Minister: Hvor mange af dem fik kræft?

19. maj 2011
Forskere efterlyser mere viden om giften styren. Det får nu minister til at kræve en ny undersøgelse af styren, der mistænkes for at give kræft.

Giftskandalen på vindmøllevinge virksomheden LM Wind Power, hvor ansatte er blevet syge af at arbejde med det kemiske stof styren, får nu Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til at kræve en ny undersøgelse af styren, der mistænkes for at give kræft.

"Jeg vil nu bede Arbejdsskadestyrelsen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver sat i gang," siger ministeren.

Flere eksperter har anbefalet ministeren at igangsætte en større registerundersøgelse, efter giftskandalen på LM Wind Power blev afdækket i avisen Berlingske og på Avisen.dk.

Styren mistænkes for at kunne give kræfttyper som leukæmi, lymfeknudekræft og cancer i spiserør og bugspytkirtel. Desuden giver styrendampe hovedpine, kvalme, diarré, hudsygdomme, bronkitis. Styren kan giver kroniske hjerneskader på centralnervesystemet (koncentrationsbesvær, glemsomhed, søvnbesvær) og nedsætte følesansen, muligvis høresansen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

 

Begrundet mistanke om kræft

Henrik Kolstad, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, har sammen med flere eksperter leveret en rapport til ministeren, der fastslår, at styren er giftigt ved indånding, men at kræftmistanken bør undersøges til bunds.

"Rapporten viser, at der er behov for mere viden," forklarer Inger Støjberg, der dermed tilslutter sig forskernes bekymring:

"Vi har en begrundet mistanke om, at arbejde med styren kan give kræft. Men en ny registerundersøgelse kan give væsentlig ny viden om styrens langtidseffekter," siger Henrik Kolstad.

"Man bør sammenkøre Cancerregistret og andre helbredsregistre med oplysninger på nuværende og tidligere ansatte, der har arbejdet med styren på så mange styren-virksomheder, som muligt. Det giver ikke mening kun at begrænse undersøgelsen til en virksomhed," siger forskeren.

"Samtidig bør man have adgang til måleresultater fra virksomheder, der viser, hvor meget styren, der er i luften. Vi skal have også data fra lukkede fabrikker, da arbejdsmiljøet formentlig har været ringere for år tilbage," forklarer forskeren, der allerede har et godt overblik over virksomheder, der har arbejdet med styren siden 1960'erne.

Arbejdstilsynet oplyser, at 121 virksomheder har fået 171 påbud vedrørende styren fra 2005-2010.

 

Målinger afslører LM Wind Power

En undersøgelse af denne art vil kræve, at der ansættes mindst en phd.-studerende, der i tre år udelukkende skal arbejde med den ny styren-undersøgelse, siger Kolstad.

Dokumentationsmålinger, foretaget på LM Wind Power i 2007, viser overskridelser på helt op til 500 procent - fem gange over grænseværdien.

"Jeg vil nu anmode myndigheder og virksomheder om at udlevere alle styren-målinger foretaget på danske virksomheder som har arbejdet med styren," siger Kolstad.

 

Støjberg kan ikke leve med usikkerheden

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er tilfreds med, at Henrik Kolstads rapport har fastslået, at styren kan give en række alvorlige sygdomme.

"Det gør, at Arbejdsskadestyrelsen er på sikker grund med hensyn til behandlingen af de sager, som er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Kolstads rapport viser desværre også, at der er nogen usikkerhed om langtidsvirkningerne, herunder udviklingen af kræft efter udsættelse for styren. Denne usikkerhed kan jeg ikke leve med," siger Inger Støjberg, der derfor kræver, at Arbejdsskadestyrelsen i gangsætter en registerundersøgelse.

Elsebeth Lynge er professor ved Københavns Universitet og ekspert i folkeundersøgelser og kræft. Hun mener, at myndighedernes og eksperternes viden trænger til en opdatering.

"Ny forskning vil være nyttig, også når myndigheder skal behandle fremtidige erhvervssygdomssager," siger Elsebeth Lynge.

"I forhold til studier fra 90'erne har vi i dag langt flere ansatte, vi kan kigge på, og vi kan følge dem over længere tid."

FAKTA

Arbejdsskadestyrelsen har netop offentliggjort en ny rapport om styrens skadevirkninger. Styrelsen bestilte rapporten, da sagen om giftigt arbejdsmiljø på vindmøllevinge-fabrikken LM Wind Power kom frem.

Lone Brunsvig fik i 2004 kræft i skjoldbrudskirtlen. Fra 1995-2004 var hun ansat på LM Wind Power, hvor hun indimellem arbejdede i giftige styrendampe. Arbejdsskadestyrelsen har dog afvist, at kræften er kommet af styrendampene. (Foto: DR).

Se video med Lone Brunsvig

 

FAKTA: STYREN

Styren optages i kroppen ved indånding og gennem huden. Det kan give hovedpine, kvalme, diarré og hudsygdomme. Styren kan forårsage varige skader på centralnervesystemet (koncentrationsbesvær, glemsomhed, søvnbesvær) og nedsætte følesansen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificerer styren som mutagent og muligt kræftfremkaldende – lymfekræft og leukæmi. Derfor er det på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Kilde: Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.