Ny kritik af Udlændingeservice

15. sep 2008
Udlændingeservice bliver igen beskyldt for at vildlede danskere, der ønsker at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark.

Udlændingeservice bliver igen beskyldt for at vildlede danskere, der ønsker at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark.

Ifølge Politiken undlod Udlændingeservice i fem år på sin egen hjemmeside at oplyse om den såkaldte Carpenter-dom fra 2002, der har givet lempeligere EU-regler og gjort det lettere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark.

Hjemmesiden skulle ellers fungere som vejledning for borgeren.

"Hvis Danmark i fem år undlader at informere borgerne om rettigheder, som EF-domstolen har fastslået, så bryder Danmark EU-reglerne," siger juralektor Morten Broberg, Københavns Universitet.

Dommen betyder, at man ikke behøver at flytte til f.eks. Sverige for at få familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, men at man kan opnå det samme i Danmark, hvis man har et arbejde, hvor man yder rådgivning eller andre former for tjenesteydelser i andre EU-lande.

I Politiken kan man læse at de danske udlændingemyndigheder siden 1992 har nølet med at sørge for, at deres medarbejdere tog højde for EF-domme i deres sagsbehandling.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) vil ikke udtale sig om ting, der ligger før hendes ministertid.

/Newspaq/

faktaboks