Ny viden: Tunge løft kan udløse spontan abort

28. maj 2013, 06:00
Jo mere kvinder løfter på en arbejdsdag, jo mere stiger risikoen for spontan abort. Det viser omfattende undersøgelse blandt 70.000 danske kvinder. Arbejdstilsynet afviser at ændre anbefalinger for gravides arbejde.

Risikoen for tidlig ufrivillig abort stiger med antallet af daglige løft på jobbet og den samlede vægt, man løfter på en arbejdsdag.

Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt mere end 70.000 gravide danske kvinder.

Undersøgelsen viser blandt andet, at samlede løft på over tusind kilo på en arbejdsdag medfører dobbelt så stor risiko for at tabe graviditeten inden 12. uge.

Risikoen for spontan abort stiger gradvist, og allerede ved et samlet løft på 100 kilo om dagen stiger risikoen med 38 procent.

”Dette projekt har demonstreret, at kvinder med arbejdsrelaterede tunge løft i første del af graviditeten havde større risiko for abort og større risiko for at føde for tidligt i forhold til kvinder, der ikke arbejdede med tunge løft,” siger jordemoder Mette Juhl, der er master of public health, ph.d. og en af forskerne bag undersøgelsen.

Sår tvivl om officielle anbefalinger

Undersøgelsen sår tvivl om de officielle anbefalinger, som bruges af praktiserende læger og jordemødre.

Her lyder anbefalingen, at det først er fra uge 12, at gravide bør tage hensyn til tunge løft på arbejdet.

Arbejdstilsynet afviser dog at stramme anbefalingerne på grund af én undersøgelse.

”Vi har sammenholdt resultatet med det review, der er en sammenskrivning af al forskning på området fra 1966 til 2012, og som ikke viser en tilsvarende sammenhæng,” siger kontorchef Bitten Døjholdt.

Hun understreger, at Arbejdstilsynet tager det nye studie meget alvorligt, og holder nøje øje med, hvad der kommer af yderligere forskning.

Det imponerer ikke arbejdsmiljøkonsulent i 3F, Palle Larsen, der mener, at forsigtighedsprincippet bør gælde for gravide.

"Det her er tyretosset. Alle ved, vi skal beskytte de gravide. Hvis Arbejdstilsynet havde haft samme urealistiske krav til dokumentation fra starten, så havde alle stadig arbejdet i møg, støj, pis og røg, for at sige det lige ud," siger han.

Forsker: Grænsen bør gå ved 100 kilo

Undersøgelsen af betydningen af tunge løft for gravide er en del af projektet 'Bedre sundhed for mor og barn', som er et samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejdsmedicinske klinikker i Aarhus og København og flere danske universiteter.

Studiet viser, at risikoen for både bækkensmerter og spontan abort stiger i takt med antallet af løft og mængden af kilo i løbet af en arbejdsdag.

”Hvis jeg skulle lave anbefalinger ud fra kun disse studier – og som forsker mener jeg, der bør laves flere undersøgelser - så ville jeg sige, at gravide på deres arbejde ikke burde løfte noget på over 20 kilo overhovedet, og de burde ikke løfte over 100 kilo samlet i løbet af en arbejdsdag,” siger Mette Juhl.

Projektets resultater stiller store spørgsmålstegn ved de offentlige anbefalinger til gravide kvinder.

Indtil 2009 lød Arbejdstilsynets anbefalinger, at gravide højst burde løfte 12 kilo og ikke over 1000 kilo i løbet en dag.

Siden da har der ikke været nogen øvre grænse, men blot en vejledning om, at for eksempel ”gentagne tunge løft” kan øge risikoen for at føde for tidligt eller hæmme fosterets vækst.

Mette Juhl mener, at de nye resultater lægger op til en revurdering af de officielle anbefalinger og retningslinjer.

Til forskel fra de officielle anbefalinger peger de nye studier på, at tunge løft allerede udgør et problem i begyndelsen af graviditeten.

”Selvom man skal være varsom med at ændre praksis på basis af ét studie, så tyder resultaterne fra dette meget store datamateriale på, at vi bør have mere fokus på at begrænse tunge løfte helt fra starten af graviditeten,” siger Mette Juhl.

Arbejdstilsynet afviser løfte-grænser

Fjernelsen af max-grænserne for, hvor meget gravide må løfte, har mødt stor kritik. For siden 2009 har det været op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, hvor grænsen går.

Men Arbejdstilsynet vil ikke genindføre kilogrænserne.

”Tunge løft er en udfordring. Vores bekymring er, at vi taber nogle på gulvet, hvis vi sætter en konkret vægt på, uden at der er evidens for, at det grænsen er lige der. Hvis vi siger 12 kilo og så nogen løfter 11,5 kilo og aborterer,” siger kontorchef Bitten Døjholdt.

Hun opfordrer dog arbejdspladser til at tage højde for de nye resultater i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV), men afviser, at Arbejdstilsynet vil gøre en særlig indsats for at sprede den nye viden.

3F: Forsigtighedsprincippet er væk

3F organiserer mange kvinder, der har tunge løft indenfor for eksempel lager-, restaurations- og rengøringsbranchen.

Fagforbundet er stærkt utilfredse med, at Arbejdstilsynet ikke reagerer mere aktivt på de nye resultater om gravides løft.

Arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen mener, at sagen er endnu et eksempel på en generel tendens, hvor Arbejdstilsynet skifter forsigtighedsprincippet ud med strenge krav om videnskabelig dokumentation.

”Vi ser det i mange tilfælde, at hvis der ikke er 30.000 dokumenterede tilfælde, så gør de intet eller sløjfer eksisterende regler. Det er til stor skade for de ansatte,” siger Palle Larsen.