Norsk succes: Straf dem der køber sort

1. jun 2011
I Norge er både håndværkere og forbrugere glade for, at folk, der køber sort arbejde for over 10.000 kroner, kan straffes. Faktisk vil håndværkerne gerne have, at beløbsgrænsen lød på 3.000 kroner, som de danske vismænd anbefaler.

Nordmændene har nu i fem måneder levet med en lovændring, der betyder, at de kan blive straffet, hvis de køber sort arbejde for mere end 10.000 kroner.

En norsk forbruger kan kun slippe for at komme under skattemyndighedernes lup, hvis han/hun betaler regningen fra håndværkeren elektronisk.

Erfaringerne med ordningen er indtil videre gode.

Ingen problemer

"Vi har ikke haft et eneste medlem, der har haft praktiske problemer med ordningen, og det er vi glade for. Vi tror nemlig på, at vi ved at fjerne den kontante betaling kan fjerne en stor del af det sorte arbejde," siger Geir Atle Mjeldheim, der er administrerende direktør i det norske malermesterforbund, MLF.

Også hos malermestrene selv er der glade miner.

"Det er en god ordning, fordi den beskytter vores fag. Vi, der driver seriøse virksomheder, lider under dem, der ikke gør. Med sort arbejde risikerer vi at miste både opgaver og medarbejdere, så vi vil gå langt for at afskaffe sort arbejde," siger Tor Stamnes, der er malermester i Nordnorge.

Faktisk er malermestrene i Norge så begejstrede for ordningen, at de vil have sænket beløbsgrænsen fra 10.000 til 3.000, som de danske vismænd foreslår.

"Vi har forskningsdata, der viser, at de fleste kontantbetalinger er på under 10.000 kroner. Derfor mener vi, at der er god fornuft i at følge de danske vismænds anbefalinger også her i Norge," siger Geir Atle Mjeldheim.

I den norske forening, Skattebetalerforeningen, har ledelsen været bekymret for, at håndværkerne ville få praktiske problemer med at håndhæve de nye regler.

Bekymringen gik på, om nordmændene nu var tvunget til at tage elektroniske dankort-fluesmækkere med ud til forbrugerne. Men den bekymring har ifølge malermestrene været ubegrundet.

"Vi har ikke behov for at bruge fluesmækkere. Vores kunder betaler via netbank. Vi har kun tre-fire dårlige betalere om året, og dem lever vi gerne med for at komme af med sort arbejde," siger Tor Stamnes.

Kunne spare 29 milliarder

I Danmark har vismændene netop offentliggjort en rapport, hvor de anbefaler den norske ordning. Det danske skattevæsen mister op mod 29 milliarder kroner på sort arbejde.

Allerede tirsdag afviste den danske skatteminister, Peter Christensen (V) at følge den norske model, fordi han mener, at den vil være for svær at håndhæve for de danske myndigheder.