Ny redningspakke skal sikre boligejere

31. okt 2008
Forsikring og pensionsbranchen har indgået en aftale med Økonomiministeriet, der forhindrer frasalg af realkreditobligationer.

Aftalen skal sikre, at boligejere og pensionsopsparere ikke lider unødvendige tab på grund af den finansielle krise.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om denne aftale, der kan være med til at sikre pensionsopsparere og boligejere," siger økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).

Et stort frasalg af danske realkreditobligationer kunne få alvorlige konsekvenser i form af faldende kurser og stigende renter.

Derfor kunne selskaberne blive tvunget ud i et frasalg af obligationerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

På den baggrund har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Forsikring & Pension besluttet at iværksætte en række initiativer som skal sikre markedsstabilitet og forebygge systematiske frasalg af danske realkreditobligationer:

Realkreditrenten vil midlertidigt indgå i den rentekurve, som selskaberne skal bruge til at beregne deres forpligtelser med.

Det skal modvirke en betydelig stigning i hensættelser, der har været en følge af den usædvanlige renteudvikling.

-Newspaq

faktaboks