Nicklas: Jeg var et vrag efter Afghanistan

30. jan 2013, 13:15
Overkonstabel Nicklas Funch frygter, at lukningen af et kamppausekompagni for sårede soldater vil få katastrofale konsekvenser. Han takker selv kompagniet for, at han har bevæget sig fra halvinvalid til studerende.

Nicklas Funch har selv været der. Han har siddet alene og gloet ind i væggen, mens de tomme flasker og pizzabakkerne hobede sig op omkring ham.

Da den unge overkonstabel kom hjem fra en mission i Afghanistan i 2010, var det farvel til fodpatruljer, men goddag til tre forskellige slags medicin.

Nicklas Funch havde fået krigstraumer.

"Der var intet, der gjorde mig glad. Jeg var ligeglad. Til sidst var jeg så dybt nede i det sorte hul, at jeg begyndte at medicinere mig selv med sprut og stoffer," siger han.

Og præcis derfor er den unge overkonstabel bekymret for de fysisk og psykisk sårede kolleger, der fra marts skubbes ud af hæren.

For Gud, konge og fædreland

De sårede soldater er for syge til almindelig militær tjeneste og genoptræner derfor i kamppause-kompagniet ved Gardehusarregimentet i Slagelse, men nu lukker kompagniet.

"Der er folk, der har det rigtigt dårligt, og som lige nu sidder og glor ind i væggen. Det ved jeg, der er. De tænker, at deres liv bliver meningsløst, hvis kompagniet lukker," siger den 25-årige Nicklas Funch og tilføjer:

"Det er forfærdeligt. De har jo allesammen været i krig for Danmark."

Det er Forsvarskommandoen, der vil have ryddet op på kasernerne. Soldater med midlertidige skader får lov at blive. Soldater med varige skader skal ud af klappen.

Planen er, at unge krigsveteraner som Nicklas Funch skal tilknyttes forsvarets veterancenter i Ringsted.

"Så tror jeg, at mange vil gå tabt. Det får soldaterne ikke en struktureret hverdag af. Tværtimod," siger han.

Vigtigere at generalerne er glade

Nicklas Funch ved om nogen, hvad det vil sige at være overladt til sig selv.

Da han kom hjem til enheden på Bornholm, der er en del af Gardehusarregimentet, var der ingen, der tog sig tid til at snakke med ham.

"Ude på kasernerne er der en tendens til, at det er vigtigere at få trænet kampsoldater, så der kan stilles hold til Afghanistan. Det er mindre vigtigt at tage sig af tre-fire sårede, end at de bliver glade i HOK (Hærens Operative Kommando, red.)," siger han.

Overkonstablen understreger, at det var mangel på ressourcer og ikke ond vilje, der satte grænser for hans rehabilitering.

Desuden var traumer tabu.

"Jeg blev skrevet ud af ugeplanen, så jeg kunne bare gå rundt på kasernen i mit grønne tøj. Der blev taget hensyn til mig, men det var ikke på en positiv måde. Jeg blev bare overladt til mig selv," forklarer han.

Nicklas Funch fik det værre og værre. Til sidst blev han langtidssygemeldt.

"Jeg havde angst, og jeg var paranoid," siger han.

Reddet af ligesindede

Den tidligere kampsoldat isolerede sig derhjemme, indtil en tillidsmand fra det lukningstruede kamppause-kompagni hev ham op af det sorte hul og tog ham med til Sjælland.

"Du får lige pludselig nogle kolleger, der kan relatere til det, du har været igennem. Du får også struktureret din hverdag. Du har ikke tid til at have hvor-er-det-synd-for-mig-hatten på hele tiden," siger Nicklas Funch.

Fællesskabet med de andre sårede blev hans redning.

"Man står ikke alene med problemerne længere. Man er fælles om noget, der egentlig er tragisk. Og så er der ingen, der kigger skævt til dig," forklarer han.

10 måneder efter at Nicklas Funch kom til kompagniet, begyndte han på pædagogstudiet.

"Uden kamppause-kompagniet havde jeg stadigvæk siddet og gloet ind i væggen. Nu har jeg nogle værktøjer og et netværk, og de to ting tilsammen har reddet mig," siger overkonstablen, der i dag er medicinfri.

Han mener som kompagnichefen, at kompagniets resultater taler for sig selv.

Kollega tog strikken

Nicklas Funch frygter, at det kan få katastrofale konsekvenser, hvis forsvaret lukker det 40-mand-store kompagni.

"Det kan koste liv. Forsvarskommandoens ordre får ikke traumerne til at gå væk," siger han og uddyber:

"Der er flere tilfælde derude. Mange har endnu ikke erkendt, at de er syge. En fyr fra mit hold hængte sig selv, fordi han ikke fik den rigtige hjælp," siger han.

Nicklas Funch håber, at Folketingets politikere vil kæmpe for at bevare kamppause-kompagniet, på samme måde som de sårede soldater har kæmpet for Danmark.

"Når politikerne er klar til at sende tropper ind, så skal de også være klar til at tage hånd om de veteraner, hvis krig varer længere end de seks måneder i krigszonen," mener han.