Øresundsbro Konsortiets adm. direktør Caroline Ullman-Hammer vælger at afgår efter tretten år på posten. Beskeden kom nogle måneder efter hendes 65-årsdag. Foto: Anna Palmehag, News Øresund/

Sad på posten i 13 år: Nu stopper direktør

14. dec 2019, 08:18
Efter tretten år som administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet har Caroline Ullman-Hammer valgt at fratræde.

Rekrutteringen af en efterfølger pågår og i mellemperioden arbejder hun videre. Under Caroline Ullman-Hammers første år som adm. Direktør i 2007 passerede 6,7 millioner køretøjer Øresundsbroen. 2018 var tallet steget til 7,5 millioner.

Caroline Ullman-Hammer blev 65 år i efteråret, og beskeden om, at hun træder tilbage, kommer derfor ikke komme som en overraskelse.


– Jeg er stolt over, at vi har skabt en stærk vækst i både vej- og togtrafikken. Hver dag arbejder vi for at drive en sikker og åben forbindelse, men også en økonomisk veldrevet virksomhed. Det er et spændende selskab, som står stærkt i dag. Vores 20-års jubilæum nærmer sig, og tiden er inde til, at en anden skal stå i spidsen for Øresundsbrons udvikling i det nye årti, siger Caroline Ullman-Hammer i en kommentar.

Inden Caroline Ullman-Hammer tiltrådte som adm. direktør for Øresundsbro Konsortiet havde hun arbejdet som regionschef for daværende Banverket i det sydlige Sverige og inden som udviklings- og markedschef ved det kommunale boligselskab MKB. Hun var også adm. direktør for boligmessen Bo-01 i Malmø.

Bestyrelsen er nu påbegyndt ansættelsen af en ny administrerende direktør, den tredje i rækkefølgen, til Øresundsbro Konsortiet, der ejes ligeligt af den danske og den svenske stat.

– Vi takker Caroline Ullman-Hammer for den meget fine indsats. Under Carolines ledelse har broen positioneret sig ganske tydeligt – med flere års øget trafik, lavere driftsomkostninger og mange flere kunder. Hun står bag den forretningsmæssigt sunde virksomhed, som broen hviler trygt på, siger Peter Frederiksen, bestyrelsesformand for Øresundsbro Konsortiet.

– Øresundsbroen er vigtig for integrationen mellem Skåne og Sjælland, men også for at binde regionen sammen med resten af Europa. I Caroline Ullman-Hammers tid som administrerende direktør er godstrafikken med både tog og lastbil øget væsentligt, og der har været flere trafikrekorder for personbilstrafikken, siger Bo Lundgren, næstformand for Øresundsbro Konsortiet. (News Øresund)