Nedslidte må lyve sig til efterløn

7. jan 2011
Ufaglærte er nedslidte allerede som 55årige. De har brug for efterløn, siger fire arbejdsmedicinere.

De er allerede i en alder af 55 år for nedslidte til at arbejde, men for raske til en førtidspension. De er også for gamle til at blive omskolet.

Derfor hutler de sig igennem de sidste fem år af deres arbejdsliv og underspiller deres sygdom - man skal nemlig være rask nok til at arbejde for at få sit efterlønsbevis.

De nedslidte har brug for efterlønnen, vurderer fire arbejdsmedicinske klinikker.

"De nedslidte er ofte ikke syge nok til førtidspension, og kan kun få efterløn, hvis de er raske. Derfor lyver de og lader som om, de er raske. De arbejder lidt og har så en periode på dagpenge. Sådan fortsætter de, indtil de skal på efterløn," siger Lili Kirkeskov, ledende overlæge på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital.

Læger opfordrer til efterløn

Uden efterløn tvinges de nedslidte til at hutle sig igennem arbejdet i 15 år frem for fem, for der er ikke noget andet system, der samler dem op, siger Kurt Rasmussen, ledende overlæge på arbejdsmedicinsk klinik i Herning. 

"Vi opfordrer nedslidte til at hænge i, til de kan gå på efterløn, for der er ikke andre muligheder," siger Kurt Rasmussen.

Arbejder fra de er 16 år

Ni ud af ti af de nedslidte er lavt uddannede og bruger kroppen som arbejdsredskab. De er fx. betonarbejdere, sosu-assistenter, håndværkere eller fabriksarbejdere.

Læs også: Slider dit fag dig op


"De har arbejdet, fra de var 16 år. Derfor har de ofte i en alder af 55 år kroniske smerter. De kan ofte ikke bevæge sig normalt, og de risikerer at blive mere syge af at arbejde," siger ledende overlæge på arbejdsmedicinsk klinik i Herning, Kurt Rasmussen.

Ledende overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling på Slagelse Sygehus, Rolf Petersen, forklarer, at nedslidning hos lavt uddannede er blevet værre de seneste år. Det skyldes et højere arbejdstempo.

Kan ikke arbejde mere

"En akademiker kan nok godt arbejde med slidgigt i knæene. Men det kan en murer, der slæber tunge sække og spande, ikke, og slet ikke som det er i dag, for arbejdstempoet er øget," siger Rolf Petersen.

Avisen.dk har også været i kontakt med arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg, som kommer med samme melding.

Hvert år behandler de danske arbejdsmedicinske klinikker 10.000 patienter. 4.000 af dem har nedslidningsskader på knogler, muskler eller led. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Skjultitel

JOB DER SLIDER DIG OP:

En 2011 oversigt over de brancher, hvor de ansatte har den største risiko for at blive nedslidte.

 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Tekstil og papir
 • Transportmidler
 • Træ og møbel
 • Slagteri
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Transport af passagerer
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Transport af gods
 • Frisør og anden personlig pleje

  Kilde: Arbejdstilsynet, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Forebyggelsesfonden.