Nyd St. Bededag! Den er stort set afskaffet

30. apr 2012
Både politikere og fagforeninger er indstillet på at ofre St. Bededag.

På fredag er det St. Bededag, og du har fri fra arbejde. Men nyd fridagen - det kan meget vel være den sidste.

Helligdagen står til at ryge i svinget i forårets forhandlinger mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen. Kilder på Christiansborg bekræfter overfor Avisen.dk, at helligdagen er på vej i graven. Fra fagbevægelsen lyder meldingen, at ’alt er i spil’.

Ifølge Avisen.dks oplysninger overvejer regeringen at placere St. Bededag på en søndag for at undgå ballade med præster og historikere.

Regeringen har forud for forårets forhandlinger - de såkaldte trepartsforhandlinger - meldt ud, at den ønsker, at lønmodtagerne stiller mere arbejdskraft til rådighed frem mod 2020.

Lettest at sløjfe helligdage

Både på Christiansborg og i fagbevægelsen lyder analysen, at det er langt lettere at øge arbejdskraften ved at afskaffe helligdage end ved at øge arbejdstiden.

Hvis den ugentlige arbejdstid skal øges, skal det aftales mellem fagforeninger og arbejdsgivere ved overenskomstforhandlinger. Det skal efterfølgende godkendes af lønmodtagerne, når de skal stemme om overenskomsterne.

Hvis man derimod vil øge arbejdstiden ved at afskaffe en eller flere helligdage, kan det gøres ved en simpel lovændring.

”Det er lettere at strege en helligdag end at pille ved den ugentlige arbejdstid,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA, der holder alle muligheder åbne forud for forhandlingerne.

Den øgede arbejdskraft, som regeringen kræver af lønmodtagerne, svarer til at afskaffe to og en halv fridag. [pagebreak]

Først når arbejdsløsheden falder

FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, er en af parterne i de kommende forhandlinger. Her er man åben overfor at gøre St. Bededag til arbejdsdag.

”Alting er i spil – både arbejdstiden og helligdagene. Vi har ikke lagt os fast på noget forud for forhandlingerne,” siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Bente Sorgenfrey understreger dog, at det ikke skal ske med det samme.

”Det ville medføre fyringer, hvis vi øgede arbejdsudbuddet fra 2013. Så det skal ligge længere ude i fremtiden og skal først træde i kraft, når arbejdsløsheden er faldet,” siger hun.

Forslaget om at nedlægge St. Bededag som helligdag på en fredag vækker forargelse hos Dansk Folkeparti.

Så afskaf da 1. maj

“St. Bededag er en meget vigtig helligdag. Den har stor betydning for danskerne. For eksempel er der rigtig mange konfirmationer den dag,” siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.

“Så afskaf hellere 1. maj. Der er folk alligevel bare i haven,” siger han.

St. Bededag

St. Bededag blev indført af biskop Hans Bagger i 1600-tallet.

Han fik indført tre faste- og helligdage i sit stift på Sjælland. Af dem blev den midterste lovfæstet ved kongelig forordning d. 27 marts 1686 som en 'ekstraordinær, almindelig bededag for hele riget'.

Særligt to traditioner er knyttet til St. Bededag og aftenen før.

Mest kendt er skikken med at spise lune hveder om aftenen. Baggrunden er, at end ikke bagerne måtte arbejde fra solnedgang aftenen før St. Bededag og dagen efter. Derfor bagte de hvedeknopper dagen før, som folk så kunne købe med hjem til at varme og spise dagen efter.

Den anden tradition, der normalt forbindes med St. Bededag, er det københavnske borgerskabs skik med at spadsere på byens volde.