Jesper Grunnet-Lauridsen (tv) og Frederik I. Pedersen, økonomer i 3F Foto: 3F

3F-økonomer: Nej KL, 3F har ikke sammenlignet æbler og bananer

23. sep 2019

Formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup Larsen mener, at 3Fs analyse af effekten af A-kassens jobformidling er under al kritik.

I A4 Nus artikel ”3F: Vi er bedre end jobcentrene til at få ledige i job” udtaler han:

”Alle, der kender til beskæftigelsesområdet, ved at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse har helt andre karakteristika og udfordringer end forsikrede ledige. De har haft en langt mere ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og en stor del af dem kæmper oven i det med sociale udfordringer og psykiske lidelser, som gør det endnu sværere at komme i beskæftigelse” og fortsætter:

”3F konkluderer altså det åbenlyse: At det er nemmere at få en 3F’er, der er medlem af en a-kasse, i beskæftigelse end en flygtning på integrationsydelse.”

LÆS OGSÅ: I oprør over praktik for ledige: "Det er en pølsefabrik!"

Det er helt korrekt, at kontanthjælpsmodtagere med videre har andre karakteristika end dagpengemodtagere. Men havde KL kigget dybere ned i analysen, ville de erfare, at der netop er taget højde for, at kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere har forskellige baggrundskarakteristika. Så det er ikke æbler og bananer, der sammenlignes.

HELT OVERORDNET set er det vigtigt at gøre opmærksom på, at de ledige modtagere af kontanthjælp, der er inkluderet i analysen, er visiterede som jobparate. Det vil sige, at det er personer, der ifølge jobcentret ikke har andre problemer end ledighed og derfor kun mangler et job. Så den gruppe af kontanthjælpsmodtagere med videre, som KL henviser til, der har store sociale udfordringer og psykiske lidelser, indgår slet ikke i analysen. Det er de stærkeste, der er jobparate, der er med i analysen.

LÆS OGSÅ: Ledige i gratis praktik i supermarkeder: Kun syv procent er ansat et år senere

Dernæst har Implement, som er et uvildigt konsulentbureau, brugt måneder på at analysere og anvende en avanceret (økonometrisk) model, der netop tager højde for, at ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er forskellige.

Således har Implement i deres analyse inkluderet oplysninger om blandt andet personernes historiske beskæftigelsesomfang inden deres påbegyndte ledighedsperiode. På den baggrund får de i høj grad sammenlignet dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har den samme tilknytning til arbejdsmarkedet. Der tages i analysen endvidere højde for etnicitet, køn, alder, uddannelse og geografi. Endelig er der set på fem forskellige sammenlignelige arbejdsmarkeder inden for brancherne; Bygge og anlæg, Industri, Rengøring, Transport og HORESTA. De fem afgrænsede områder medvirker ligeledes til at gøre ledighedsvarigheden sammenlignelig på tværs af forskellige grupper.

DEN METODE, det uafhængige konsulentbureau har brugt til opgørelse af ledighedsvarighederne, lægger sig meget tæt op af en analyse som blandt andet Danmarks Statistik har brugt til analyse af ledighedsvarighed. Analysemetoden er samtidig en anvendt metode, når varigheder af forløb analyseres, og det er vigtigt at korrigere for baggrundskarakteristika.

LÆS OGSÅ: Interview: 68’ere ser tilbage på et langt arbejdsliv: ‘Vi havde magten’

Der er selvfølgelig - som med alle mulige andre analyser af den slags - usikkerheder. Derfor har konsulentbureauet anvendt to forskellige tilgange, der begge ret klart peger på, at 3F får sine medlemmer hurtigere i job end ledige i jobcentrene, der ligner dem.

Der ligger via 3F og 3FA en særlig indsats i at hjælpe medlemmerne i beskæftigelse. Den indsats virker og har et afkast, der rækker langt ud over den gevinst, der gælder for de arbejdsløse 3F-medlemmer, der kommer hurtigere i job.