Knap 8 ud af 10 forældre til børn i daginstitution ønsker mere uddannet personale. Foto: Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Minimumsnormeringer: Forældre vil have flere pædagoger, ikke ufaglærte

30. jun, 12:40
Ny undersøgelse viser, at det afgørende for forældre til børn i daginstitution, at pengene til minimumsnormeringer bliver brugt på uddannet personale. 'Vejen til højere kvalitet for børnene er at ansætte flere pædagoger', siger Elisa Rimpler, formand for BUPL. Forældreorganisation ønsker som minimum, at 7 ud af 10 ansatte er pædagogisk uddannet.

Forældre vil ikke kun have mere personale i landets daginstitutioner. De vil have uddannede pædagoger, der kan sikre en dagligdag med fokus på børnenes udvikling, trivsel og læring.

LÆS OGSÅ: Jobcenter uden krav og kontrol åbner: 'Det kan blive fremtiden'

Knap 8 ud af 10 forældre til børn i daginstitution mener, at det er vigtigt, at det bliver pædagoger, der ansættes, når de lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver bliver en realitet.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Resultatet overrasker på ingen måde pædagogernes formand, Elisa Rimpler.

- Forældrene ønsker naturligvis høj kvalitet for deres børn, og de ved, at det hænger sammen med de ansattes uddannelsesniveau. Så vejen til en højere kvalitet er, at man ansætter flere pædagoger, der har en uddannelse i at drage omsorg for børns trivsel, udvikling og dannelse, siger Elisa Rimpler.

Også i Forældrenes Landsorganisation (FOLA), der repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO samt klub, er der opbakning til, at pengene til minimumsnormeringer skal bruges på at ansætte mere uddannet personale.

- Selvfølgelig ønsker vi det bedst uddannede personale som muligt til vores børn. Bedre uddannet personale giver bedre trivsel og mindre stress for både børn og personale, siger Signe Nielsen, der er formand for FOLA.

6 ud af 10 er pædagoguddannet

I dag ligger andelen af pædagoger i landets daginstitutioner ifølge BUPL i gennemsnit på 58 procent. Men det tal dækker over store kommunale forskelle. I nogle kommuner ligger andelen af pædagoger således helt nede på 45 procent, og det er alt for lavt, mener BUPL. Her ønsker man som minimum en pædagogandel på 80 procent.

- En høj pædagogandel er altafgørende for, at vi kan indfri politikernes ambitioner for børneområdet og gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i. Derfor har vi brug for en klar politisk målsætning for, hvor mange pædagoger der som minimum skal være i en daginstitution, siger Elisa Rimpler.

I FOLA mener man, at andelen af uddannet personale i landets daginstitutioner skal være på minimum 70 procent.

- Vi diskuterede det i vores bestyrelse så sent som i går. Vi ønsker en så høj andel uddannet personale som muligt, men set i lyset af den nuværende mangel på pædagoger, mener vi, at det er mere realistisk med 70 procent, siger Signe Nielsen.

Minimumsnormeringer skal afspejle reel tid med børnene

Med efterårets kommuneaftale for 2020 og finansloven for 2020 blev de første skridt taget til at realisere de lovbundne minimumsnormeringer, der skal sikre, at der maksimalt er 3 børn for hver voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver. Lovkravet skal dog først være fuldt indfaset i 2025. Det vil ifølge BUPL konkret kræve omkring 5.000 flere pædagoger. 

Det stiller store krav til rekruttering af flere til pædagoguddannelsen. Det får BUPL til at efterlyse en national handlingsplan, der blandt andet skal øge optaget på pædagoguddannelsen, give bedre mulighed for merit for nuværende pædagogmedhjælpere og være med til at fastholde nuværende pædagoger.

Præcis, hvordan minimumsnormeringerne skal gøres op, er endnu ikke besluttet politisk. Alt efter opgørelsesmetode giver det personalet mere eller mindre tid sammen med børnene. I FOLA mener formand Signe Nielsen, at normeringerne skal afspejle den reelle tid, som personalet er ude på gulvet.

- Det spørgsmål fylder rigtig meget for os. Hvis man for eksempel fastsætter normeringerne ud fra Danmarks Statistiks tal, så er de ansatte reelt kun sammen med børnene i cirka 60 procent af arbejdstiden. Resten af tiden udfører de administrative og andre opgaver, siger hun og slår fast:

- Vi ved, at kvaliteten i daginstitutionerne er totalt afhængig af normeringen, og derfor mener vi, at minimumsnormeringerne skal dække over den reelle tid, som personalet er sammen med vores børn.

LÆS OGSÅ: Unge frygter i højere grad at gå ned med stress

Undersøgelsen fra BUPL viser også, at der for mange forældre er en direkte sammenhæng mellem deres egen trivsel og kvaliteten af deres barns dagtilbud eller fritidsordning. Således svarer flere end 9 ud af 10 forældre, at deres egen trivsel 'i høj grad' eller 'i nogen grad' påvirkes af kvaliteten af barnets daginstitution.