Simon Tøgern, formand for HK Privat. Foto: Lisbeth Holten/

OK20: Ansatte vil selv kunne vælge mellem mere i løn eller flere fridage

7. jan, 13:00
9 ud af 10 HK´ere ønsker mere frit valg – uanset om det gælder flere kontanter, mere pension eller mere frihed. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra HK Privat.

Den enkelte HK’er skal i højere grad selv kunne bestemme, om de har brug for flere kontanter, mere pension eller mere frihed. Og der skal være flere penge at bestemme over.

Det er hovedkravet fra HK Privat ved de overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som er blevet skudt i gang i dag med første officielle møde mellem CO-industri og Dansk Industri. Det skriver HK Privatbladet.

Det er den såkaldte fritvalgskonto, som ifølge HK Privat skal forbedres. I dag får den privatansatte HK’er hver måned 4% oven i sin løn på sin fritvalgskonto, som man kan bruge til ekstra udbetaling, mere i pension eller fx seniordage. Overenskomstkravet er at få beløbet fordoblet og derudover udvide mulighederne for at bruge af kontoen – fx til køb af ekstra fridage.

- Fritvalgskontoen er et værktøj til at sikre, at alle får en del af den gode indtjening, mens vi tilgodeser, at folk har brug for forskellige ting på forskellige tidspunkter i livet, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat, til HK Privatbladet.

- Vi ved, at vores medlemmer vil have større råderet over deres liv, herunder deres arbejdsliv.

Kravet møder bred opbakning fra HK Privats medlemmer. 88 procent af medlemmerne mener ifølge en ny Epinion-undersøgelse, at det er en god/meget god idé, at der i overenskomsterne bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over. Mens henholdsvis 72 og 74 procent bakker op om ønsket om at kunne købe fridage og hæve det beløb, som bliver indbetalt.

Nana Wesley Hansen, der er lektor og ph.d. ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier ved Københavns Universitet, vurderer, at HK Privats krav vil få en central placering i forhandlingerne. Ifølge hende er der bred opbakning til kravet fra den øvrige fagbevægelse, ligesom lønmodtagerne for alvor har fået øjnene op for fritvalgskontoens værdi, efter at det i 2017 lykkedes at hæve beløbet til 4 procent.

- Det skal nok ses som noget bredere end en øget fleksibilitet i hverdagen. Nogle af mine kolleger har døbt det en livsfaseoverenskomst, og det, synes jeg, egentlig er meget præcist. Det giver tryghed for, at der er nogle muligheder for at gøre noget på bestemte tidspunkter i sit liv, siger Nana Wesley Hansen til HK Privatbladet.