20180423-170245-L-1920x1281we
OK21 lakker mod enden. Nu er det op til til medlemmerne af de respektive fagforbund at tage stilling til resultaterne. Det sker ved urafstemninger, hvor det samlede resultatet foreligger den 21. april.  Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

To forbund anbefaler medlemmer at stemme nej til OK21

19. mar 2021, 06:10
I denne uge udløb det såkaldte fire-ugers vindue på statens område, hvor de enkelte fagforbund har forhandlet overenskomstfornyelser med udgangspunkt i det centrale forlig fra februar. To forbund er så skuffede over resultatet, at de anbefaler medlemmerne at stemme nej.

Forårets offentlige overenskomstforhandlinger for landets offentligt ansatte går nu ind i den afsluttende fase, hvor medlemmerne bliver bedt om at tage stilling til de respektive forlig. 

Sent mandag udløb det såkaldte fire-ugers vindue på statens område, hvor forbundene har skullet forhandle overenskomstfornyelser med udgangspunkt i det centrale forlig, som faldt på plads i februar.

På et repræsentantskabsmøde dagen efter anbefalede et stort flertal af medlemmerne af Offentligt Ansattes Organisationer, OAO-S, at stemme ja til resultatet af forårets overenskomstforhandlinger, OK21. 

LÆS OGSÅ: 500 vil nægte at arbejde som jordemoder indtil lønløft: Fagforening advarer

Også på det kommunale og regionale område er samtlige forlig på plads, efter at de sidste detaljer blev udarbejdet i denne uge.

Men selvom alle organisationsforhandlinger dermed er færdige, er det ikke ensbetydende med, at der kan sættes punktum ved OK21.

Nu er det nemlig op til medlemmerne af de respektive fagforbund at tage stilling til resultatet. Det sker ved urafstemninger, hvor det samlede resultatet foreligger den 21. april. 

Jeg mener, at vi er realister hos Fængselsforbundet. Vi er godt klar over, at vi befinder os i en coronakrise. Men vi kan ikke se os selv i resultatet, må jeg bare erkende
Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet 

Forbund anbefaler at stemme nej

Mens samtlige forbund på det kommunale og regionale område anbefaler deres medlemmer at stemme ja, er det ikke tilfældet på statens område. 

For en uge siden anbefalede hovedbestyrelsen i Fængselsforbundet sine medlemmer at stemme nej, og da OAO-S tirsdag holdt repræsentantskabsmøde, tilsluttede Dansk Jernbaneforbund sig. 

Tidligere på måneden meddelte hovedbestyrelsen i Dansk Jernbaneforbund, at man anbefaler medlemmerne at stemme ja til det kommunale forlig, der omfatter ansatte ved lokalbanerne. Men det gør sig altså ikke gældende for de statsansatte, som dækker over tjenestemænd ansat i DSB og ansatte ved Banedanmark, hvor et flertal af hovedbestyrelsen anbefaler et nej til CFU-forliget.

Det skyldes især to ting, forklarer formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup. 

- Vi havde to væsentlige krav til statens forlig. Vi ønskede at få tilført puljemidler, det fik vi ikke. Det andet krav var, at vi rigtig gerne ville have taget hul på en fritvalgsordning, det fik vi heller ikke. Det har gjort, at vi har vurderet, at forliget var for smalt. 

Hos Fængselsforbundet er meldingen stort set den samme. Her lægger hovedbestyrelsen vægt på, at ingen af forbundets krav er imødekommet. Krav om puljer til organisationsaftaler, fritvalgsordning og særlige krav til seniordage blev således ikke indfriet. 

- Jeg mener, at vi er realister hos Fængselsforbundet. Vi er godt klar over, at vi befinder os i en coronakrise. Men vi kan ikke se os selv i resultatet, må jeg bare erkende, siger Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen.

LÆS OGSÅ: Qvistgaard afviser Striibs håndsrækning: 'Det vil være en katastrofe'

Han lægger ikke skjul på, at han er dybt skuffet over resultatet ved OK21. 

- Jeg synes ikke, man har fået adresseret de udfordringer, vi står med i Kriminalforsorgen. Vi står med en forretning, der er ved at klappe sammen. Derfor ville jeg være en skidt forbundsformand, hvis jeg gik ud og anbefalede mine medlemmer at stemme ja. Det er ikke et godt resultat for os, siger Bo Yde Sørensen. 

Da der ikke blev afsat en organisationspulje i det centrale forlig på statens område, har der reelt ikke været meget at forhandle om i organisationsforhandlingerne, påpeger begge forbund. 

Hos både Fængselsforbundet og Dansk Jernbaneforbund mener man desuden, at lønstigningerne på det statslige område er for beskedne. 

Forbunds nej ærgrer Rita Bundgaard

CFU og OAO-S formand Rita Bundgaard, der har været chefforhandler for de statsansatte, beklager, at Fængselsforbundet og Dansk Jernbaneforbund anbefaler deres medlemmer et nej. 

- Det ærgrer mig selvfølgelig, når vi ikke er lykkedes med en forhandling, hvor alle kan se et forlig, som passer til deres medlemmer, siger hun. 

Alligevel er Rita Bundgaard ikke bekymret for det samlede resultat. 

- Jeg synes generelt, at de tilkendegivelser jeg har fået har været positive. Langt de fleste synes, at det er et godt resultat midt i den usikkerhed, der er om dansk økonomi og lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Set i det lys er det et godt og ansvarligt resultat, mener hun. 

For Rita Bundgaard har det først og fremmest handlet om at sikre reallønnen ved OK21. Det lykkedes med lønstigninger på 4,42 procent over de kommende tre år. 

- Rammen er måske ikke prangende, men vi sikrer reallønnen, og så har vi taget hul på seniorbonussen, som på sigt vil være en gevinst for alle i løbet af et langt arbejdsliv. Derfor er jeg sådan set ganske godt tilfreds, tilføjer hun. 

Får ikke betydning for resultatet 

Skulle medlemmerne hos Fængselsforbundet og Dansk Jernbaneforbund følge deres forbunds anbefaling og stemme nej, vil det formentlig ikke få betydning for det samlede resultat på statens område, da det godkendes af de tre centralorganisationer i forhandlingsfællesskabet CFU.

På OAO-S' repræsentantskabsmøde tirsdag fremgik det da også, at 17 ud af 20 forbund anbefaler deres medlemmer at stemme ja til OK-resultatet. Kun Fængselsforbundet og Dansk Jernbaneforbund anbefaler et nej, mens Malerforbundet hverken anbefaler det ene eller andet. 

At Malerforbundet forholder sig neutral under overenskomstafstemninger skyldes, at det er vedtaget i forbundets kongres, at forbundet afholder sig fra at ytre holdninger til OK-resultatet. I stedet er det op til medlemmerne at tage stilling til forliget.

Forbund anbefaler ja til kommunalt og regionalt forlig

Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet, er ikke bekendt med, at nogle forbund anbefaler deres medlemmer i kommuner og regioner at stemme nej.

- Alligevel kan der sagtens være både medlemmer og lokalafdelinger i de enkelte forbund, som ikke er enige i den vurdering, siger Mona Striib. 

LÆS OGSÅ: Utilfredsheden ulmer: Er sygeplejerskerne på vej med et nej til OK-aftale?

Specielt sygeplejerskerne og pædagogerne har de seneste uger udtrykt deres skuffelse over OK21, og derfor er der chance for, at afstemningerne ender med et nej. 

- Jeg håber, at det bliver ja hos medlemmerne. I lyset af den situation vi befinder os i, så vil en konflikt ikke hjælpe os til at nå et bedre resultat, fastslår Mona Striib.