Ny løn Her er reglerne

14. aug 2009

Hvis du er offentligt ansat, vil du formentlig få løn efter et lønsystem, der i 1998 blev indført under navnet ”ny løn”.

 Tidligere fulgte offentlige lønninger et system, hvor du fik løn efter anciennitet – altså hvor længe, du havde været i jobbet. Løntrinnene blev fastlagt ved centrale forhandlinger. Men med ny løn skal du selv forhandle en del af lønnen med din chef – ligesom i en minimallønsaftale. Tanken er, at du i højere grad skal have løn på baggrund af, hvad du kan, og hvad du laver.

I ”ny løn”-systemet består lønnen af en grundløn (for ansatte i staten hedder det basisløn); en funktionsløn, som er et tillæg, man får for de funktioner, man har i jobbet; kvalifikationsløn, som er et tillæg, man får for den erfaring og uddannelse, man har; og endelig en eventuel resultatløn, som er et tillæg eller et engangsbeløb, man får for at have opnået et konkret resultat i sit arbejde.

Grundlønnen forhandles centralt i overenskomsten for hele faggruppen. Funktions- og kvalifikationsløn kan være aftalt i overenskomsten, men den kan også blive forhandlet lokalt. En eventuelt resultatløn aftales altid lokalt på arbejdspladsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her