_mgl7465_optimized
Tom Block har været bestyrelsesmedlem i HKKF i 12 år, og så har han været soldat siden 1995. Foto: HKKF

Soldaternes nye formand: 'Vi har store problemer med fastholdelse'

20. nov 2020, 12:00
Efter 16 år med den samme formand får soldaternes fagforening HKKF en ny. Han hedder Tom Block, og i første omgang vil han kæmpe for en ny seniorpolitik og for at gøre konstabeluddannelsen erhvervsrettet. Det, mener han, kan hjælpe med til at løse Forsvarets tre store udfordringer: arbejdsmiljøet, rekruttering og fastholdelse.

To specifikke opgaver har Tom Block som førsteprioritet, efter han er blevet ny formand for soldaternes fagforening HKKF (Hærens Konstabel- og Korporalforening) den 16. november.

Han vil stå i spidsen for, at konstabeluddannelsen bliver en erhvervsrettet uddannelse. Han vil kæmpe for en bedre seniorpolitik for de ældre soldater. Og de opgaver bunder i tre store udfordringer, som Forsvaret har.

LÆS OGSÅ: Ny direktør midt i pandemien: Sådan vil Sine føre Arbejdstilsynet ind i en ny æra

- Vi har udfordringer med arbejdsmiljøet, fastholdelse og rekruttering. Vi har flere og flere ældre medarbejdere i Forsvaret, Deres kvalifikationer skal ikke bare smides på gaden, fordi de ikke længere kan løbe 2200 meter på 12 minutter. Der skal være større forståelse for, at der kan være ting, de ældre ikke kan fysisk, men at de stadig har en erfaring fra et langt liv som soldat, som er meget værd, siger den nyvalgte formand.

Han ser gerne, at konstabeluddannelsen bliver erhvervsrettet, således at en uddannelse som konstabel i forsvaret tæller som en faglært uddannelse og dermed eventuelt kan bruges til videre kompetenceudvikling på det civile arbejdsmarkedet. 

- Konstabeluddannelserne i hæren rummer mange elementer, som rækker ind i civilrettede uddannelses- og beskæftigelsesområder for eksempel indenfor transport og logistik, beredskab og sikkerhed, IT og administration og ledelse. Vi har fået lavet en analyse af beskæftigelsesmulighederne for faglærte konstabler, som afdækker adgangs- og meritveje til en lang række faglige uddannelsesområder. Analysen indeholder brugbare anbefalinger til, hvordan vi sikrer,  at konstabeluddannelsen giver standard-merit. En faglært konstabeluddannelse vil under alle omstændigheder være på EUD-niveau og give adgang til videreuddannelse for faglærte, siger han og fortsætter: 

- Det er tudetosset, at man ikke allerede anerkender konstabeluddannelsen på det civile arbejdsmarked. Det har vi presset på for længe. Nu har vi endelig fået forsvarsministerens (Trine Bramsen, red.) anerkendelse af, at konstablerne skal have papir på deres uddannelse, så overgangen fra Forsvaret til det civile arbejdsmarked kan blive glidende.

Den nyvalgte formand for cirka 4.000 soldater mener, at tiltagene vil være med til at løse et andet stort problem.

- Vi har store problemer med fastholdelse. Derfor er det vigtigt, at Forsvaret bliver en attraktiv arbejdsplads. Til det hører, at vi kan tilbyde de unge mennesker en erhvervsrettet uddannelse, men det er også vigtigt, at vi vedligeholder vores faciliteter og får skabt et sundt arbejdsmiljø for både unge og ældre.

Erfaren soldat og bestyrelsesmedlem

Tom Block blev valgt som formand for HKKF mandag eftermiddag til foreningens kongres. Men han vil ikke være et nyt ansigt for medlemmerne. Han har nemlig masser af erfaring både i forhold til at være bestyrelsesmedlem, han har været medlem af hovedbestyrelsen i 12 år, og i forhold til det at være soldat. Sidstnævnte har han været siden 1995 blandt andet i Gardehusarregimentet og i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Jeg vil også gerne slå fast, at soldaterne ikke har været med til at aflive mink. De har været med til at optælle mink inden og efter aflivning, og så har de udført transport- og bevogtningsopgaver.
Tom Block, formand for HKKF

For at danne bro mellem soldaterlivet og bestyrelsesarbejdet kan det nævnes, at han har været tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant igennem 20 år.

Tom Block var en del af den bestyrelse, som for præcis et år siden udtalte mistillid til den mangeårige formand Flemming Vinther. Mistillidsvotummet blev dog trukket tilbage, men Flemming Vinther endte alligevel med at trække sig fra posten i januar 2020.

En del af kritikken blev offentliggjort i Berlingske og handlede om, at Flemming Vinther var egenrådig og så formandskabet som et karrieretrin. I den mellemliggende periode har Kurt Brantner været konstitueret formand.  

- Jeg har ikke lyst til at gå ind i, hvad der skete dengang. Men jeg kan fortælle, at for mig er det meget vigtigt at møde alle i øjenhøjde. Det gælder både medlemmerne, de ansatte og bestyrelsesmedlemmerne. Det handler om at respektere andres holdninger og meninger, og at jeg ikke lader mig styre udelukkende af mine egne tanker og holdninger. Det her er ikke et enkeltmandsprojekt, det er et fællesprojekt, slår formanden fast.

Første opgave

Den 43-årige soldat er trukket i arbejdstøjet som formand. Han har netop taget kontakt til Forsvarsministeriet for at få bekræftet, at soldaterne ikke har arbejdet efter ulovlige instrukser, da de udførte arbejde i forbindelse med aflivning af alle mink i Danmark.

- Det er blevet bekræftet, at vores arbejde ikke strider imod den omdiskuterede lovhjemmel. Vi har blot udført en opgave, som nogen højere end os har accepteret. Jeg vil også gerne slå fast, at soldaterne ikke har været med til at aflive mink. De har været med til at optælle mink inden og efter aflivning, og så har de udført transport- og bevogtningsopgaver.

I kontakten med Forsvarsministeriet i forbindelse med minksagen, fik Tom Block også mulighed for at drøfte arbejdsvilkårene for soldaterne.

LÆS OGSÅ: Hver tredje kender en corona-arbejdsløs: Men dagpengesystemet er på 'katastrofekurs'

- Der skal være obligatorisk backbrief (hvor man taler om sine oplevelser red.), når soldaterne har været på opgaver som disse, ligesom soldater gør, når de har været i ildkamp på en mission. Jeg forstår til fulde, at det virker voldsomt at opleve 60.000 mink blive aflivet. Vi skal kunne håndtere og også forebygge at nogle får det dårligt, og det har jeg også sagt til både Forsvarschefen og ministeren i dag.  

Tom Block er blevet valgt som formand for HKKF for en fireårig periode.

Blå Bog 

Tom Block er 43 år gammel.

Hans første job som soldat var i Sjællandske Livregiment, hvor han var ansat fra 1995-2002. Siden har været ansat ved Gardehusarregimentet, Trænregimentet og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Han har været førstesuppleant til Folketinget for Socialdemokratiet.

Han bor i Sørbymagle ved Slagelse.

Han er gift og far til to børn.