Ministerium: Alt under kontrol

1. dec 2010
Vi har taget kritikken til efterretning og rettet op, siger administrationschefen

Medarbejdere i Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet har fået for store lønchecks.

Læs: Ups! Ministerium forærede penge til ansatte

Men styrelsens administrationschef Søren Munk Skydsgaard kunne i går hverken oplyse, hvor mange medarbejdere, der har fået udbetalt for meget i løn - eller for den sags skyld - beløbenes størrelse.

Men han erkendte, at Rigsrevisionen har ret i sin kritik.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Der er desværre ingen tvivl om, at løn- og personaleforvaltningen ikke var så god, som den burde være. Det bemærker Rigsrevisionen, og det har vi taget til efterretning," oplyser han.

Men hvorfor har medarbejdere fået udbetalt for meget i løn?

"Der har været nogle forhold i løn- og personaleforvaltningen, som ikke var, som de burde være," siger Søren Munk Skydsgaard, der i går ikke kunne præcisere hvilke forhold, det drejer sig om.

"Hvorfor har ansatte fået eftergivet for meget udbetalt løn?"

"Det skyldes ansættelsesjuridiske forhold, der gør, at man vurderer, om medarbejderen har været i god eller ond tro, når vedkommende har fået beløbet," svarer han.

"Har man fået udbetalt store beløb - uden at oplyse om det - har man typisk været i ond tro, og så ville beløbene ikke senere være blevet eftergivet," fortsætter Søren Munk Skydsgaard.

"Hvorfor kan Rigsrevisionen ikke se, om det er en bemyndiget person, der har eftergivet beløbet?

"Det skyldes en ærgerlig fejl."

Søren Munk Skydsgaard siger, at styrelsen siden Rigsrevisionens besøg har fulgt op på alle 65 fejbehæftede personaleforhold, og at der er rettet op på alle - på nær én, som styrelsen er ved at færdigbehandle.

"Rigsrevisionens rapport tegner derfor ikke et dækkende billede af, hvordan det forholder sig i dag," bedyrer han og understreger, at en stor del af 43 ud af 65 sager, hvor Rigsrevisionen har bemærkninger, vedrører mindre alvorlige forhold.

"Jeg nævner det ikke for at negligere kritikken, men for at sætte den i perspektiv."