Tæt på verden: Nordea dropper spekulation i madpriser

29. mar 2012
Nordea tager et socialt ansvar og dropper spekulationsgevinster på basale fødevarer. Trækker investeringer til en milliard ud af mad.

Næsten en milliard mennesker har ikke nok mad at spise.

En af grundene er skyhøje priser, der i 2011 nåede rekordhøjder. Nordea vil ikke være medansvarlig for spekulation i råvarer og afviser fremover at sælge investeringsprodukter baseret på basale fødevarer.

Det er ikke kun oliepriserne, der cykler op og ned på verdensmarkederne. Grundlæggende varer som ris, majs, hvede og soya er udsat for tilsvarende rekordstore udsving.

I mange lande har den fattigste del af befolkningen derfor ikke råd til mad.

Megen uro

I gamle dage, for 10 år siden, var investorer i basale fødevarer hovedsagelig lande og interesser, der havde brug for produkterne. Siden er der opstået heftige markeder med finansielle instrumenter som futures og optioner, der spekulativt presser priserne.

Der har været et stigende pres fra private danske og internationalt organisationer imod finanssektoren for at ophøre med at tjene penge på hungernød og fattigdom.

I flere fattige lande har der været voldsomme uroligheder omkring netop fødevarepriserne, fordi folk ikke kan betale for dyrere mad. Efter finanskrisen i 2008 er mange millioner sunket ned i dyb fattigdom.

Tung spiller

Nordea var en tung spiller i handel med obligationer baseret på basale fødevarer. Omfanget har været i en størrelse på en milliard kroner. Andre danske finanshuse har langt mindre aktiviteter her.

Banken er Nordens største kapitalforvalter og en af Europas stærkeste banker. 
Klaus Fridorf, chef for ansvarlige investeringer i Danmark, mener at Nordea med sin interne beslutning i efteråret 2011 er med til at sætte en standard for finanssektoren.

”Vi har besluttet ikke længere at tilbyde denne type finansielle produkter til vores privatkunder. Vores beslutning er baseret på en række internationale analyser, der påviser en sammenhæng mellem øget spekulation på de finansielle markeder og urolige – og rekordhøje – fødevarepriser,” siger han.

”Selv om de finansielle produkter er helt legitime, er det bekymrende, hvis vores aktiviteter er med til indirekte at påvirke levevilkårene for udsatte grupper negativt,” siger Klaus Fridorf.

”Fakta er, at fødevarepriserne de senere år er steget til historiske højder og forværrer dermed verdens problemer med hungersnød og fattigdom.”

Information om beslutningen fremkommer i Nordeas årsrapport an ansvarlige investeringer for 2011.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.