mads
- Hvis man kan arbejde, har man også pligt til at finde sig et job og dermed bidrage aktivt til det samfund, man nyder godt af, lyder det fra fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S). Foto: Niels Christian Vilmann / Scanpix

Ny analyse: Indvandrere på kontanthjælp er kun i aktivering få timer om ugen

21. sep 2020, 07:03
Aktivitetsparate ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er kun i aktivering gennemsnitligt fire timer om ugen, viser ny analyse. Minister varsler stramninger.

Trods regeringens ambition om det stik modsatte, får indvandrere på kontanthjælp kun aktivering få timer ugen. 

Det viser en analyse, som Ledernes Hovedorganisation har lavet på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Ifølge den nye analyse var aktivitetsparate ikke-vestlige indvandrere kun aktiveret i gennemsnitligt 3,6 timer om ugen. Det svarer til 9,6 pct. af den tid, de modtog ydelsen. 

Tallene står i skarp kontrast til regeringens erklærede målsætning om, at arbejdsløse indvandrere skal aktiveres gennem praktik, nyttejob eller kurser 37 timer om ugen, mens de er på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. 

- Det er slet ikke tilfredsstillende. Og det skal vi have gjort noget ved. For det viser med al ønskelig tydelighed, at der er brug for en ny tilgang i ydelsessystemet. Vi skal have erstattet ydelseslogikken med en arbejdslogik: Hvis man kan arbejde, har man også pligt til at finde sig et job og dermed bidrage aktivt til det samfund, man nyder godt af. Hvis det så ikke lykkes at finde et arbejde, skal man kunne komme i aktivering eller uddannelse – men man skal kun betales for den tid, man rent faktisk deltager. Det er regeringens politik, slår fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) fast over for A4 Arbejdsliv.

Af den nye analyse fremgår det, at jobparate ikke-vestlige indvandrere gennemsnitligt var aktiveret 8,7 timer om ugen.

Ifølge en analyse fra Danmarks Videncenter for Integration haltede gruppen af ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere efter etniske danskere i 2019, når det kommer til aktivering. 

Således var etnisk danske kvinder aktiveret 16,8 procent af den tid, de modtog kontanthjælp, mens tallet lå på 19,4 procent for mænd.

Dyrt og besværligt

Ifølge Jacob Nielsen Arendt, forskningsleder ved Rockwoolfondens forskningsfond, vil det højst sandsynligt være en både 'dyr og omfattende manøvre', hvis regeringens mål om 37 timers aktivering til indvandrere skal nås

- Vi ved, at den her gruppe kun deltager relativt lidt i aktivering. Derfor venter der kommunernes jobcentre et stort arbejde med at finde aktiviteter for dem at deltage i, siger Jacob Nielsen Arendt. 

Beskæftigelsesministeret har tidligere anslået, at regeringens plan om fuldtids-aktivering af indvandrere vil koste op mod 1,5 mia. kroner.

Risikerer 'hovedløs' aktivering

Forskningsleder Jacob Nielsen Arendt advarer ligeledes imod, at regeringen kaster ledige indvandrere ud i 'hovedløs' aktivering. 

- Det kan give rigtig fin mening at skrue op for aktiveringsindsatsen over for de her grupper, som ofte er langt fra arbejdsmarkedet. Men det kan også give den stik modsatte effekt, hvis man kun svinger pisken, siger han. 

- Så risikerer vi at stå i en situation, hvor folk falder helt ud af systemet, og eksempelvis bliver forsørget af deres ægtefælle, advarer Jacob Nielsen Arendt. 

Han peger også på, at aktiverings-projekter som virksomhedspraktik eller lignende næppe kan stå alene, hvis gruppen af ledige indvandrere skal have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

- En del af de her mennesker har det helt grundlæggende problem, at de ikke kan tale dansk, fordi de først er kommet til landet for kort tid siden. Samtidig er en del af dem ufaglærte, siger Jacob Nielsen Arendt.

- Derfor bliver man nødt til at løbende at sætte ind med både sprogundervisning og opkvalificering, samtidig med, at man sender folk i aktivering. Ellers frygter jeg, at den her gruppe vil cykle ind og ud af arbejdsmarkedet, siger forskningslederen. 

- Meget lavt 

Hos Ledernes Hovedorganisation kalder cheføkonom Niklas Praefke antallet af timer, som indvandrere på kontanthjælp hver uge bruger i aktivering for 'meget lavt'.

- Derfor er vi også enige med regeringen i, at der skal gøres noget radikalt anderledes på det her område, siger Niklas Praefke.

Ifølge cheføkonomen er det afgørende, at regeringen i sit længe ventede udspil prioriterer aktiveringstilbud, der 'rent faktisk virker'. 

- Vi kan se, at eksempelvis virksomhedspraktik er noget af det, der har en målbar effekt i forhold til at få ledige i arbejde, siger Niklas Praefke. 

- Det værste, der kan ske, er næsten, hvis vi stuver folk sammen i store klasselokaler, fordi det er billigt, og det giver et billede af, at folk laver noget for deres kontanthjælp. Der skal vi ikke hen, mener cheføkonomen. 

Fakta: Indvandrere aktiveres få timer ugentligt

Ugentlig aktivering i timer, kontanthjælp, 2019.

Indvandrere fra vestlige lande

Jobparat
9,9
Aktivitetsparat
4,2

Indvandrere fra ikke-vestlige lande

Jobparat
8,7
Aktivitetsparat
3,6
Kilde: Ledernes Hovedorganisation pba. Jobindsats.
 

Ugentlig aktivering i timer, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, 2019.

Indvandrere fra vestlige lande
9,8
Indvandrere fra ikke-vestlige lande
15,7

Kilde: Ledernes Hovedorganisation pba. Jobindsats.