Minister: Ansvaret stopper ikke på ppladsen

1. mar 2014, 04:00
Efter massiv kritik fra pårørende om, at plejehjem sender meget svage ældre af sted alene, slår socialminister Manu Sareen fast, at det er kommunernes ansvar at sørge for, at de får en ledsager med på sygehuset

Socialminister Manu Sareen (R) skærer nu igennem og indskærper over for landets kommuner, at det er deres ansvar at tage sig af meget svage og demente ældre, der skal på hospitalet.

Det hører ingen steder hjemme at sende syge ældre, der hverken kan fortælle, hvad de fejler eller hedder, alene til undersøgelse. Og det er ikke værdigt for et velfærdssamfund, når en dement bliver sat af på en forkert adresse, fordi hun ikke kan sige, hvor hun bor.

”Kommunens ansvar stopper ikke ved plejehjemmets parkeringsplads. Hvis en dement beboer skal til læge eller på sygehuset, må kommunen sørge for, at beboeren får mulighed for at modtage den nødvendige lægebehandling,” siger Manu Sareen i en skriftlig udtalelse til Avisen.dk.

”Det er kommunens ansvar, at der er en, som kan forklare den dementes behov på sygehuset, og som kan tage imod lægens beskeder,” fortsætter han.

Avisen.dk har i en række artikler fortalt om stærkt svækkede og demente ældre, som plejehjem og plejecentre sender alene til læge eller på hospitalet, selvom de hverken kan fortælle hvad de hedder eller fejler.

Men det er ikke i orden, mener Manu Sareen. Dermed giver socialministeren en klar melding til de mange kommuner, der har valgt, at ledsagelse af demente ikke er en del af deres service.

Skal altid have ordentlig lægehjælp

Sagen har også givet ballade i regionerne, der er ansvarlige for sundhedsvæsenet. Her bruger sundhedsplejersker dyr tid på at gennemrode dementes lommer efter id, og læger har konsultationer med demente, der ikke kan beskrive deres symptomer.

Udover at de ældre ofte er bange og får en ubehagelig oplevelse, risikerer de at få dårlig eller ingen behandling.

Socialminister Manu Sareen siger, at kommunerne må tage ansvar.

”Hvis de pårørende ikke har mulighed for at træde til, må der findes en anden løsning,” siger han.

Socialministeren understreger, at det aldrig må være sådan, at en dement borger ikke får den rigtige hjælp, fordi han eller hun ikke kan udtrykke sig, eller fordi der ikke er en pårørende, der kan forklare, hvad den dementes behov er.

Borgmester retter ikke ind efter minister

Det var ellers, hvad der skete med Vibeke Fischers 63-årige hjerneskadede mor, der ikke kunne fortælle, hvordan hun havde det, da et plejecenter efter Kerteminde Kommunes regler sendte hende alene til akutmodtagelsen.

Der gik 16 dage, før det efter datterens indgriben blev opdaget, at den 64-årige havde fået endnu en hjerneblødning.

Men hvis Manu Sareen vil have en ledsager med Vibeke Fischers hjerneskadede mor næste gang, hendes døtre ikke kan tage med på hospitalet, må han selv tage med eller få ændret loven.

Borgmesteren i Kerteminde Kommune har i hvert fald ikke sig at ændre kommunens serviceniveau.

”Vi overholder reglerne. Det er et valg, vi kan træffe, om vi vil yde den service. Hvis ministeren mener, at vi skal gøre noget andet, end der står i loven, kan han jo starte med at ændre loven,” siger borgmester i Kerteminde Hans Luunbjerg (V).

Borgmesteren vil ikke kommentere på den konkrete sag om Vibeke Fischers mor, men er sikker på, at han har et dygtigt personale, der gør, hvad de skal.

Han siger dog, at der kan opstå situationer, der er uhensigtsmæssige. Hvis der kommer mange hændelser af samme slags, vil kommunen se på det.

”Man kan diskutere, om et serviceniveau er rimeligt eller ej. Beslutningen om det er truffet ud fra, om det er forsvarligt og ud fra en prioritering, ikke for at genere nogle grupper mere end andre. Så det er sådan, det er,” siger Hans Luunbjerg.

Kommune-formand: En overkommelig opgave

Men kommuner som Kerteminde får heller ikke opbakning i kommunernes egen sammenslutning KL. Her er er ingen sympati med de kommuner, der sender svage og stærkt demente ældre ud på lange ensomme taxature.

Anny Winther (V) er formand for KL's Social og Sundhedsudvalg. Hun kalder det for "en overkommelig opgave" at sørge for, at særligt svage ældre bliver ledsaget, hvis ikke frivillige eller deres pårørende kan tage med til behandling.

”Kommunerne har en forpligtigelse til at tage med. Det er ikke hensigtsmæssigt, at så svage ældre bliver sendt alene af sted,” siger hun.

Anny Winther opfordrer alle plejehjem til at opbygge korps af frivillige, der kan ringes op, når de meget vage ældre skal af sted, og pårørende ikke kan tage med.

faktaboks

Manu Sareen skriver, at regeringen er i gang med at højne kvaliteten på ældreområdet med den milliard kroner, som den sammen med Venstre og De Konservative afsatte ekstra til ældreområdet.

”Mere end en tredjedel af de penge, som kommunerne har søgt om, vil de bruge på de allersvageste ældre, heriblandt demente på plejehjem,” skriver Manu Sareen.