Nægtet hjælp: Syg 2årig kostede mor jobbet

20. mar 2013, 10:55
Hvor langt ville du gå for at kræve din ret? Ditte Petersens klage lå bomstille i halvandet år. Så fik hun afslag. Men Ditte stod fast og fik den ændret.

"De har spildt min tid,” siger Ditte Petersen, 44 år og mor til Villads på fem år.

Villads er født for tidligt og årsagen til, at Ditte Petersen har haft nærkontakt med ventetiderne i Det Sociale Nævn i Hovedstaden, hvor sagerne på en række områder ligger stille i langt over et år.

Hendes sag om tabt arbejdsfortjeneste samlede støv i et år og tre måneder.

I den tid tog ingen stilling til rimeligheden af, at kommunen havde stoppet udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste, mens hun gik hjemme for at passe sin søn.

"Jeg kan godt få den fornemmelse af, at det faktisk er det, man er ude på. At princippet er: hvis nogen giver op undervejs, så sparer vi de penge,” siger Ditte Petersen.

"Hvad gør de uheldige?"

Da nævnets afgørelse kom, var den forkert. Så var der dømt mere ventetid for Dittes Petersen.

Efter sin tur gennem det danske klagesystem er hun stærkt kritisk. Særligt når det handler om et akut behov.

"Vi var så heldige at kunne låne, dengang Villads var meget syg. Det er jo ikke alle, der har den mulighed. Hvad gør man så?"

Her er Ditte Petersen historie:

Sommer 2011

Det er juni 2011. Ditte Petersen er både fattig, frustreret og vred. I hånden holder hun en konvolut til 'Det Sociale Nævn'.

Klagen over kommunens afgørelse angående hendes ret til tabt arbejdsfortjeneste – et beløb på 48.000 kroner efter skat – ryger i postkassen med følelsen af, at nu skete der noget.

”Så hører jeg ingenting og ingenting,” fortæller hun.

Vinter 2012

Det bliver januar 2012. Et brev dumper ind i postkassen på Vesterbro i København, hvor Ditte bor med sin mand Casper og deres søn, Villads.

Brevet er fra Det Sociale Nævn. Der vil gå yderligere fire måneder, før sagen bliver behandlet.

”Så hører jeg ingenting igen,” siger Ditte.

Efterår 2012

Først 12. oktober 2012 klaprer Dittes postkasse igen. Det Sociale Nævn giver Københavns Kommune ret.

På det tidspunkt er der gået næsten halvandet år i Det Sociale Nævn, og det er tæt på to år siden behovet for at passe sønnen opstod og forsvandt igen.

Men Ditte Petersens ventetid er ikke slut. Hun mener nemlig ikke, at hun skal acceptere afgørelsen:

”Nej jeg skal ikke! Den privat-praktiserende socialrådgiver, jeg har brugt, er helt klar på, at jeg har ret til de penge, mens jeg passer Villads, og at de (kommunen, red.) ikke har fulgt reglerne."

Læger: Hold din søn hjemme!

Kort fortalt handler sagen om 48.000 kroner for tabt arbejdsfortjeneste, mens Ditte efter lægernes råd passede Villads hjemme.

Villads er født fire måneder for tidligt og hans immunforsvar var meget svagt i de første år. Derfor blev han konstant syg af at være i vuggestuen.

”Kommunen anerkendte, at Villads tilstand var slem nok til at berettige, at en forælder fik penge for tabt arbejdsfortjeneste,” siger Ditte.

Men kommunen afslog i december 2010 hendes ansøgning om fortsat at få tabt arbejdsfortjeneste for at passe sønnen. Begrundelsen var, at Ditte Petersen selv havde sagt sit job op to år tidligere.

”Jeg havde fået 'tabt arbejdsfortjeneste' under de præmisser i to år? Og jeg var jo netop nødt til at sige det arbejde op for at passe Villads?” siger Ditte.

Hun lånte 40.000 kroner af hendes svoger og søster, som hun brugte i den tid, hvor hun ikke kunne arbejde, fordi hun passede Villads.

Vinter 2012

Tilbage til nævnets første afgørelse i efteråret 2012. Efter rådgivning fra en privat sagsbehandler tager Ditte Petersen sagen videre til Ankestyrelsen. Hun klager altså over nævnets afgørelse.

I december 2012 får hun at vide, at Ankestyrelsen har bedt nævnet om at uddybe deres afslag.

Og i starten af januar 2013 klaprer brevsprækken endnu engang. Brevet fra Det Sociale Nævn, der er på sagen igen. Budskabet er: Du kan forvente en afgørelse i din sag om to måneder.

”Det er enormt frustrerende. Hvis jeg ikke kendte folk, der bakkede mig op, kender reglerne, og som har overskud til at sætte sig ind i dem, så havde jeg nok givet op."

Forårstegn

Allerede februar er der dog brev fra nævnet, der ændrer deres tidligere afgørelse. Nu lyder det, at hun faktisk havde ret til de tre måneders tabt arbejdsfortjeneste.

Nu er spørgsmålet så, om kommunen vil acceptere det. Vil de ikke, kan sagen køre videre. Hvis de gør, skal gælden til hendes svoger og søster ud af verden.

Ditte er ikke alene

Ditte Petersen er ikke den eneste, der oplever lange ventetider i Det Sociale Nævn i Hovedstaden.

Nævnet er det sted, borgere kan klage over kommunens afgørelse i sager om eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller hjælp til handicappede.

Avisen.dks indsigt i ventetiderne viser, at der 17. januar var liggetider på over et år på otte ud af 15 sagsområder. Det er den tid, det tager, før klagerne overhovedet bliver taget op.