Aalborg Portland skal stå i spidsen for et af regeringens nye klimapartnerskaber. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

OK20 i bakspejlet: Arbejdsmiljørepræsentanter bliver ambassadører i grøn revolution

30. apr, 17:30
Som noget banebrydende er samarbejdet om den grønne omstilling skrevet ind i de nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Arbejdsmiljørepræsentanter kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at håndtere de forandringer, ny teknologi medfører.

Når danske virksomheder i de kommende år skal omlægge produktion og serviceydelser i en mere grøn og klimavenlig retning, skal forandringerne ske i tæt samarbejde mellem ledelser og medarbejdere.

Det fremgår af de store overenskomstaftaler på det private arbejdsmarked, som netop er blevet vedtaget.

LÆS OGSÅ: Stort overblik: Her er arbejdsmiljøforbedringerne i OK20

I industri- og bygge- og anlægsoverenskomsterne er håndteringen og samarbejdet om den grønne omstilling skrevet ind i selvstændige protokollater, mens arbejdsmiljørepræsentanter på transportområdet er blevet gjort til ambassadører for medarbejdernes inddragelse i den grønne omstilling.

Ifølge parterne er det helt ekstraordinært, at samarbejdet om den grønne omstilling er skrevet ind i overenskomsterne.

- Det nye er, at vi nu skriver i overenskomsten, at den grønne omstilling også skal drøftes i samarbejdsudvalgene. Det har der ikke stået før. I dag skal den teknologiske udvikling drøftes i virksomhedernes samarbejdsudvalg mellem ledelse og medarbejdere, men med aftalen siger vi, at nu skal vi have fokus på den grønne omstilling, og at det skal være et emne i samarbejdsudvalgene, forklarer Peter Faber, souschef i Dansk Metals forhandlingssekretariat.

Selvom danske virksomheder lige nu er optaget af at klare de økonomiske skær i coronakrisen, skal de på sigt være med til at finde løsninger på klimaudfordringerne, lyder det fra Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI.

- På industriens område har vi lavet et protokollat, der handler om den grønne omstilling, som er meget centreret om samarbejdsudvalget i en virksomhed. Her har man diskussioner om forandringer, og hvad der skal til for, at virksomhederne også er en succes i morgen, siger han.

Kørt i stilling som ambassadører

Også i den nye fællesoverenskomst på transportområdet er der nye protokollater, som handler om den grønne omstilling. Her kommer arbejdsmiljørepræsentanter til at spille en vigtig rolle i samarbejdet med ledelsen om at håndtere de forandringer i arbejdsmiljøet, som nye grønne teknologier vil medføre.

LÆS OGSÅ: AMR’er får samme uddannelses­muligheder som andre tillidsvalgte

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal sågar være ambassadører for medarbejderne og deres inddragelse i virksomhedernes bestræbelser på at nå de ambitiøse klimamål, som regeringen har sat, fremgår det af et protokollat.

- Arbejdsmiljørepræsentanter er talerør for kollegerne, og det betyder, at når medarbejderne skal inddrages i virksomhedernes beslutninger om investeringer i ny teknologi, er det oplagt, at arbejdsmiljørepræsentanterne kommer ind over de beslutninger, siger Benny Nymark Andersen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F’s transportgruppe.

- Ny teknologi kommer til at få en betydning for arbejdsmiljøet. For hvad kommer det til at betyde for medarbejderne, når de på grund af ny teknologi skal have nye arbejdsopgaver? Eksempelvis på transportområdet, hvor man i fremtiden nok vil komme til at se flere førerløse biler, siger han.

Men det er vigtigt, at ledelserne også kigger på den kontekst, den nye teknologi skal implementeres i, og om medarbejderne har de kvalifikationer, der kræves for at håndtere den nye teknologi
Anders Buch, ph.d. og forsker, VIA University College

Anders Just Pedersen mener, at det er afgørende at samarbejde om grønne løsninger, fordi det i sidste ende er medarbejderne, der skal håndtere de nye teknologier.

- Medarbejderinddragelse er en rigtig god idé. Her kan man få nogle ideer, som en ledergruppe ellers ikke ville have fået. Man skal huske på, at det typisk er medarbejderne, som er eksperter på deres eget arbejde.

Undgå fiasko, inddrag medarbejderne

- Medarbejderinddragelse er også en god idé i forhold de forandringer, der vil komme i forbindelse med den grønne omstilling. Vi ved, at hvis man har medarbejderne med fra start i en forandring, så bliver forandringen som regel også bedre, siger DI's arbejdsmiljøchef.

Ifølge Anders Buch, ph.d. og forskningsleder ved VIA University College, er det da også helt afgørende, at nye, grønne teknologier indføres ved at tage medarbejderne med på råd. Anders Buch har blandt andet forsket i teknologiernes påvirkning af det moderne arbejdsliv.

- For at nye teknologier bliver anvendt mest hensigtsmæssigt, skal man kigge på, hvordan de bliver brugt. De bør ikke blive implementeret top-down. Ny teknologi bliver jo ofte introduceret på arbejdspladserne, fordi de kan være effektiviserende og arbejdsbesparende.

- Men det er vigtigt, at ledelserne også kigger på den kontekst, den nye teknologi skal implementeres i, og om medarbejderne har de kvalifikationer, der kræves for at håndtere den nye teknologi, siger Anders Buch.

Før corona har den grønne omstilling helt sikkert været det mest centrale for en række virksomheder, men nu bliver det ét element blandt flere centrale ting
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, DI

Ifølge forskeren er implementeringen af eksempelvis robotstøvsugere på plejehjem et eksempel på nye løsninger, der risikerer at blive en fiasko, hvis ikke medarbejdere og borgere tager det til sig i praksis.

- Selvom ny teknologi kan virke smart i teorien, kan medarbejdere have svært ved at anvende det i praksis. Mange af de ældre kan heller ikke forholde sig til, at der kører robotstøvsugere rundt, og derfor bliver de ikke brugt. Det er investeringer, der ikke bliver omsat i forhold til de effektivitetsgevinster, man gerne vil have, fortæller Anders Buch.

Vil coronakrise stikke en kæp i hjulet?

For at nå målsætningen om 70 procents reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030 har regeringen indført såkaldte klimapartnerskaber med erhvervslivet. Forskellige brancher indfører tiltag, der kan sikre, at den grønne omstilling også bliver et grønt erhvervseventyr.

Derfor lægger de nye overenskomstaftaler op til et til et mere konkret samarbejde om den grønne omstilling i virksomhederne.

Coronakrisen har dog vendt op og ned på klimaambitionerne. Mens regeringen, støttepartier og fagbevægelsen ser den grønne omstilling som et element til at komme igennem den økonomiske krise i kølvandet på corona, er borgerlige politikere og erhvervslivet mere forbeholdne.

Lige nu handler det først og fremmest om at få økonomien på fode igen, lyder det fra DI's arbejdsmiljøchef.

- Løsninger på klimaudfordringerne vil sikkert komme tilbage. De forsvinder ikke, selvom vi har en coronakrise nu. Men omvendt er der lige nu noget helt andet, der er på toppen af virksomhedernes dagsorden. Det handler om at komme ud af den krise, det har været for erhvervslivet og for samfundet.

- Før corona har den grønne omstilling helt sikkert været det mest centrale for en række virksomheder, men nu bliver det ét element blandt flere centrale ting, siger Anders Just Pedersen.