Nyt pensionshit: Køb deltid for egne penge

28. feb 2013, 09:41
Flere vil forlænge karrieren ved at købe nedsat tid for egne pensionskroner. Nu får 857.000 offentligt ansatte lov at gnave af pensionen før tid. Hvis altså chefen giver lov.

Fuld fart på karrieren og så ellers en brat opbremsning, når du fylder 65 år, og kollegerne sender dig på pension med et skulderklap og en golfkølle.

Ellers tak! Hellere en gradvis nedtrapning, hvor der købes nedsat tid for egne pensionskroner, og til gengæld arbejdes et par år længere.

Såkaldt 'delpension' er det næste store hit på pensionsmarkedet.

Det spår flere pensionskasser, som allerede nu mærker stigende efterspørgsel på et glidende exit fra arbejdslivet.

"Mange danskere har store pensionsopsparinger og et ønske om bedre balance mellem arbejde og fritid. Så vi forventer en stigning i antallet af private ordninger, der tillader folk en gradvis og fleksibel tilbagetrækning," siger Jan Hansen, der er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Muligt at arbejde til vi er 80

Indtil nu har kun en håndfuld brancher haft adgang til delpension. Men med det netop indgåede forlig om de offentlige overenskomster får 857.000 ansatte i regioner, kommuner og staten nu mulighed for at gnave af pensionen, mens der fortsat opspares pension for den tid, der arbejdes.

Muligheden for delpension vil få mange offentligt ansatte til at arbejde et år eller to længere, mener formand for HK/Kommunal, Bodil Otto.

"Det er et stort skridt i retning af en mere balanceret afslutning på arbejdslivet. Og man kan sagtens forestille sig, at det er det, der gør, at vi om 20 år kan fortsætte med at arbejde, til vi er 75 eller 80," siger hun.

Op med pensionsalder, ud med efterløn

Stigende levealder og større pensionsopsparinger har øget interessen for fleksible tilbagetrækningsordninger.

Samtidig stilles der fra Christiansborg krav om, at danskerne skal arbejde længere. I 2006 blev det besluttet at afvikle den offentlige delpension, som personer uden efterløn ellers har kunnet ansøge om hos kommunen.

Med tilbagetrækningsreformen blev der i 2011 slået en streg over efterlønnen, mens pensionsalderen gradvist hæves, så den i 2022 bliver 67 år.

Ifølge Ældre Sagen bringer det egenfinansieret delpension i høj kurs.

"Pensionsalderen er på vej op, og efterlønnen og andre muligheder er på vej ud. Det efterlader mange uden mulighed for selv at tilrettelægge deres tilbagetrækning. Så har man en arbejdsmarkedspension af en vis størrelse, giver det god mening at overveje delpension," siger økonom Peter Halkjær.

Pensionsselskabet Sampension udbyder allerede delpension til flere mindre faggrupper, og afventer i øjeblikket et større rykind af ansatte på offentlige overenskomster.

"Arbejdsmarkedets parter og pensionsbranchen står overfor en stor udfordring i de kommende år med at skabe produkter, der muliggør en glidende tilbagetrækning. Her er delpension absolut det bedste bud indtil videre," siger stabschef Jakob Sand Kirk.

Industrien har ikke råd

De offentligt ansatte har haft arbejdsmarkedspension siden 1960'erne, mens det først blev obligatorisk på de overenskomstdækkede dele af det private arbejdsmarked i 1989.

Det betyder, at der blandt andet i industrien fortsat er mange, som ikke har nok pension til, at de kan tillade at sig at tage hul på pensionen før tid.

"Men efterhånden som industrien får opbygget større opsparinger, må vi også forvente større efterspørgsel herfra," siger Jan Hansen fra Forsikring og Pension.

Udover en velvoksen pension kræver delpension, at chefen siger ja til nedsat tid eller gradvis netrapning i tid.

Delpension
  • Delpension betyder, at du i stedet for en brat opbremsning på arbejdsmarkedet laver en gradvis nedtrapning i tid frem mod den endelige tilbagetrækning.
  • Der eksisterer en offentlig delpension, som kan søges af personer i alderen 60-65 år, som ikke er tilmeldt efterlønsordningen. Denne form for delpension skal godkendes af kommunen, og er i øjeblikket under afvikling.
  • Flere pensionskasser giver i dag mulighed for privat delpension, hvor man 'køber' sig til nedsat tid ved at tage forskud på arbejdsmarkedspension.
  • Såfremt man udsætter den endelige tilbagetrækning med et eller flere år, kan samtidige indbetalinger til pension betyde, at man opretholder samme årlige pensionsudbetaling.
  • Formelt eksisterer der en grundlæggende barrriere for delpension for mange faggrupper, fordi man ikke kan modtage pension og være ansat på overenskomst på samme tid.
  • Det kan forhindre, at arbejdsgiveren fortsætter indbetaling til pension i den ansattes sidste år i jobbet.
  • Forliget om de offentlige overenskomster har netop slået fast, at ansatte på delpension er fuldt omfattet af overenskomsten.
  • Delpension kræver, at man kan lave en aftale om nedsat tid eller gradvis nedtrapning i tid med sin chef.