Mørketal: 4.000 sygehusansatte er misbrugere

12. okt 2010
De kan være til fare for patienterne, men kun 200 af dem er under opsyn. Mange af dem skal aflægge urinprøver.

Kun omtrent hver tyvende af de læger og sygeplejersker, der misbruger medicin, alkohol eller begge ting, er underlagt Sundhedsstyrelsens kontrolprogram, der ofte betyder, at de uden varsel skal aflægge urinprøver.

En rundringning til landets embedslæger viser, at omtrent 200 læger og sygeplejersker i øjeblikket er under myndighedernes opsyn.

"200 er meget få i forhold til, hvor mange, der reelt har problemer, for desværre findes et stort mørketal af sundhedspersonale med misbrugsproblemer," siger overlæge Finn Zierau, der gennem 15 år har arbejdet med at behandle læger og sygeplejerskers misbrug – i øjeblikket fra Alkoholenheden i København.

"Mit bedste bud er, at 4.000 læger og sygeplejersker har alkohol- eller medicinmisbrug – eller et misbrug af begge dele," siger han.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Oftere kombineret misbrug

Tidligere var de typisk enten alkoholikere eller pillemisbrugere, men tendensen er nu - fortæller han - at de oftere har et kombineret alkohol- og medicinmisbrug.

En meget lille andel af dem er berusede i arbejdstiden, forklarer han. Langt størstedelen indtager de problematiske mængder alkohol eller medicin i fritiden, ikke i arbejdstiden, siger Zierau.

Alligevel er det problematisk.

"Konsekvensen af fritidsmisbruget er nemlig, at de møder uoplagte og med hovedpine på job. De er ikke fit for fight – ikke i balance med sig selv. Deres lunte er kort. De har mindre overskud. På en rutinedag går det okay. Men på en dag med stress og store udfordringer, er det ikke svært at forestille sig, hvad der sker," siger han.

Læs også: Udfordring: Få lægen til at indrømme misbrug

Lægernes egen organisation erkender problemet.

"Læger og andet sundhedspersonale, der misbruger alkohol og medicin udgør et reelt problem, der kan true patientsikkerheden," siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Samtidigt pointerer han, at han mener, at problemets omfang ikke er voldsomt.

"Så generelt bør ingen af den grund frygte at komme på sygehuset, men for den enkelte patient, der er i kontakt med sygehuspersonale med et misbrug, er problemet meget konkret og reelt."

Bekymring

Men Lars Engberg formand for den store patientforening, Danske Patienter, er bekymret.

"Det er et enormt problem. Konsekvensen kan være fatale fejldiagnoser og fejloperationer, så vi opfordrer til, at der bibringes sundhedspersonalet en kultur, hvor alle indberetter selv den mindste mistanke om en kollegas misbrug," siger Lars Engberg.

Sundhedspersoner under opsyn skal i mange tilfælde skal tisse i et glas flere gange om ugen for at bevise overfor den respektive embedslæge, at de ikke har uforsvarlige mængder medicin eller alkohol i kroppen.

Men det er sjældent, at det er misbrugerne selv, som melder sig til embedslægerne, der på Sundhedsstyrelsen vegne skal kontrollere sundhedspersoner med problemer.

Embedslæge får indberetninger

"Vi får indberetningerne fra kollegaer, afdelingsledere og patienter, der på grund af en mærkelig adfærd mistænker sundhedspersonalet for at have et misbrug," forklarer den ledende embedslæge i Region Midtjylland, Henrik Trykker.

"Så indkalder vi vedkommende til et møde og spørger, om der er et misbrug. Hvis vi mener, at der er et misbrug, indfører vi eksempelvis uvarslet urinkontrol og kontrolleret alkoholistbehandling," siger han.