khader_og_hummeldrengen
Naser Khader (K) stillede § 20-spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Folketinget TV

Naser Khader i debat med Peter Hummelgaard: '3F fordobler konflikter for at udnytte ny magt under coronakrisen'

26. feb 2021, 16:00
Bølgerne gik højt i Folketingssalen, da Naser Khader (K) konfronterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om Jensens Bøfhus-konflikten. Ministeren står fast på sin position, men skærper retorikken over for konfliktens parter.

3F udnytter udnytter coronakrisen til at føre faglige konflikter, nu hvor statens neutralitetsprincip har givet fagforeningen en ny magt.

Sådan lød den krasse beskrivelse fra Konservatives beskæftigelsesordfører Naser Khader, da han stillede spørgsmål til beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i Folketingssalen onsdag.

Baggrunden for spørgsmålene er den aktuelle konflikt mellem 3F og Jensens Bøfhus, der siden foråret har forhindret den tvangslukkede bøfkæde i at modtage lønkompensation fra staten. 

LÆS OGSÅ: 3F efter årelang konflikt med bøfkonge: Vi har idéer til en løsning

De økonomiske vanskeligheder har betydet, at cirka 130 medarbejdere i Jensens Bøfhus siden jul har været hjemsendt uden løn. Det har ført til opråb fra medarbejderne og en række ophedede udvekslinger mellem 3F og Naser Khader.

Onsdag tog Naser Khader så sin kritik af 3F til nye højder i Folketingssalen.

Minister fastholder: Ingen hjælpepakke til konfliktramte virksomheder

- Ønsker ministeren fast at støtte sig til neutralitetsprincippet, eller vil ministeren være indstillet på, at kompensationsramte medarbejdere kan modtage lønkompensation, hvis der kan findes hjemmel for det i lov, som ikke konflikter med statens neutralitetsprincip, lød det indledende spørgsmål fra beskæftigelsesordføreren.

Hertil svarede Peter Hummelgaard (S), at neutralitetsprincippet - altså at staten ikke må blande sig eller vælge side i en faglig konflikt - stadig var gældende og at konfliktramte virksomheder derfor ikke kan få del i hjælpepakkerne.

LÆS OGSÅ: 3F afviser kritik fra Naser Khader: Du har sat kikkerten for det blinde øje

Beskæftigelsesministeren understregede, at den tolkning af princippet er opstået i samspil med arbejdsmarkedets parter i en trepartsaftale, og opfordrede endnu engang 3F og Jensens Bøfhus til at annullere konflikten eller sætte den på pause, så længe landet er i krisetilstand.

Så tog Naser Khader ordet igen. Og skød med skarpt.

Khader: Misbruger neutralitetsprincippet til faglig kamp

Den konservative ordfører fremhævede, at 3F fra nedlukningen 11. marts 2020 til midten af februar 2021 har varslet 582 konflikter.

- I samme periode sidste år gennemførte 3F 296 konflikter. Det vil sige, at der er tale om en stigning på cirka 96 procent. Med andre ord har 3F næsten fordoblet antallet af varslede konflikter efter nedlukningen af Danmark, sagde Naser Khader og fortsatte:

- Det viser efter min mening, at 3F drager fordel af coronaen og gør brug af den magt, de er kommet i besiddelse af, når de kan blokere for, at virksomheder kan modtage lønkompensation under coronakrisen. Her tager 3F medarbejderne, der har familie og børn, der skal forsørges, som gidsler.

LÆS OGSÅ: Ansatte på Jensens Bøfhus: Gidseldramaet fortsætter - tag nu ansvar, 3F!

- Hvad siger ministeren til, at 3F er ligeglad med ministerens indstilling om at stoppe konflikterne, så længe der er coronakrise? De er fuldstændig ligeglade med ministerens henstilling. Hvad siger ministeren til det?, afsluttede Naser Khader.

Hummelgaard skærper retorikken

- For at svare direkte på hr. Naser Khaders spørgsmål, har jeg ikke bare en forhåbning, men også en direkte forventning om, at begge parter i de eventuelle konflikter, der måtte være, får dem løst eller udsat, indtil situationen er normaliseret, svarede Peter Hummelgaard (S).

Det er mere håndfaste toner fra beskæftigelsesministeren, der flere gange tidligere har gentaget opfordringen til, at parterne selv laver en aftale. Nu har han altså en direkte forventning om, fagforeningen og bøfkæden selv fidner en løsning, der kan redde medarbejdernes indkomst. Snart.

I maj 2020 lød det ellers fra Peter Hummelgaard, at han ville undersøge, hvad staten har af muligheder i sådanne sager.

Men det tyder på, at beskæftigelsesministerens budskab til Jensens Bøfhus og 3F nu er dette: "Få styr på jeres rod. For jeg kommer ikke til at løse det for jer".

LÆS OGSÅ: Tidligere TR med anklage: Jensens Bøfhus truede 3F'ere til at melde sig ud

Naser Khader var dog ikke helt tilfreds med det svar og prøvede igen at få Peter Hummelgaard til at tage handling:

- Jeg synes, det er en udmærket indstilling, der kommer fra ministerens side, men der sker bare ikke noget, Hvad har ministeren tænkt sig at gøre udover at indstille til parterne om at afslutte konflikten under coronaen? Er der andet, ministeren har tænkt sig at gøre?

- Det, vi kan gøre, er derfor at appellere meget, meget kraftigt. Så ud fra det, jeg kan læse mig til i pressen, bliver der også lyttet til det, og der er drøftelser i gang. Jeg håber, at de drøftelser bærer frugt, lød svaret.

Du kan se hele debatten mellem Naser Khader og Peter Hummelgaard i Folketingssalen her.

Muligt tøbrud i forhandlinger

Efter 155 Jensens Bøfhus-medarbejdere offentligjorde et opråb, hvor de bad 3F indstille konflikten, så deres arbejdsgiver kunne få lønkompensation, er der muligvis et snarligt tøbrud i de ellers forstenede forhandlinger.

3F har efter et dialogmøde med de utilfredse Bøfhus-medarbejdere meldt ud, at de har løsningsforslag på bordet.

Af hensyn til forhandlingerne har 3F dog været tilbageholdende med at løfte sløret for deres idéer.

LÆS OGSÅ: 3F efter årelang konflikt med bøfkonge: Vi har idéer til en løsning

Indtil videre har parterne begge stået stejlt på deres. 3F har nægtet at indstille konflikten før, der er sket indrømmelser, og bøfkædens direktør Anders Nikolaisen har nægtet at mødes med 3F, før de har suspenderet konflikten.

Men ifølge Berlingske er 3F muligvis villige til at nulstille konflikten, hvis man kan få en aftale - og såfremt medarbejderne kommer tilbage på arbejde og får løn. Det er Anders Nikolaisen imødekommende over for:

- Hvis 3F vil suspendere deres konflikt med tilbagevirkende kraft til nedlukningen i december, vil vi også retablere ansættelsesforholdet og søge lønkompensation for den periode, de frivilligt har været på orlov, så de eventuelt også kan få løn for den periode, hvor 3F de facto har dømt dem væk fra virksomheden, siger direktøren til avisen.