse"

Den næste statsminister skal og bør sætte fokus på at gøre noget på det handicappolitiske område. Politikerne må ind i kampen og sørge for penge til områder med mennesker i den anden ende. Sætte mennesker øverst på dagsordenen. Alle partier bør tage handicappolitikken op og tage os alvorligt. Gøre det bedre for os.

HVIS VI SKULLE skrive en handicappolitik, så ville den lyde:

  • FN’s handicapkonvention skal overholdes
  • Alle skal behandles ligeværdigt – også med Hr. og Fru Danmark. Mennesker med funktionsnedsættelser må ikke diskrimineres imod. Vi er alle borgere, som skal have samme muligheder og ligeværd
  • Der skal penge til området, så mennesker med handicap får mulighed for pædagogisk støtte til studieture og ferier. Området skal prioriteres. Budgetloven skal revideres, sådan at besparelser i mindre grad rammer områder med mennesker
  • Alle har lov til at gå på arbejde op til fem dage om ugen
  • Alle med handicap skal have den nødvendige hjælp. Hvis én med udviklingshæmning er en del af systemet, skal denne person hurtigst muligt have hjælpemidler og støtte
  • Alle har ret til en bolig. Alle skal have medindflydelse på deres boligform
  • I stedet for at VUM-samtalerne tager udgangspunkt i tal og bogstaver, skal samtalerne handle om det enkelte menneskes behov, drømme og ønsker. Hvorvidt man fx ønsker at komme ud på det ordinære arbejdsmarked eller om man vil have et bedre liv med førtidspension
  • Mennesker med handicap skal ikke parkeres på kontanthjælp. Ingen skal parkeres i årelange ressourceforløb.

Fortalt til Agnete Vestergaard-Kristensen, frivillig journalist i Pårørendeforeningen Venner Af Captum. Gruppen består af borgere med fysisk/psykisk handicap og supportere, som sammen yder en frivillig indsats i samfundet.