På polske plader: Nye tal: 44.000 østarbejdere i Danmark

26. jul 2010
Myndighederne har intet overblik over antallet af østarbejdere i DK.

Et historisk mørketal ser nu dagens lys.

Alt imens flere danskere mister deres job, har hverken forskere, fagforeninger eller myndigheder vidst, hvor mange østarbejdere, der udfører arbejde i Danmark.

Men nye udregninger viser, at op mod 44.000 østarbejdere var udstationeret herhjemme i 2009. Det vil sige folk, som arbejder i Danmark, men på papiret bor i for eksempel Polen, Litauen eller Tyskland.

"Et overraskende højt tal," vurderer arbejdsmarkedsforsker Klaus Pedersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Læs også: Polsk lønfusk bliver sjældent opdaget

"Det er problemgruppen. Udstationerede arbejdere fra Østeuropa, hvor størstedelen bliver underbetalt," siger Klaus Pedersen. Han understreger, at tallet er vigtigt, fordi det er det første rimeligt kvalificerede bud siden østudvidelsen i 2004.

De 44.000 østarbejdere er udregnet i samarbejde med forskere ved FAOS ved hjælp af et skøn over arbejdere uden folkeregisteradresse i Danmark, foretaget af Danmark Statistik.

Tallet er hentet fra nationalregnskabet, og derefter fratrukket grænsependlere fra Sverige og Norge samt danskere i Tyskland.

Dermed kan der være arbejdere fra andre lande i blandt de knap 44.000, men i følge Klaus Pedersen er langt størstedelen arbejdere fra de nye EU-lande.

Forfejlet kontrol

Spørger man myndighederne om de officielle tal for udenlandske arbejdere i Danmark med bopæl i hjemlandet, så var der i 2009 kun 618 udstationerede arbejdere fra de nye EU-lande.

Dermed kan myndighederne ikke tjekke, om arbejderne har ordentlige forhold på arbejdspladsen, og fagforeningerne kan ikke sikre danske overenskomster.

"Det siger en masse om, at det kun er promiller som myndighederne registrere. Dermed understreger det de omfattende problemer der med myndighedernes kontrol af udstationerede," fortæller Klaus Pedersen.

Østarbejdere trodser krisen

Siden 2004 er antallet af udenlandske arbejdere mere end fordoblet. Og alt tyder på, at det ikke har ændret sig væsentligt under den økonomiske krise.

I følge Klaus Pedersen, er de fleste østarbejdere indenfor byggeriets område, hvor mange danskere under krisen er blevet arbejdsløse.

"Når ordrene i høj grad går til udenlandske arbejdere, hvilket de her tal tyder på, så ligger det et stort pres på de danske muligheder for at få et job," fortæller han, og fortsætter:

"Samtidig presser det også lønnen ned til danskere med et job , fordi de udstationerede kan gøre det så billigt."

Uorganiseret

Østarbejderne er ofte underbetalt, fordi de i følge undersøgelser i meget ringe grad er dækket af en dansk overenskomst eller medlem af en fagforening.

"Det er næppe mere end fem procent af østeuropæiske udstationerede som er medlem af en fagforening og måske det dobbelte som er dækket af en dansk overenskomst," vurderer Klaus Pedersen.

_____________________________________________________

Sådan gjorde vi

Den samlede lønsum i Danmark, fratrukket lønnen til arbejdere med en dansk folkeregisteradresse.

Den tilbageværende lønsum blev divideret med gennemsnitslønnen til udlandske arbejdere i Danmark fra MIA-registret.

For at finde tallet for østarbejdere har det været nødvendigt at trække grænsependlerne fra. Det vil sige danskere, svenskere og nordmænd, som bor i enten Sverige eller Norge, men som arbejder i Danmark.

I forhold til Tyskland er der kun fratrukket danskere bosiddende i Tyskland, som arbejder i Danmark, fordi tyske arbejdere i stort omfang kan gå under betegnelsen østarbejdere herhjemme.

skjultitel

  • Lønnen er lav, de arbejder hårdt, men det er bedre, end hvor de kommer fra.

  • Op mod 44.000 arbejdere fra Polen, Tyskland og Østeuropa arbejder i Danmark.

  • I de kommende uger afslører Avisen.dk, hvordan hverdagen er for østarbejdere i Danmark.