20200326-164614-L-1920x1147we
Socialminister Astrid Krag (S) forventer, at 10-årsplanen for psykiatrien, skal forhandles i løbet af året. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Minister efter nyt drab på bosted: Det kommer til at tage tid

4. feb 2021, 06:00
Socialminister erkender, at det kommer til at tage tid, før problemet med vold på de psykiatriske botilbud er løst. Alenearbejde skal diskuteres, når ny 10-årsplan for psykiatrien skal forhandles senere på året, mener støttepartier.

Den 30. december sidste år skete det igen. En medarbejder på et botilbud for psykisk syge blev på tragisk vis dræbt, mens han passede sit arbejde. 

Det er det sjette drab på en ansat i socialpsykiatrien på otte år. Den kedelige statistik tegner et billede af et livsfarligt arbejdsmiljø for ansatte, der passer på nogle af landets mest sårbare borgere. 

Det har da heller ikke skortet på handling fra politikerne. 

LÆS OGSÅ: Mia Kristinas kollega blev dræbt på bosted: Arbejdsmiljøet er ikke blevet mere sikkert

Efter drabet på en kvindelig medarbejder på bostedet Center Lindegården i 2016 afsatte politikerne 400 millioner kroner til en handlingsplan, der blandt andet skulle gøre det mere sikkert at være ansat samt at bo på et af landets psykiatriske bosteder.

Der blev i den forbindelse oprettet 150 særlige sengepladser på de psykiatriske afdelinger, og der blev oprettet et særligt indsatsteam, der skal hjælpe bosteder med det voldsforebyggende arbejde.

Socialminister Astrid Krag (S) mener, at indsatsten for at skabe tryghed for de ansatte hænger sammen med, at de psykisk syge får den rigtige behandling.

- Vi skal bekæmpe vold på botilbud. Vi skal passe godt på mennesker med psykosociale lidelser, men for at kunne gøre det, skal de ansatte være i sikkerhed, udtaler ministeren i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø.

Minister: Fald i afgørelser ikke nok

48 gange i 2020 har Arbejdstilsynet måttet træffe afgørelser på et psykiatrisk bosted i forbindelse med vold og traumatiske hændelser. Det viser en opgørelse, A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i.

Det er væsentligt færre afgørelser end i 2018, hvor Arbejdstilsynet gav 83 afgørelser. Tallet for 2020 lå dog på niveau med 2017 og 2019, hvor der var henholdsvis 49 og 52 afgørelser. Der skal dog gøres endnu mere for at komme voldsepisoderne til livs, mener Astrid Krag. 

- Jeg er glad for, at antallet af voldstilfælde er faldet, men det er helt klart, at indsatsen ikke stopper her. Vi skal fortsætte indsatsen og styrke den generelle kvalitet i socialpsykiatrien, siger hun.

Regeringen har fremlagt et forslag til en 10-årsplan for det psykiatriske område, der skal forhandles i løbet af året.

Vi er godt i gang, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det kommer til at tage tid, før vi helt får løst problemet med vold på botilbuddene
Socialminister Astrid Krag (S)

Her lægges der op til en øget beskyttelse af personalet på bostederne ved at oprette såkaldte botilbudsteams, der skal hjælpe patienten fysisk fra behandling i psykiatrien til deres botilbud. De skal også fungere som koordinerende tovholder for de mest syge borgere. 

- Der er ingen tvivl om, at de mennesker, der får hjælp ude på tilbuddene, har stadig større udfordringer, og det kræver højt specialiserede tilbud. Det er også derfor, at vi skal til at se på kvaliteten i både psykiatrien og på botilbuddene med en 10-årsplan for psykiatrien og med den igangværende evalueringen af det specialiserede socialområde, forklarer Astrid Krag.

Ministeren understreger dog, at det kommer til at tage tid med at få nedbragt antallet af voldsepisoder på bostederne.

- I efteråret videreførte vi med penge fra Reserven (satspuljemidler, red.) på socialområdet et indsatsteam, som skal hjælpe tilbuddene med at forebygge vold. Vi er godt i gang, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det kommer til at tage tid, før vi helt får løst problemet med vold på botilbuddene.

Visitation og alenearbejde i fokus

Psykiatriordfører for Venstre, Jane Heitmann, ser frem til forhandlingerne om den nye 10-årsplan.

-  Ansatte på bosteder skal trygt kunne tage af sted om morgenen og forvente at komme hjem til familien efter arbejdstid uden skrammer. For os i Venstre er det helt afgørende, at vi får skabt den nødvendige tryghed. Når regeringen indkalder til forhandlinger om en ny 10-årsplan for psykiatrien, har jeg en klar forventning om, at regeringen leverer et oplæg til, hvordan vi kan få genskabt trygheden. Det vil i hvert fald være en prioritet for os i Venstre at få temaet på forhandlingsbordet, siger V-ordføreren. 

LÆS OGSÅ: 48 tilfælde af vold og trusler mod ansatte: 'Bosteder er stadig nederst i velfærdshierarkiet'

I regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, mener man, at der skal kigges på visitationen af borgerne og på, at der ikke foregår alenearbejde på bostederne - altså arbejde hvor medarbejderne er alene med beboerne.

En gennemgang af de 48 afgørelser fra Arbejdstilsynet i 2020 viser, at medarbejdere, der har været udsat for vold, i mindst ét ud af fem af hændelserne arbejdede alene. 

-  Der er både noget, der skal gøres på kort og lang sigt. Socialpædagogerne (fagforening, red.) har foreslået en akutgennemgang af bostederne i forhold til blandt andet normering og personalets faglige kompetencer. Det, synes vi, er en god idé, da en del af problemstilingen nemlig er, at der foregår alenearbejde. Men vi skal også sikre, at der er den rigtige visitation til borgerne. Det kan blandt andet ske ved, at der en bedre sektorovergang mellem botilbud og hospitalspsykiatri, siger Peder Hvelplund, der er psykiatriordfører for Enhedslisten.

Der bør iværksættes en evaluering af visitationen i kommunerne, og det bør vurderes, hvordan det kan sikres, at økonomiske hensyn ikke kommer til at veje tungere end den faglige vurdering, så borgeren bevilges et utilstrækkeligt tilbud
Trine Torp, psykiatriordfører SF

Ifølge SF's psykiatriordfører, Trine Torp, skal trygheden for personalet allerede skabes i forbindelse med visitationen af borgerne.  

- Der bør iværksættes en evaluering af visitationen i kommunerne, og det bør vurderes, hvordan det kan sikres, at økonomiske hensyn ikke kommer til at veje tungere end den faglige vurdering, så borgeren bevilges et utilstrækkeligt tilbud. Det er også vigtigt at se på alenearbejde. I flere af de sager, der har ført til dødsfald, har der været tale om alenearbejde. Det er ikke forsvarligt, hverken for medarbejderens eller beboernes sikkerhed, forklarer Trine Torp.