Nyt tilbud fra kommunen: Lej en syg i 14 dage

25. jun 2013, 12:00
For at få de svageste fleksjobbere i arbejde vil kommuner leje dem ud på vikarlignende vilkår til virksomheder. Det kan nemt få en bismag af slavemarked, advarer arbejdsmediciner.

Lej en person med markant nedsat arbejdsevne.

Sådan lyder det tilbud, som indtil videre fire kommuner lægger an til at realisere efter sommerferien.

Et nyt forsøgsprojekt vedtaget af regeringen og Enhedslisten gør det muligt for kommuner at ansætte personer i fleksjob, som de så lejer ud til private virksomheder helt ned til en uge ad gangen.

Formålet er at skabe mere beskæftigelse for de såkaldte 'minifleksjobbere', som er tilkendt fleksjob på under ti timer om ugen.

Projektet møder på forhånd hård kritik.

Arbejdsmediciner Martin Lindhardt Nielsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital advarer om, at vikararbejde kan virke stressende, og derfor rummer risiko for at forværre tilstanden for fleksjobbere.

”Når man er visiteret til så få timer, er det sjældent et rent fysisk problem, men ofte kombineret med en lav stresstærskel og stort behov for forudsigelighed, overblik, klare rammer og instrukser,” siger overlægen.

Vikarer med nedsat arbejdsevne

Over 72.000 danskere er tilkendt fleksjob, som er en tilskudsordning for personer, der ikke har fuld arbejdsevne.

Sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance vedtog regeringen sidste år en reform af fleksjobordningen, som fra 1. januar i år har åbnet op for fleksjob helt ned til to timer om ugen.

For at gøre det nemmere for de svageste fleksjobbere at finde job, afsatte regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven 10 millioner kroner til projektet, der tillader kommuner at leje fleksjobbere ud til private virksomheder.

”Det kan minde om en ordning á la vikarbureauer”, skriver Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der står bag projektet, til Avisen.dk.

Overlæge: Bismag af slavemarked

Gruppen af fleksjobbere med en arbejdsevne på under ti timer om ugen vokser, blandt andet fordi de nye regler blokerer for førtidspension, hvis man kan arbejde mindst to timer om ugen.

I Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS), er der også bekymring for kommunernes vikarlignende fleksjob-eksperiment.

”Det kræver en hel del robusthed at blive sendt ud på den måde, og det her er grupper, der ofte har svært ved at håndtere store forandringer, fordi de er fysisk eller psykisk er belastede,” siger formand Hans Dankert.

Overlæge Martin Lindhardt Nielsen fremhæver, at vikararbejde under normale omstændigheder er karakteriseret ved højere løn, som giver vikaren større fleksibilitet til at sige fra og vælge noget andet. Men det bliver ikke tilfældet for fleksjobbere i den nye forsøgsordning, som får en fast løn af kommunen, som så råder over deres ansættelse.

”Jeg synes ikke, den her fleksjobudlejning lægger op til, at man kan det. Uden en tydelig aftale om vilkårene, kan man nemt få en bismag af slavemarked. Den bør der gøres rigtig meget for at undgå,” siger Martin Lindhardt Nielsen.

Kan forværre symptomer

Både Martin Lidhardt Nielsen og LAFS er bekymrede for, om virksomhederne kan nå at sætte sig ind i de skånehensyn, den enkelte fleksjobber har brug for.

”De kræver meget tydelige aftaler, en ret omfattende lederstøtte og en kraftig afgrænsning af arbejdsopgaver. Får de ikke det, har mange svært ved at sige fra og kan få forværrede symptomer,” siger Martin Lindhardt Nielsen.

Horsens, Esbjerg, Bornholm og Slagelse kommune lægger i øjeblikket an til at tage fat på fleksjob-forsøget efter sommerferien. Horsens Kommune er lige nu ved at ansætte 60 fleksjobbere til projektet.

Vigtigt at kunne sig fra

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen finder projektet positivt, fordi det opfodrer kommunerne til at tænke selv og finde nye løsninger.

Han betragter det som en selvfølge, at det enkelte jobcenter sikrer, at fleksjobberne bliver sendt ud i job, der passer til dem, og at de kan sige fra.

”Selvfølgelig skal de kunne holde til det. Man får ikke syge mennesker i gang ved at presse dem, men ved at hjælpe dem. Der er sikkert nogle, der ikke kan holde til at blive sendt rundt til forskellige arbejdspladser, men der er garanteret andre, som kan,” siger Leif Lahn Jensen.

Der eksisterer allerede en kontant bonus på 25.000 kroner til virksomheder, der ansætter en minifleksjobber i mindst seks måneder.