Nej, frivillige må ikke skifte ble her!

14. nov 2013, 04:00
Der er en klar grænsen for, hvad frivillige må, siger centerleder Torben A. Thomsen. Men grænserne kan måske rykke sig i fremtiden, siger han.

Når gamle Gerda skal have maden serveret i weekenden, er to frivillige en vigtig del af menuen på Løsning Plejecenter i Hedensted Kommune.

Der er også en ansat til stede, som har ansvar for bespisningen. Men det er i en vis grad de to frivillige, der sørger for, at de ældre spiser.

Det er en vigtig opgave at skabe en god stemning omkring bordene, fordi det betyder, at de ældre spiser mere.

Besparelser

Det er også vigtigt, fordi personalet er skåret ned til tre personer i weekenderne.

Før stod personalet for den del af plejearbejdet. Men besparelser i personaleressourcerne på omkring 10-12 procent har betydet, at de måtte tænke alternativt.

”Tidligere var det personalet, der udfyldte den funktion, men det kan vi ikke i dag. Det er nyt, at de frivillige er med til spisningen i weekenderne. Det frigiver nogle kræfter til de andre opgaver i weekenderne, hvor der er knald på," siger plejecentrets leder, Torben A. Thomsen.

Kagebagere og hyggespredere

Der er omkring 20 frivillige tilknyttet plejecentret.

”Deres primære opgaver er at gå ture med de ældre, bage kager og tage sig af den sociale del. Hvis de ikke var der, svarede til at have en kage uden flødeskum. De er det ekstra, vi ikke kan tilbyde i kommunalt regi,” siger Torben A. Thomsen.

Der er ikke flere frivillige, men centret er begyndt at bruge dem på en anden måde.

”Nu kommer de også ind i weekenderne. Og det ville skubbe dagsrytmen, hvis de ikke var der. Men de står kun for det sociale, de tager sig ikke af pleje,” siger Torben A. Thomsen.

Det sociale vil mangle uden frivillige

I en undersøgelse fra FOA blandt 551 plejehjemsarbejdere, siger hver 12. adspurgte medlem, at de ikke kunne løse kerneopgaver som for eksempel personlig hygiejne, tøjvask, rengøring og hjælp ved toiletbesøg, hvis ikke frivillige tog sig af en række andre opgaver.

Sådan er det dog ikke på Løsning Plejecenter.

”Nej det er slet ikke blandet sammen. Kerneopgaver er personalets opgave og område. Det bliver løst uanset. Det er det sociale, der ville mangle, hvis vi ikke havde de frivillige," siger Torben A. Thomsen.

Fremtidens frivillige er måske plejere

Han har været kommunal leder af stedet i fire år. Lige nu er der et skarpt skel mellem professionel og frivillig.

Men Torben A. Thomsen kan godt forestille sig, at de frivillige også varetager plejeopgaver i fremtiden.

”Kigger man ud i fremtiden, kunne man måske forestille sig, at man kunne få uddannet nogle frivillige til at varetage nogle typer af plejeopgaver,” siger Torben A. Thomsen.