Nøøøj, hvor er chefen bare klog!

5. nov 2011
Næsten syv ud af ti arbejdende danskere har faglig respekt for chefen. Det er godt, for mangel på respekt skaber udorden på arbejdspladsen.

Ved din chef, hvad arbejdet drejer sig om, eller må du give faglig førstehjælp, hver gang I taler om, hvad du egentlig laver?

Langt størstedelen af os slæber rundt med en solid portion respekt for vores chefs faglige evner. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har udført for Avisen.dk.

Her siger 66 procent, at chefens faglighed indgyder respekt hos dem.

"Det er faktisk en god ting," siger professor Bente Elkjær fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Orakel eller ej?

For hvis chefen er fagligt dårligt udrustet bliver han ikke taget alvorligt.

”Hvis man ikke har faglig respekt for chefen, er man ikke i stand til at lytte til det, chefen kommer med. Så vil man tænke: Det har han sgu ikke forstand på,” siger Bente Elkjær.

Førerhunden behøver ikke at være et alvidende orakel. Og manglende faglighed kan til en vis grad opvejes, hvis chefen ellers forstår at lytter til dem, der har faglig ekspertise i virksomheden, siger Bente Elkjær:

”Men det kræver jo, at lederen er i stand til at lytte. Samtidig kræver det, at lederen har en legitimitet og autoritet på andre områder. Ellers går det ikke.”

Lederene: Vi har behov for respekt

Direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris er enig i, at medarbejderne skal respektere chefens faglighed, hvis det skal glide på arbejdspladsen.

Dog er det vigtigt at sondre mellem chef, der arbejder tæt sammen med sine medarbejdere og ham, der sidder i hjørnekontoret, mener hun. 

"Jo mere kompleks arbejdets faglige karakter er, og jo tættere chefen er på de faglige medarbejdere i det daglige, des vigtigere bliver lederens egne kompetencer,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

For meget af det gode

Syv ud af ti danske ledere giver udtryk for at faglige kompetencer er nødvendige for at bestride deres job, viser det Danske Ledelsesbarometer 2011.

Faglighed hos chefen er godt, siger Bodil Nordestgaard Ismiris. Det giver opbakning hos personalet, og medarbejderes respekt gør livet ’omtrent tusinde gange lettere’ for chefen.

”Men man kan også blive for faglig. Så får man en chef, der gerne vil blande sig i det hele. Ulempen ved alt for faglige chefer er, at de ikke kan holde fingrene væk,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun peger på, at den gode chef ofte bruger sin tid på strategi, kommunikation og udvikling. Derfor skal det faglige ansvar ’uddelegeres til de ansatte’, lyder det.