Minister undsiger rapport: Støttejob bekymrer

14. jun 2013, 16:30
Længe ventet rapport frikender stort set offentlige løntilskudsjob for at presse fastansatte ud. Alligevel fastholder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og flere fagforeninger deres skepsis. Forsker undrer sig.

Ansatte i løntilskud betyder ikke, at der er plads til færre almindeligt ansatte i det offentlige. Det er i store træk konklusionen på en analyse af løntilskudsordningen, som Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde tirsdag.

Analysen er bestilt af Enhedslisten og regeringen helt tilbage i 2011, og er næsten et år forsinket.

Men trods det positive budskab udtrykker beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fortsat bekymring for, at løntilskud misbruges som billigt alternativ til ordinært ansatte.

”Jeg er stadig bekymret for, at der er arbejdsgivere, der bruger en ledig i løntilskud frem for at ansætte de medarbejdere, der er brug for,” udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

Forsker undrer sig

Mette Frederiksen har nu aftalt med Enhedslisten, at Ankestyrelsen skal gå konkrete sager efter i sømmene for at tjekke, om løntilskud bruges efter bogen:

”Nu undersøger vi administrationen af ordningen, og samtidig styrker vi på længere sigt den automatiske overvågning, så det bliver nemmere at sikre, at reglerne bliver overholdt.”

Ministerens udtalte skepsis undrer arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, som forsker i aktivering og beskæftigelsespolitik.

”Det er et forholdsvist markant resultat, man er nået frem til: At løntilskud og virksomhedspraktik tilsyneladende ikke har nogen betydning for den samlede nettobeskæftigelse på offentlige arbejdspladser,” siger han.

Sejlivet opfattelse

Lovgivningen kræver, at aktiverede i løntilskud ikke må udføre 'ordinært arbejde', så den billige arbejdskraft ikke gør andre ansatte overflødige.

Undersøgelsens resultatet er overraskende set i lyset af den offentlige debat, der i de senere år har bugnet med historier om, at offentlige arbejdspladser alligevel ansætter ledige i løntilskud med den ene hånd, mens de fyrer ordinært ansatte med den anden.

Thomas Bredgaard kalder Mette Frederiksens reaktion på de nye resultater for ”besynderlig”, fordi den fastholder det kritiske blik overfor løntilskud.

”Det må hovedsageligt skyldes en politisk og ikke en faglig vurdering. Jeg tror, at det handler om, at Enhedslisten lægger pres på, og at der har været så meget kritik af løntilskud i det offentlige, at man ikke føler, at man bare kan frikende ordningen efter de her undersøgelser,” siger han.

Arbejdsmarkedsforskeren vil ikke afvise, at der forekommer misbrug på enkelte arbejdspladser. Men generelt ser han ingen ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved analysen, som er lavet af to uafhængige analyseinstitutter.

”Undersøgelserne er så at sige lavet efter alle kunstens regler. Jeg ser det som fuldstændig valide undersøgelser, som vi godt kan fæstne tillid til," siger Thomas Bredgaard.

Mette Frederiksen (S) afviser, at den fortsatte bekymring for fortrængning af fastansatte er politisk motiveret. Hun forholder sig derimod nøgternt til rapportens resultater.

"Udredningen kan bruges til at nuancere diskussionen, men den giver ikke et fuldstændigt billede," siger Mette Frederiksen.

Mette F. vil undersøge mere

Mette Frederiksen understreger, at "undersøgelser kan fortælle det, de er blevet bedt om at fortælle".

"Ser man hen over et kalenderår på makroniveau, viser det ikke en direkte fortrængningseffekt. Det er godt og positivt, men vi skal undersøge, hvordan redskabet løntilskud fungerer i alle dens afskygninger,” siger hun.

Forskellige fagforeninger har jævnligt blæst alarm over, at løntilskudsansatte fortrænger regulære job. Heriblandt FOA og Magisterforeningen, som dog ikke har tænkt sig at skrue ned for kritikken efter den nye undersøgelse.

”Jeg kunne ikke drømme om at anfægte en undersøgelse, men vores kritik er bygget på konkrete henvendelser og samtaler med tillidsrepræsentanter,” siger magistrenes formand Ingrid Stage.

Det sagde hun dengang

"Løntilskud må aldrig erstatte ordinært arbejde og kommunerne skal selvfølgelig overholde reglerne. Derfor har regeringen og Enhedslisten også iværksat en undersøgelse af løntilskuds- og virksomhedspraktikordningen og så må vi se, hvad resultatet viser."

 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i en mail til Avisen.dk den 27. februar 2012.

 

Læs selv resultatet af undersøgelsen: