Ny stikkerlinie skal få flere til at sladre

23. mar 2011, 22:45
Frederiksberg Kommune er som landets første klar med en anonym linie, hvor medarbejdere kan fortælle om svigt og fejl på jobbet

"En rengøringsdame i vores daginstititution har forbindelse til en af politikerne fra rådhuset. Hun får en grotesk overbetaling".

Eksemplet er fra virkelighedens verden. Nu skal en anonym telefonlinie gøre det muligt for offentligt ansatte at sige de ting til ledelsen, som ingen hidtil har turdet tale om.

Stort behov for linjer

"Vi skal have lavet nogle whistleblower-ordninger. Det vil kunne give tryghed til ansatte. Man skal acceptere, at medarbejdere har ret til at ytre sig," siger formand i FTF, Bente Sorgenfrey.

Og noget kunne tyde på, at der er brug for en anonym hotline. Offentligt ansatte er blevet mere tavse de seneste år - både over for pressen og deres egen ledelse, når det kommer til kritik, mener hovedorganisationen FTF. Her har en undersøgelse netop vist, at kendskabet til, hvad man må sige på jobbet, er blevet dårligere de seneste år.

Faktisk er det kun en ud af otte lønmodtagere, der kender grænserne for, hvad man må og ikke må sige, før det kan betyde en fyring. Men ansattes uforbeholdne mening har stor værdi for ledere i det offentlige.

Frederiksberg Kommune vil have sladrehank

Derfor er Frederiksberg Kommune klar til at åbne landets første anonyme linje. Viceborgmester i Frederiksberg Kommune, Kathrine Lester (A), har stillet forslag til en intern whistleblower-ordning.

"Vi skal til at kigge på, hvordan vi kan lave en whistleblower-ordning. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at få den gennemført," siger Kathrine Lester.

Konkret skal ansatte i kommunen via telefon eller e-mail få kontakt til en anonym instans, som enten bliver et eksternt firma eller en medarbejder i kommunen.

"Der er mange virksomheder, der allerede bruger det her - så hvorfor skal vi ikke også gøre det her i kommunerne. Det er jo til gavn for skatteborgerne. Ofte har der været ting, hvor vi politikere har tænkt: Det her må der være nogen, der har vidst noget om," siger Kathrine Lester.

Af hensyn til hendes tavshedspligt kan hun ikke komme ind på detaljer i de sager, men uddyber, at det blandt andet er gået ud over børn i daginstitutioner på Frederiksberg.

Private virksomheder er i gang

En af de virksomheder, der allerede opererer med whistleblower-ordninger, er vindmøllegiganten Vestas.

"Vi har en anonym linje, der bliver brugt. Det er helt klart vores fornemmelse, at de ansatte bliver mere trygge, af man kan henvende sig et sted og få sikkerhed for det, man nu går med," siger pressechef i Vestas, Michael Holm.

Datatilsynet åbnede først op for whistleblower-ordninger sidste år. Novozymes var ligesom Vestas blandt de første til at få skabt hotlines for ansatte.

"Vi har et whistleblower-system, der blandt andet fungerer sådan, at medarbejdere interne kan bruge en anonym hotline," siger Mads Bodenhoff, der er Vice President for Cooporate Finance i Novozymes.

Der er også et system, hvor medarbejdere kan spørge regionale kontaktpersoner om vejledning, hvis de bliver i tvivl om et eller andet. Det bliver brugt, mens hotlinen ikke bliver brugt flittigt.

"Heldigvis er der ikke så meget aktivitet på vores hotline. Men vi har også en meget åben kultur - og det er okay at stille spørgsmål. Og i virkeligheden er det det vigtigste," siger Mads Bodenhoff.

Whistleblower
  • Ordet betegner en ansat, der enten internt eller offentligt fortæller om kritisable eller direkte ulovlige forhold på sit arbejde. Vedkommende vælger altså at ”blæse i fløjten”.
  • Betegnelsen er dog engelsk og stammer fra, når engelske politimænd blæser i deres fløjte, når de opdager en lovovertrædelse.
  • Den man henvender sig til, skal kunne afdække det problem, der er. Det kan være i form af en undersøgelse.