Ny dansk stil: Varm velkomst til østarbejdere

28. okt 2013, 04:00
De fleste danskere mener, at østarbejdere er hjerteligt velkomne. Til gengæld deler det vandene, om de udfører arbejdet lige så godt som danskere. Østarbejderes klamphuggeri er en myte, siger eksperten.

Østarbejdere - vær velkommen her. Sådan lyder det fra over hver anden dansker, mens vi nærmer os tiåret for østudvidelsen af EU i 2004.

Det viser en ny meningsmåling lavet af Wilke for Avisen.dk.

53 procent byder østarbejderne velkommen, mens 28 procent foretrækker at smække grænsebommen i.

Ifølge Jens Arnholtz, som forsker i migrantarbejdere i Danmark på Københavns Universitet, er der gennem årene sket en tilvænning, som har gjort brugen af østarbejdere mindre kontroversiel.

"I starten var det meget politisk omstridt. Specielt i forbindelse med krisen var der en undertone af, at de skulle ikke komme her og stjæle vores job. Men i dag er det mindre fordækt - og derfor nok mere accepteret," siger han.

Vreden skal rettes mod de rigtige

Der er i dag over 75.000 østarbejdere i Danmark, som primært fordeler sig inden for rengøring, landbrug, byggeri og industri.

Meningsmålingen kommer, mens regeringen og Enhedslisten varmer op til endnu en gang finanslov, hvor en skærpet indsats mod social dumping står højt på dagsordenen.

Enhedslisten glæder sig over, at den intensive debat om social dumping tilsyneladende ikke smitter negativt af på opfattelsen af østarbejdere.

"Det er vigtigt, at debatten ikke resulterer i en hadsk stemning mod en almindelige arbejder. Det handler om at få rettet vreden den rigtige vej, nemlig mod de danske virksomheder, som hellere vil benytte sig af udenlandsk arbejdskraft, fordi de er nemmere at hundse rundt med og nemmere at spise af med en lav løn," siger Finn Sørensen, der er ordfører for social dumping.

Samme holdning finder man i byggegruppen under fagforbundet 3F, som repræsenterer ansatte i byggeriet.

"Vi byder også velkommen, så længe arbejdet foregår på ordentlige vilkår. Men selvfølgelig skal vi ikke acceptere farligt arbejde eller elendige lønninger, eller at mængden af arbejde volder skade på vores samfundsmodel," siger næstformand Palle Bisgaard.

Klamphuggeri er en myte

Mens de fleste byder østarbejdere velkommen i Danmark, er der delte meninger om, hvor vidt de gør arbejdet lige så godt som danskerne.

Ifølge en samtidig meningsmåling fra Wilke mener 46 procent, at østarbejdere er dårligere end deres danske kolleger - og at de sænker de faglige standarder.

Finn Sørensen fra Enhedslisten er enig.

"Med fare for at fornærme et par udenlandske arbejdere tør jeg godt sige, at uddannelsesniveauet og det faglige niveau er højere blandt danske håndværkere," siger han.

47 procent af de adspurgte danskere kan dog ikke se forskel på, om en dørkarm er bygget af en polsk eller dansk håndværker, mens 7 procent ligefrem finder østarbejdere dygtigere og mere servicemindede end danskere.

Den opfattelse deles af de fleste arbejdsgivere. Tidligere i år viste en undersøgelse fra FAOS på Københavns Universitet, at næsten 80 procent mener, at østeuropæere udfører arbejdet fuldt ud lige så godt som danskere.

"Så det er nok lidt af en myte, både set i forhold til arbejdsgivernes udsagn, men også den type arbejde, østeuropæere udfører. Det handler ikke så meget om faglige kvalifikationer, men mere om almindeligt engagement og omhyggelighed," siger arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen.

Det mener vi om østarbejdere

"Hvad er din holdning til personer fra Østeuropa, som kommer til Danmark for at arbejde?"

  • De er velkomne her i landet - 53 pct.
  • De er ikke velkomne her i landet - 28 pct.
  • Jeg har ingen mening om det - 19 pct.

 

"Hvad betyder de østeuropæiske arbejdere for det faglige niveau og serviceudbud i Danmark?"

  • De er dygtigere og mere servicemindede end danske arbejdere - 7 pct.
  • De sænker standarden fagligt, fordi de er dårligere end danske arbejdere - 46 pct.
  • Der er ingen forskel på danske og udenlandske arbejdere - 47 pct.

 

Kilde: Wilke for Avisen.dk. 508 adspurgte.