Tæt på verden: Millioner i verden er på stoffer

20. dec 2011
Over 100.000 mennesker dør hvert år på grund af misbrug. Kriminelle scorer milliarder på stofferne.

Antallet af stofmisbrugere med alvorlige problemer i verdens anslås af FN til mellem 15 og 39 millioner.

Mellem tre og seks procent af hele verdens voksne befolkning har taget illegale stoffer mindst en gang det sidste år.

Tal for den slags er vanskelige, så derfor er er spændvidden stor. Der findes ikke tal for Kina og Indien to milliarder mennesker. Men det drejer sig i henhold til FNs (UNODC) nye rapport om narko om op til 272 millioner mennesker.

Langt overvejende er cannabis det mest populære stof hos misbrugerne. På skalaen over de stoffer, folk foretrækker, kommer amfetamin og ecstacy, opium/heroin og endelig kokain.

Der er et markant fald i indtagelsen af de klassiske stoffer heroin og kokain i det store markeder, mest USA. Til gengæld tager folk mange flere syntetiske stoffer, som ikke er kontrolleret af lovgivning.

Farligt misbrug

Misbrug, der fører til behov for behandling, varierer fra region til region verden over. Cannabis er særlig fremherskende i Afrika og Oceanien, mens Europa og Asien hænger på opiater som heroin. Sydamerika går kokain-vejen. I Nordamerika er der problemer med dem alle.

Udbredelsen af HIV-Aids blandt stofmisbrugere er velkendt. Omkring hver af alle verden over, der tager stoffer ved injektion, er HIV-smittede. Tallet globalt bliver til 2,8 millioner mennesker. Halvdelen af dem alle (8 millioner) har gulsot (hepatitis).

Stoffer koster naturligvis mange liv, overvejende på grund af overdoser. FN anslår, at der hvert år dør mellem 104.000 og 263.000 mennesker alene af den grund.

Trends

Afghanistan slår traditionen tro alle rekorder for produktion af opium, der er grundstof for heroin. Der er tale om 195.700 hektarer i alt og det tal forandrer sig tilsyneladende ikke. Produktion af coca til kokain er 149.100 hektarer i Sydamerika.

Der er illegale laboratorier ihvertfald i 60 lande til fremstilling af syntetisk narko som amfetamin og ecstacy. I USA er der særdeles mange illegale laboratorier, der sprøjter stoffer ud til kunderne.

Cannabis dyrkes i masser af lande. Steder som USA, Oceanien og Europa sker det mest indendørs. I Afghanistan og storproducenten Marokko i Mellemøsten foregår det på marker.

[pagebreak]Mønstre for handel

Stoffer er der alle vegne og markederne er vidt forskellige. Cannabis produceres mest lokalt, og der er ikke voldsomt megen beslaglæggelse af transporter. Syntetiske stoffer fremstilles lokalt. Kokain og heroin sendes derimod omkring i vid udstrækning.

Verdens myndigheder er blevet bedre til at slå ned på narkoproducenter og -handlere. Beslaglæggelser af kokain, cannabis og heroin er fordoblet mellem 1998 og 2009. For syntetiske stoffer er mængden steget trefold.

Produktion

Selv om millioner benytter opiater som heroin er den totale globale produktion af opium droppet dramatisk. Fra 7.853 ton i 2009 til kun 4.860 ton i 2010, rapporterer FN. Det skyldes sygdomme i afghanske marker og ”problemet” fortsætter i 2011.

Det globale marked for opiater anslås til 68 milliarder dollars. Bønderne i Afghanistan tjente kun 440 millioner. Resten gik til kriminelle narkobagmænd.

Kokain kommer mest fra Colombia, Peru og Bolivia og når ud til mindst 14 millioner brugere. USA og Europa er næsten lige store aftagere af stoffet. De sidste 10 år er forbruget i Europa fordoblet.

Dengang USA var storforbruger af kokain var priserne betydeligt højere end i dag. Siden 1995 er den årlige markedsværdi af stoffet faldet fra 165 til ca. 85 milliarder dollars. Producenterne i Sydamerika får kun en brøkdel af markedsværdien.

Cannabis er det mest udbredte alle vegne i verden. Der var stigende forbrug overalt i 2009. Mellem 125 og 203 millioner forbrugte stoffet. FN kan ikke vurdere, hvor mange penge, det marked rummer.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.