Myndigheder vil skygge pensionister i solen

2. feb 2010
Myndighederne overvejer at oprette et rejsehold, der skal afsløre bedrageri blandt danske pensionister i udlandet.

Udlandet skal ikke længere kunne være gemmested for pensionister, der gør sig skyldige i socialt bedrageri ved uretmæssigt at tage imod pensionskroner fra den danske statskasse.

De danske myndigheder overvejer efter hollandsk forbillede at oprette et rejsehold, der turnerer verden rundt for at aflægge de store og veletablerede danskerkolonier kontrolbesøg.

”Vi skal gøre brug af alle muligheder for at komme socialt bedrageri til livs. Et rejsehold er en interessant løsning,” siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V).

I årevis har Pensionsstyrelsen, det tidligere Sikringsstyrelsen, ledt efter muligheder for at kontrollere, om pensionister overholder de regler, der skal til for at modtage de pensionstillæg, som kan forsøde tilværelsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Eneboer eller samlevende

I dag kan det være svært for danske myndigheder at efterprøve, om en dansk pensionist bosat i udlandet faktisk bor alene eller sammen med en kæreste - eller om pensionisten eller samleveren har et job. Det kan have betydning for pensionens størrelse.

Pensionens grundbeløb er i år 5.448 kr. pr. måned. Er man enlig, får man desuden et månedligt tillæg på 5.658 kr.

”Det hollandske rejsehold dokumenterede bedrageri og erfarede, at mange hollandske pensionister ikke var opmærksomme på gældende regler,” siger kontorchef Christian Svendsen fra Pensionsstyrelsens kontor for international folkepension.

Alle muligheder skal bruges

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er positivt stemt.

”Der foregår utvivlsomt bedrageri med pensionsmidler blandt danskere bosat i udlandet, men som det er i dag, er det svært at kontrollere, om folk i udlandet får de retsmæssige pensioner,” siger Martin Henriksen, socialordfører i Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Socialudvalg.

”Beskæftigelsesministeriet og kommunerne har allerede øget kontrollen for at afsløre socialt bedrageri, og der er sund fornuft i også at se på udlandet,” siger Martin Henriksen.

I forbindelse med finansloven for 2010 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at nedsætte et udvalg, som skal komme med anbefalinger til en bedre indsats mod socialt bedrageri.

Beskæftigelsesministeren vil bede udvalget se på mulighederne for at oprette et rejsehold og indhente internationale erfaringer.

”Inden vi opretter et rejsehold, bør vi se på, hvad det kan kradse ind til statskassen,” siger Martin Henriksen.

Juridiske forhindringer

Pensionsstyrelsen undersøgte for nylig, om det kunne oprette et rejsehold, men juraen kom i vejen. Derfor kan der være behov for, at Folketinget vedtager en lovændring, før et rejsehold som det hollandske kan oprettes.

Juristerne vurderede, at Retssikkerhedsloven ikke giver ret til, at Pensionsstyrelsens medarbejdere kan gå ind i hjemmet hos borgere, der modtager pension fra Danmark.

Desuden kan et besøg fra et rejsehold – ifølge det såkaldte proportionalitetsprincip – være en alt for indgribende metode.

Et stigende antal danske pensionister bosætter sig i disse år under varmere himmelstrøg, hvor pensionskronerne rækker langt længere end i Danmark.

Knap 36.000 danske folkepensionister, førtidspensionister og invalidepensionister boede i 2009 i udlandet. Det er op mod 5.000 flere end i 2007, viser tal fra Danmarks Statistik.