Nu ender efterlønnen i retten

4. okt 2011
Fagforbund gør klar til at hive efterlønsreformen i retten, når den bliver vedtaget i Folketinget.

Striden om efterlønnen fortsætter, selv om der efter folketingsvalget er bred politisk enighed om at forringe ordningen markant.

Fødevareforbundet NNF har besluttet at stævne staten og hive efterlønsreformen i retten. Stævningen sker på vegne af de medlemmer, der rammes hårdest af den forringede efterløn.

Efter at efterlønnen har været en varm politisk kartoffel i flere år, bliver det dermed op til domstolene at afgøre dens skæbne.

”De har indbetalt til ordningen år efter år i forventning om at modtage en ydelse til gengæld. Derfor er det helt urimeligt, at de bliver snydt,” siger NNF's formand, Ole Wehlast.

Derfor er der ingen vej uden om, besluttede en enig NNF-hovedbestyrelse tirsdag: Sagen må gå rettens gang.

”Vi går nu i gang med de indledende øvelser, så vi er klar, når den er vedtaget i Folketinget,” siger Ole Wehlast.

Interessant sag

Men kan man virkelig bruge domstolene til at forsvare efterlønnen?

Det mener Kirsten Ketscher, godt, at man kan. Hun er professor i socialret ved Københavns Universitet og vurderer, at sociale ydelser som efterlønnen kan være omfattet af den private ejendomsret.

"Efterlønnen er et godt eksempel. Det er en ret, som folk har tjent op gennem mange år. Særligt nogle af dem, der er tæt på aldersgrænsen, og hvis ret bliver flyttet langt frem i tiden, er interessante,” siger Kirsten Ketscher.

Menneskeretsdomstolen har tidligere afsagt domme, der peger i retning af, at man kan have ejendomsret til sociale ydelser som efterlønnen. Det afgørende er, om man har en såkaldt beskyttet forventning.

Det betyder, at det særligt er ældre personer, der rammes af forringelserne, men ikke kan nå at lave anden opsparing til seniorlivet, som kan have krav på erstatning.

”Jeg regner ikke med, at de kan vinde ved en dansk domstol, men det bliver en interessant sag ved Menneskerettighedsdomstolen,” siger Kirsten Ketscher.

NNF er parat til at gå hele vejen til Menneskeretsdomstolen og har da også hyret den kendte menneskeretsadvokat Tyge Trier til at føre sagen.

Fagforbundet FOA overvejer at gå med i sagen. Om det bliver tilfældet afgøres på FOAs hovedbestyrelsesmøde i næste uge.