Tæt på verden: Ny regeringsleder går i fjæset på miljøfolk

20. nov 2013, 11:40
Ved COP19 konferencen i Polen er det CO2forurenende kul i centrum. Kulindustrien holder kongres samtidig med FNforhandlerne.

Mens diplomater fra alverdens lande i Polen forsøger at skabe et fundament for internationale klimahandlinger fra 2015 og fremad, placerer Australien sig som klima-sabotør, skriver flere internationale medier.

Det kul-producerende land er aktiv modstander at bruge CO2 som redskab til at rette op på klodens miljø. Den storforurenende kul-industri mødes i Polen sideløbende med klimaforhandlingerne.

Australiens nyvalgte konservative premierminister, Tony Abbott, er gået direkte i fjæset på miljøfolkene ved helt at afvise CO2-skatter for landets 300 værste forurenere, skriver CounterPunch. Dermed er Canada ikke mere alene i sin stærkt negative holdning overfor klimaforskerne.

Canada skred fra Kyoto-protokollen for to år siden. Japan har netop meddelt, at landet drastisk må sænke ambitionerne om at begrænse udledningen af CO2. Den asiatiske industrimagt har 50 a-kraftværker lukket og må benytte kul og gas til at producere energi.

Just business

Miljøorganisationer og -aktivister er på ingen måde tilfredse med erhvervslivets massive tilstedeværelse ved COP19 miljøforhandlingerne. De taler direkte, og gjorde det før diskusisonerne indledtes, om at erhvervslivet vil erobre miljøsagen. Det er især de virksomheder, der er mest ansvarlige for klimaproblemerne, der er aktive.

Sådan vurderer The Transnational Institute den 19 session i FN’s miljøkonference (COP19) i en svidende rapport, der kalder Polens kul-venlige og anti-klima regering og disse forurenende virksomheder for sammensvorne.

Sammen med andre EU-lande vil de blokere for en mere ambitiøs klimapolitik, der afviser “rent” kul og gas udvundet ved fracking. Polen er en af Europas værste forurenere med CO2.

Kombinationen af erhvervslivets sponsorater og et utal af særlige firma-events viser, at klima-svindlerne har overtaget, skriver Transnational Institute. De har infiltreret klimaforhandlingerne for at forme de kommende regler til fordel for egen profit og til gene for klima-retfærdighed, hedder det i en rapport.

Kulbusiness

Henne om hjørnet fra COP19 forhandlingerne har kulindustrien, World Coal Association, der nyder stor velvillighed i kul-Polen, indledt sin verdenskongres. Disse to partnere har frembragt en rapport, der handler om det kommen brug af “rent” kul og at afbrænding ikke er til hinder for en fornuftig klimapolitik.

Sagen er, at flertallet af klimaaktivister og mange forskere mener, at det mest kul skal blive under jorden, hvis rimelige klimamål skal nås, forklarer Blue and Green Tomorrow. KUL er ansvarlig for 40 procent af CO2 udledningen globalt. Lidt sent, måske, taler kulindustrien om moderne ansvarlig og ren teknologi. Ihvertfald forsøger industrien at rense sit beskidte ry.

Internationale finanshuse, Verdensbanken og Det Europæiske Investeringsbank har begrænset mængden af lån til kul-investeringer. Nordiske lande og USA har helt stoppet finansiering af kul-industri.

USA’s modsvar

Et lækket dokument, der beskriver USAs forhandlingsposition i Polen, viser, at stormagten er indædt modstander af “Loss and Damage” erstatning til lande, der lider direkte følger af klimaforandringerne. Dermed går USA imod ønskerne fra verdens fattige lande, skriver IPS News.

USA ønsker privat finansiering af den grønne klimafond, Green Climate Fund, der netop skal hjælpe ø-nationer og udsatte fattige lande. Barack Obama er ikke tilhænger af at tage noget historisk ansvar for verdens klimaproblemer. Det er et vigtigt emne for verdens fattige (G77) og Kina.

Del artiklen:

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.