Forhandlingerne om børnetilskud til fattige familier begynder onsdag i Beskæftigelsesministeriet. Foto: Claus Bjørn Larsen / Scanpix

Nu begynder forhandlinger: Minister vil sikre flere penge til fattige børnefamilier

9. jul 2019
Økonomisk trængte børnefamilier skal have flere penge på budgettet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og socialminister Astrid Krag sætter forhandlinger i gang med Radikale, SF og Enhedslisten.

Børnefamilier, der lever af intergrationsydelse eller er ramt af kontanthjælpsloftet, kan se frem til ekstra penge på budgettet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og social- og indenrigsminister Astrid Krag har indkaldt regeringens tre støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten, til det første møde om, hvordan de økonomisk trængte familier kan sikres flere penge.

LÆS OGSÅ: Ea er kontanthjælpsmodtager og mor: Jeg vil kunne mærke de ekstra penge

Det nye tilskud skal hjælpe familier med børn i alderen 0-14 år, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Af det politiske forståelsespapir, som Socialdemokratiet og de tre støttepartier enedes om under regeringsforhandlingerne, fremgår det, at der er afsat 250-300 millioner kroner årligt til det midlertidige tilskud.

Forud for onsdagens møde siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse:

- For mig handler det først og fremmest om, at vi sikrer en målrettet hjælp til de børn, der mærker konsekvenserne af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. De skal have en hverdag med færre afsavn. Vi skal hurtigst muligt finde en model for det nye tilskud, som kan virke, indtil en ydelseskommission har fremlagt sit bud på nogle bedre balancer i vores ydelsessystem, siger Peter Hummelgaard, der er udset til at lede de kommende forhandlinger.

Regeringens tre støttepartier havde gerne set, at både det omdiskuterede kontanthjælpsloft og integrationsydelsen var blevet afskaffet, men Socialdemokratiet fastholdt, at en ydelseskommission først skal kulegrave hele systemet, og at der heller ikke bliver tale om at sætte ydelserne væsentligt op, så incitamentet til at arbejde smuldrer. En aftale om et hurtigt fastsat ogmidlertidigt tilskud blev kompromiset, som partierne kunne enes om. 

Op til valget stod SF fast på et krav om, at kontanthjælpsloftet, der lægger en øvre grænse over de offentlige ydelser, skal afskaffes. I modsat fald ville partiet ikke stemme for den socialdemokratiske regerings første finanslov. I dag erkender SFs fungerende politiske ordfører, Kirsten Normann Andersen, at situationen er en anden, fordi en kommission nu skal have tid til at arbejde.

- Der kommer en finanslov, før ydelseskommissionen er færdig. Vi har lavet et fælles kompromis, som vi er meget godt tilfreds med, og som vi står på mål for. Der står, at kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og vi er også enige om, at børnefattigdom skal afskaffes, siger Kirsten Normann Andersen.

Det fremgår af de fire partiers fælles forståelsespapir, at det midlertidige, kontante tilskud udløber, når et fremtidigt ydelsessystem træder i kraft.  Hvis midlerne til det midlertidige tilskud udmøntes således, at børnetilskuddet udgør omkring 60 procent af den nuværende børne- og ungeydelse, vil det svare til, at en enlig mor med to børn på to og fire år vil modtage et skattefrit beløb på cirka 1.700 kroner om måneden, fremgår det af forståelsespapiret.