- Vi må også se i øjnene, at højt sygefravær stadig er en udfordring på mange offentlige arbejdspladser, siger Peter Hummelgaard, der nu indsætter et rejsehold. Foto: Sygefravaer.dk

Nyt rejsehold skal nedbringe sygefraværet i det offentlige

30. jan 2020, 11:10
Et nyt rejsehold skal hjælpe offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner med at nedbringe sygefraværet.

Sygefraværet i det offentlige er højt, og derfor indsætter Beskæftigelsesministeriet nu et rejsehold, der skal hjælpe offentlige arbejdspladser med at knække kurven.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Rejseholdet er et gratis tilbud til arbejdspladser i kommunerne og regionerne, der har udfordringer med et højt sygefravær.

Med initiativet kan hospitaler, plejehjem, børnehaver og andre offentlige arbejdspladser få konsulenthjælp til at få bugt med eksempelvis højt arbejdspres, der kan munde ud i stresssygemeldinger.

- Vi må også se i øjnene, at højt sygefravær stadig er en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Og vi skal forebygge, at man bliver syg som følge af arbejdet – det er der bred enighed om. Derfor vil vi iværksætte en række initiativer, som kan være med til at forebygge det, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen. ¨

Foruden rejseholdet er hjemmesiden sygefravær.dk blevet oprettet. Her kan alle få adgang til handlingspakker, der har redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær i kommuner og regioner.

Derudover er der oprettet en hotline, hvor rejseholdskonsulenter sidder klar og rådgiver om udfordringer med sygefravær. En pulje på 50 millioner tildeles inden længe til offentlige arbejdspladser, der vil arbejde systematisk med at få nedbragt sygefraværet.

Tiltagene udspringer af en aftale fra januar 2019 mellem den tidligere VLAK-regering, KL og Danske Regioner.

I 2018 var det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne 13,1 dage pr. fuldtidsansat, og 12 dage pr. fuldtidsansat i regionerne. På statslige arbejdspladser er det gennemsnitlige sygefravær 7,6 dage.