Det handler om at være realistisk, når man kommer til et nyt land, mener Naser Khader (K), som fremhæver en syrisk advokat, der i dag arbejder i Aldi. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix

Naser Khader med opsang: "Der er ikke noget, der hedder førtidspension i Syrien"

1. sep 2019
Flygtninge der kommer til Danmark skal have realistiske forventninger til, hvilket job de kan få, mener Naser Khader (K). Flygtninge og indvandrere får for mange tilbud og mødes af alt for få krav, synes han.

Indvandrere og flygtninge, der kommer til Danmark, kan vælge en palet af muligheder, der gør dem i stand til at klare sig. Men de burde i langt højere grad blive mødt med krav, mener De Konservatives nye beskæftigelsesordfører, Naser Khader.

I starten af 1970'erne kom den dengang 11-årige Naser Khader til Danmark fra Syrien, og dengang var tilgangen til nye statsborgere en helt anden, husker han.  

- Da vi kom til Danmark, blev vi familiesammenført, og der var ikke noget, der hed integrationsprogram og gratis sprogundervisning. Man skulle selv klare sig. Det var faktisk mere tilfredsstillende selv at knokle for at hæve sig op på den sociale rangstige end at få tingene forærende, siger han, da A4 Nu møder ham på hans kontor på Christiansborg. 

Ny LA-leder: Jeg kan blive langt klogere på virkeligheden ved at lytte til fagbevægelsen

Han mener, at for mange flygtninge og indvandrere i dag læner sig tilbage og forventer at blive forsørget af det offentlige. Det er for slapt, hvis ens ambition er at få førtidspension alene af den grund, at man for eksempel har været bange for bombefly, forklarer han.

- Jeg er klar over, at hvis man har været udsat for en masse tortur og har PTSD (Posttraumatisk stressforstyrrelse red.), så er det noget andet, men der er ikke noget, der hedder førtidspension i Syrien, fastslår Naser Khader.

Nye profiler har ordet

I en miniserie interviewer A4 Nu Folketingets nye beskæftigelsesordførere. Hvad er de optaget af, og hvad vil de kæmpe for? I dag med De Konservatives beskæftigelsesordfører Naser Khader.

Læs de andre interview i serien her:
Nyvalgt profil: Lad danskerne stemme om pensions­alder
Ny LA-leder: Jeg kan blive langt klogere på virkeligheden ved at lytte til fagbevægelsen
Borgerlig profil i oprør: ”Ryd op i beskæftigelseshelvedet”
Radikal profil om tidlig pension: "Fysisk og psykisk nedslidning er lige alvorligt"

"Forkert at frede for mange"

Naser Khader mener, at det offentlige er for rundhåndet over for flygtninge, når det handler om at tildele førtidspension.

- Det er enormt svært for oprindelige danskere at få førtidspension. Det er meget bøvlet og en masse krav, men lidt for nemt for nogle med flygtningebaggrund, hvor man gør det i god mening, men hvor det faktisk kan være skadeligt, mener han.

Naser Khader har tidligere arbejdet som tolk og integrationskonsulent, og han har ofte tolket for mennesker, der har været udsat for tortur. I de sager synes han, at flere fagpersoner greb det helt forkert an.    

-  En del psykiatere og psykologer synes, det var synd for dem, så de skulle bare fredes, siger han.

Nyvalgt profil: Lad danskerne stemme om pensions­alder

En af de største udfordringer er at få kvinder med ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet, for de er kulturbærere, lyder det fra Naser Khader. Derfor fremhæver han et forslag, som hans parti kom med i april, der går på at ændre den eksisterende 225-timers-regel til en 336-timers-regel.

Reglen betyder, at alle jobparate kontanthjælpsmodtagere mindst skal arbejde 225 timer om året, hvis de skal have ret til den fulde ydelse.

Et andet håndtag, som Naser Khader gerne vil skrue på for at få flere i arbejdstøjet, er at møde alle kontanthjælpsmodtagere som jobparate. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Han understreger dog, at dem, der har en læges ord for, at de er syge, skal ind i et andet system end kontanthjælpssystemet. 

Vil sænke beløbsgrænse

Da Naser Khaders far i slutningen af 1960’erne rejste til Europa, endte han i Danmark, fordi danskerne efterspurgte udenlandsk arbejdskraft.

På samme måde efterspørger de danske virksomheder i dag arbejdskraft, oplever han. 

- En af de største udfordringer, vi har på beskæftigelsesområdet, er, at vi på nogle områder har mangel på arbejdskraft. Virksomhederne efterspørger en speciel arbejdskraft, de ikke kan få, siger han.

Men indvandrere skal kun være her, så længe der er arbejde til dem, skynder han sig at understrege.

- Så det handler ikke om at åbne op for indvandring, men at hjælpe de danske virksomheder, der står i flaskehalsproblemer, siger han.

Borgerlig profil i oprør: ”Ryd op i beskæftigelseshelvedet”

Som beskæftigelsesordfører er han optaget af at få sænket beløbsgrænsen for, hvornår man kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Han ægrer sig over den nuværende lovgivning, som betyder, at udenlandske statsborgere fra lande udenfor EU minimum skal tjene 418.000 kroner om året for at få arbejdstilladelse i Danmark. Forslaget fra den foregående VLAK-regering om at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kroner, støtter han til gengæld varmt.

- Men det er der ikke politisk flertal for, konstaterer han. 

Han finder ikke, at der er grund til at bekymre sig om, hvorvidt en lavere beløbsgrænse vil skabe problemer for danskere, der ikke kan konkurrere på de lave lønninger.

- Men hvor er danskerne? Der er mangel på arbejdskraft. Der er flaskehalsproblemer, hvor er de henne? Jeg kun bedre forstå det, hvis vi havde stor arbejdsløshed, og folk stod i kø for at få arbejde. Men her står vi i en historisk situation med mangel på arbejdskraft, siger han og peger på, at særligt restaurationsbranchen hungrer efter arbejdskraft.  

Advokat arbejder i Aldi 

Naser Khaders far fik arbejde på en Fiat-fabrik i Kødbyen dagen efter, at han var kommet til Danmark. Hans mor fik arbejde som rengøringsassistent på et plejehjem. Senere åbnede forældrene en forretning, hvor de solgte arabiske madvarer på Nørrebrogade.

Radikal profil om tidlig pension: "Fysisk og psykisk nedslidning er lige alvorligt"

De var begge ufaglærte og havde ingen kvaler ved at arbejde hårdt, fortæller han. Han synes, at en del højtuddannede flygtninge og indvandrere stiller for høje krav til, hvilke arbejdspladser de vil starte på. Men det er dog ikke alle, fortæller han.

- Nogle er realistiske. Jeg har kendskab til en, der var advokat i Damaskus, som nu sætter varer op i Aldi. Det er tilfredsstillende for ham at have et sted at starte, siger Naser Khader.

Mit første job

Naser Khaders første lønnede job fik han omkring niende klasse, hvor han var opvasker ved Scandic Hotel på Vesterbro i København.

-  Jeg tror, jeg har vasket flere tallerkener og gryder op end gennemsnittet af danskere har hele deres liv, siger han.

Som opvasker var man nederst i hierarkiet og blev set ned på, fortæller han. Det gav ham blod på tanden til at få en uddannelse. Han er ikke i tvivl om, at han gjorde sig en vigtig erfaring gennem sit første job.

- Jeg er ikke født med en sølvske i munden, så jeg har prøvet det hele og har knoklet meget. Og det er det, jeg gerne vil have, at andre gør. Jeg siger tit, 'tag dig nu sammen, hvis du ikke er syg'. Jeg betragter Danmark som mulighedernes land. Det eneste, du ikke kan blive i Danmark, det er kongelig. 


Naser Khader er født i 1963 i Damaskus, hovedstaden i Syrien. Han har boet i Danmark siden 1974 og er dansk statsborger. Han er politiker, forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute. Han har blandt andet læst økonomi på Københavns Universitet og færdiggjorde sin uddannelse som cand.polit i 1993. Han var arabisk tolk og oversætter fra 1983-1998.

Hans politiske karriere begyndte som borgerrepræsentant for Det Radikale Venstre, København Kommune i 1997. Siden har han været formand for Ny Alliance og fra 2009 har han været medlem af Det Konservative Folkeparti.

Kilde: Khader.dk